Ako revízia a údržba predlžujú životnosť plastových okien

Plastové okná sú obľúbenou voľbou mnohých majiteľov domov práve vďaka ich odolnosti, energetickej účinnosti a nízkym nárokom na údržbu. Na to, aby sa zachovala ich odolnosť a trvácnosť je však nevyhnutná pravidelná kontrola a údržba. Ako revízia plastových okien a ich včasná oprava môže predĺžiť životnosť plastových okien?

Plastové okná sú považované za jedny z najviac odolných a aj preto sú častou voľbou pri stavbe nehnuteľností či výmene okien. Avšak tak ako všetky časti domácnosti, ani tie najodolnejšie plastové okná nie sú stopercentne imúnne voči poškodeniam. Na stav a trvácnosť okien vplýva mnoho faktorov, od spôsobu zaobchádzania až po poveternostné podmienky, ako je slnečné žiarenie, dážď, vietor či mráz. Okná môžu stratiť svoju izolačnú funkciu, môže dôjsť k poškodeniu tesnenia, zmene farby rámov okien či prenikaniu vlhkosti alebo úniku vzduchu, čo sa môže odraziť na zvýšených nákladoch na energie.

Tieto problémy s oknami sú síce pomerne bežnými nedostatkami, ktoré dokáže vyriešiť efektívna oprava plastových okien, no účinnejším a efektívnejším spôsobom je týmto problémom predchádzať.  A to vďaka preventívnym opatreniam, medzi ktoré patrí aj podrobná a kvalitná revízia a pravidelná údržba plastových okien. 

Pravidelná revízia plastových okien

Pravidelná kontrola a revízia plastových okien je základným kameňom ich údržby. Pomáhajú identifikovať skoré známky opotrebovania, ktoré ak sa ponechajú bez dozoru, môžu viesť k závažnejším problémom.

Medzi kľúčové oblasti, na ktoré je dôležité sa zamerať, patria:

  • Rámy a tesnenie okien – rámy a tesnenie okien by sa malo pravidelne kontrolovať, aby ste sa uistili, že sa nevyskytujú žiadne praskliny či deformácie rámov a poškodenia na tesnení, ktoré by mohli zhoršiť izolačné vlastnosti okien.
  • Sklenené tabule – pravidelne tiež kontrolujte sklenené tabule vašich okien a ich stav. Uistite sa, že sa na nich nevyskytujú praskliny či úlomky. Kontrolujte aj, či sa medzi sklami v prípade dvoj- či troj-skiel nehromadí kondenzácia, čo by mohlo naznačovať poškodenie tesnenia.
  • Kovanie okien – skontrolujte zámky, pánty, koľajnice a kľučky okien. Uistite sa, že nevykazujú známky hrdze, opotrebovania a či fungujú hladko a nespôsobujú problémy s otváraním a zatváraním okien. Správne fungujúce kovanie okien je totiž kľúčové nielen pre funkčnosť okien, ale aj ich bezpečnosť a bezpečnosť celej domácnosti.

Ako prebieha revízia a oprava plastových okien?

Stav vašich okien si môžete pravidelne kontrolovať sami, no z času na čas je dobré obrátiť sa na profesionálov, ktorí vykonajú odbornú revíziu okien. Častokrát totiž ako laici nespozorujeme poškodenia, ktoré sa môžu zdať navonok zanedbateľné, no môžu prerásť do komplikovanejších problémov. Odborníci na servis okien tieto poškodenia vedia zachytiť včas, vďaka čomu sa dá predísť situáciám, ako je nákladná oprava plastových okien či nutnosť ich kompletnej výmeny.

Prvým krokom, ktorým sa začína revízia plastových okien je dôkladná kontrola. Kontroluje sa nielen vzhľad a estetická stránka okien, ale aj ich funkčnosť. Časti, na ktoré sa revízia zameriava zahŕňajú rámy okien, pohyblivé časti ako sú pánty či koľajnice, tesnenie okien, sklá, kľučky ale aj okolie okolo okien (napríklad v prípade zvýšenej vlhkosti a výskytu plesní). Kontroluje sa tiež pohyblivosť a priľnavosť okien, nastavenie prítlaku ale aj povrchové materiály.

Najčastejšími problémami, s ktorými sa stretáva oprava plastových okien, je poškodené tesnenie, nahromadenie nečistôt, ale aj poškodenia kovania, ako sú zhrdzavené pánty či korózia, ale aj prefukovanie a únik vzduchu v dôsledku buď nedostatočného tesnenia alebo nesprávneho nastavenia prítlaku okien.

Pri nedostatočnom tesnení okien je rizikom nielen únik vzduchu či prefukovanie, ale aj energetické straty, ktoré sa môžu odzrkadliť na zvýšených účtoch za energie. V tomto prípade oprava plastových okien spočíva vo výmene tesnenia za nové, tak, aby okná mali zabezpečenú optimálnu funkčnosť.

Aby mali plastové okná dobrú funkčnosť a pohyblivosť, pri ich revízii a údržbe sa často pristupuje aj k mazaniu pohyblivých častí, a to pántov, zámkov či kľučiek, aby sa zabezpečil hladký chod a minimalizovalo sa opotrebovanie spôsobené mechanickým používaním.

Zdroj: Prowiss / Canva

Na záver

Pravidelná kontrola a údržba plastových okien sú účinnou stratégiou, ktorá dokáže výrazne predĺžiť životnosť plastových okien. Ak sa zameriate na pravidelnú kontrolu a revíziu vašich plastových okien a budete riešiť drobné problémy ešte predtým, než prerastú do závažnejších poškodení, môžete svojim oknám zabezpečiť optimálny stav po dlhú dobu a ušetriť tak tiež na nákladoch na drahé opravy či výmenu okien. Kľúčom k dosiahnutiu dlhej životnosti plastových okien je proaktívny prístup k údržbe, ktorý zabezpečuje, že okná zostanú funkčné, esteticky príjemné a energeticky úsporné po mnoho rokov.

Titulný obrázok: Prowiss / Canva