Zabezpečujú materiálnu pomoc a zároveň dbajú na to, aby funkčné veci zostali čo najdlhšie v obehu. Spoznajte príbeh OZ Samaria

Sami sa v tomto období presviedčame, aká krehká je naša ekonomika a ako ľahko sa v ťažkej situácii môže ocitnúť hocikto z nás. Občianske združenie Samaria spája svojou charitatívnou činnosťou ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať. Zabezpečujú materiálnu a potravinovú pomoc, vytvárajú sieť dobrovoľníkov, predchádzajú plytvaniu potravinami, upcyklujú a dbajú na to, aby stále funkčné veci nekončili na skládkach, ale u ľudí, ktorí ich potrebujú. O vzniku občianskeho združenia Samaria a ich činnosti s ohľadom na životné prostredie sme sa porozprávali s Martinou Madovou. Martina je koordinátorka projektu „Šitie upcyklovaných vreciek“ a zároveň koordinátorka dobrovoľníkov v rámci tohto projektu.

Predstavíte nám vaše Občianske združenie Samaria?

OZ Samaria je dobrovoľnícke združenie zamerané na poskytovanie materiálnej pomoci rodinám a jednotlivcom v hmotnej núdzi. Vzniklo v roku 2011 v Hlohovci a od roku 2016 funguje aj v Bratislave. Prevádzkujeme dva sklady solidarity, centrálny sklad je v Hlohovci, kde máme aj Sklad potravinovej pomoci. V súčasnosti sa na činnosti Samarie aktívne podieľa približne 50 dobrovoľníkov. Našou filozofiou je pomáhať vždy:

  • konkrétne (hľadáme konkrétnu vec)
  • adresne (pre konkrétneho človeka, rodinu)
  • účinne (v období núdze)

Akým všetkým aktivitám sa v rámci vášho OZ venujete?

Popri našej hlavnej činnosti, materiálnej pomoci núdznym, sa venujeme aj ďalším projektom, ktoré tak nejak prirodzene vyplynuli z toho, čo robíme. Snažíme sa byť ohľaduplní nielen k ľuďom, ale aj k prírode. Vážime si veci, ktoré nám ľudia darujú a snažíme sa ich maximálne využiť. Preto vznikol projekt „Šitie upcyklovaných vreciek“, ktorý sa neskôr rozšíril o šitie rôznych upcyklovaných výrobkov z prevažne textilných materiálov.

Od upcyklácie nie je ďaleko k recyklácii, a tak sme začali s projektom „Zberu plastových vrchnáčikov“. Na rôznych miestach v Bratislave a už aj v Hlohovci máme naše zberné nádoby, do ktorých môžu ľudia vhadzovať vrchnáčiky z PET fliaš. Tie potom odovzdávame slovenskému spracovateľovi odpadov, ktorý zabezpečí ich takmer stopercentnú recykláciu. Finančný výťažok zo všetkých našich projektov je spätne použitý na pomoc núdznym.

Upcyklované vrecká z dielne OZ Samaria – FB OZ Samaria

Ak sa ľudia rozhodnú pomôcť vám, ako môžu postupovať?

Každý vnímavý človek, ktorý pozná vo svojom okolí ľudí, rodinu, matku s deťmi a pod., ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a potrebujú pomoc (napríklad sa im pokazila práčka, chladnička, deti nemajú oblečenie a vybavenie do školy v prírode, čižmy na zimu alebo kabát… zariaďujú si byt v ubytovni a potrebujú postele, matrace, skrine a pod.) nám môže o danom človeku alebo rodine napísať a opísať jeho momentálnu situáciu a potreby. My vypíšeme na našej stránke, fb a nástenkách „Výzvu“ na vyžiadané veci. Prostredníctvom siete našich dobrovoľníkov sa výzva šíri a ľudia, ktorí majú doma staršie, ale stále funkčné spotrebiče, zariadenie a potrebné vybavenie nám napíšu a donesú dopytované veci k nám, do Samarie. My ich následne doručíme ľuďom, ktorým chýbajú. Týmto spôsobom zabezpečujeme, aby funkčné použité veci neskončili na skládke, ale našli svojho nového majiteľa. Pomáhame ľuďom, ktorí pomoc potrebujú a zároveň pomáhame iným pomáhať.

Zároveň tak pomáhate aj prírode, keďže ešte stále funkčné veci neskončia na skládkach

Áno, hlavnou zásadou pri nakladaní s odpadmi je vôbec odpad nevytvárať. My sa snažíme, aby funkčné veci zostali čo najdlhšie v obehu. Nielen spotrebiče, ale aj oblečenie. Raz do mesiaca organizujeme charitný bazár, na ktorom si môžu ľudia za dobrovoľný príspevok zadovážiť potrebné oblečenie, podporiť činnosť našej organizácie a zároveň opätovne využiť veci.

Zmena prístupu k využívaniu materiálových zdrojov je spojená so zmenou myslenia ľudí. Je to dlhodobý a náročný proces. Aj my sa svojou činnosťou snažíme motivovať ľudí, aby sa zamýšľali nad svojimi nákupmi, skutočnými potrebami a nesplniteľnými očakávaniami, ktoré veci už zo svojej podstaty nemôžu naplniť. Hovorí sa, že keby sa aj v tejto chvíli prestalo s produkciou akejkoľvek priemyselnej výroby, na svete je už taká nadmiera vecí, že by to ľudstvo úplne s prehľadom zvládlo s tým, čo tu už máme.

Istý posun v myslení vidíme aj pri našej práci so stredoškolákmi. V rámci prednášok na školách spojených s workshopmi šitia na stroji z upcyklovaných materiálov si mnohí z nich začínajú uvedomovať, aké dôležité je šetriť materiálové zdroje.

Charitatívny bazár OZ Samaria – FB OZ Samaria

Dá sa vôbec spočítať, koľkým ľuďom sa vám už podarilo pomôcť?

Ročne to býva tak 180-250 ľudí – len prijímateľov hmotnej pomoci. Potravinovú pomoc poskytujeme formou potravinových balíčkov pravidelne, raz týždenne, približne dvadsiatim ľuďom, resp. rodinám. Častokrát ide o mnohopočetné rodiny, vrátane detí, starých rodičov a iných rodinných príslušníkov žijúcich spolu v jednej domácnosti. Počtu ľudí v domácnosti zodpovedá veľkosť balíčka. Balíčky sú tvorené potravinami z obchodných reťazcov, ktoré sú vyradené z predaja kvôli končiacemu sa dátumu spotreby alebo poškodenému obalu, ktorý ale neznehodnocuje kvalitu potravín.

V súčasnosti oslovujeme aj ďalšie obchodné reťazce, s ktorými by sme chceli nadviazať spoluprácu na pravidelnej báze a týmto spôsobom napĺňať potreby ľudí odkázaných na potravinovú pomoc.

Spomenuli by ste si na prípad vašej pomoci, ktorý vám najviac utkvel v pamäti?

Tých prípadov je veľa. Výnimočný je príbeh muža, ktorý sa po rozpade rodiny ocitol bez bývania, prespával u známych a kamarátov a navyše prišiel o prácu. Hlavne kvôli dcére sa ale snažil znova postaviť na nohy a zariadiť si život tak, aby sa o svoje dieťa mohol starať. Pomáhali sme mu so spotrebičmi do domácnosti, hľadali a doviezli sme mu automatickú práčku a iné potrebné veci.

Približne o rok neskôr sme znova hľadali práčku pre ďalšiu klientku. Na našu „Výzvu“ sa nám ozval spomínaný muž s tým, že automatickú práčku nám daruje. Vravel, že sme mu pomohli v čase, keď to najviac potreboval. Preto teraz, keď už pracuje a dokáže si práčku kúpiť, chce aj on rovnakým spôsobom pomôcť a darovať ju niekomu inému.

Na takýto prípad sa nezabúda. Vtedy si poviete, že to, čo robíme, má zmysel. Darovaná práčka už nie je len práčka. Je to dobro, ktoré sa šíri.

Venujete sa aj upcyclingu a pretvárate „odpad“ na zaujímavé veci. Ako ste sa k tomu dostali?

Keďže nevieme využiť všetok textilný materiál, ktorý nám ľudia prinesú na ten účel, na ktorý bol určený, šijeme z použitých posteľných obliečok, obrusov, uterákov, záclon, ale i z oblečenia rôzne výrobky. Sú to prevažne vrecká na potraviny, tašky, ruksaky, ale i rúška na tvár. Mohlo by sa zdať, že vrecká na pečivo či zeleninu sú už banálnou témou. Každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o separovanie, už vrecká má a používa. Netrúfam si ale odhadnúť, o akom percente populácie hovoríme. Keď si pri nakupovaní všímam, do čoho si zákazníci naberajú pečivo alebo ovocie, miera môjho optimizmu prudko klesá. Láme mi srdce, keď vidím, že aj tí uvedomelí používajú vrecká z úplne nových materiálov namiesto toho, aby využili to, čo tu už máme – tony a tony využiteľného textilu, ktorý denne končí na skládkach. A pritom to nie je nevyhnutné. Naše vrecúška sú stopercentne upcyklované, dokonca aj šnúrky na ich stiahnutie vyrábame zo starých bavlnených tričiek.

Čo všetko sa vám už podarilo pretvoriť na niečo nové?

Okrem spomínaných vecí sú to staré uteráky, ktoré používame pri šití ruksakov a hamakov pre malé zvieratká, zo záclon šijeme ľahké vrecúška, zo starých riflí tašky. Zvyšky látok zo šitia využívame ako podstielku pre zvieratká chované v klietkach. Raritou sú naše tašky – kabelky ušité z kávových vreciek. Nielen, že sú krásne a farebné, ale aj nádherne voňajú.

Nové inšpirácie a nápady nám priniesla naša čerstvá dobrovoľníčka, študentka VŠVU, odbor textilná tvorba, ktorá aktuálne prichádza s novými tvorivými návrhmi na využitie textilných materiálov, ktoré máme k dispozícii. Verím, že táto spolupráca nám prinesie veľa nového a pozitívneho.  

https://www.facebook.com/samaria.sk/posts/1818004021674356

Korona kríza zasiahla do života každého z nás. Má negatívny dopad aj na činnosť vášho OZ a poskytovanie pomoci?

Určite. Všetko je komplikovanejšie, veci nefungujú, ako by mali. Nemôžeme poskytovať hmotnú pomoc v takom rozsahu, ako je to potrebné. V Hlohovci už počas prvej vlny pandémie veľmi dobre fungovala potravinová pomoc, ktorú sme našim klientom – seniorom, distribuovali priamo domov. Ukázalo sa, že je veľmi užitočná. Počet ľudí odkázaných na takúto pomoc stále stúpa.

Okrem toho sa nemôžeme s našimi dobrovoľníkmi stretávať, spoločne tvoriť, vymýšľať a šiť. V čase protipandemických opatrení a obmedzení klesol počet záujemcov o dobrovoľnícku prácu, takže naši osvedčení spolupracovníci sú úplne vyťažení. Mám pocit, že mnohí ľudia, ktorí majú dnes záujem o dobrovoľníctvo, majú o ňom veľakrát skreslenú predstavu. Chcú robiť len veľké veci, zachraňovať svet, ľudské životy. A pritom náš každodenný život je zložený z množstva drobných vecí, ktoré vytrvalo a trpezlivo vykonávame bez ohľadu na naše chcenie, potreby a počasie.

Vaše odhodlanie pomáhať nezlomila ani korona kríza a pustili ste sa do šitia rúšok

Najmä v prvej vlne pandémie, keď rúška nebolo možné kúpiť, bolo prirodzené, že sme v Hlohovci aj v Bratislave začali s ich šitím. Ja osobne, som šila v kuchyni spolu s mojim manželom a dcérou. V bojových podmienkach, podotýkam, že nikto z nás nie je vyučený krajčír, sme ušili pre našich klientov (prevažne pre ľudí bez domova), dobrovoľníkov, známych a aj pre domovy sociálnych služieb stovky rúšok. Prevažne z bavlnených posteľných obliečok. V súčasnosti rúška šijeme, ale nie v takých množstvách a sú už sofistikovanejšie. Aj keď stále z použitých materiálov. Z jednej dámskej košele dokážeme ušiť osem rúšok. Kúpou týchto rúšok môžu ľudia podporiť našu činnosť a prispieť k ochrane životného prostredia.

Rúška z dielne OZ Samaria

Čo je vašou osobnou inšpiráciou pre tvorbu nových projektov pomoci, či nápadov pre upcycling?

Nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie, ale aj takej úplne bežnej motivácie na prácu je bezprostredné okolie, ľudia – dobrovoľníci, s ktorými sa stretávame a ktorí prežili a prežívajú rôzne životné situácie, z ktorých vieme spoločne čerpať a pretaviť ich na niečo užitočné. V neposlednom rade sú to životné príbehy a potreby našich klientov, ktoré sú pre našu prácu určujúce. A neľahostajnosť. K ľuďom, prírode a dianiu okolo nás.


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko