Zelené verejné obstarávanie bude v štátnych stavebných zákazkách povinné

Vládny kabinet schválil uznesenie, ktoré ministerstvám a ďalším štátnym inštitúciám ukladá od 1. októbra 2022 vo verejných obstarávaniach, týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb nad 30 tisíc eur aplikovať nástroje zeleného verejného obstarávania. Povinné zelené verejné obstarávanie pri obstarávaní stavebných prác je jedným z pilierov reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Výnimku budú mať drobné stavebné práce do 30 tisíc eur, ktoré vzhľadom na svoj charakter, rozsah a hodnotu možno označiť za menej významné, často je ich potrebné vykonať v krátkom čase od zadania za účelom odstránenia vzniknutých škôd na stavbách, resp. ako prevenciu pred vznikom hroziacich škôd.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja je nanajvýš potrebné, aby sa podiel zeleného verejného obstarávania stal prioritou naprieč všetkými štátnymi inštitúciami. „Zelené verejné obstarávanie pomáha zmierňovať klimatickú krízu, podporuje šetrné využívanie prírodných zdrojov, a zároveň je tou správnou cestou, ako šetriť životné prostredie a peniaze nás všetkých.

Pre správnu aplikáciu zeleného verejného obstarávania slúži Metodika zeleného verejného obstarávania, ktorú vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia v súčinnosti s Úradom pre verejné obstarávanie.

Strategickým cieľom pre Slovensko je dosiahnutie 50 % podielu zrealizovaných „zelených“ zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzavretých zmlúv pre vybrané skupiny produktov. Podľa Envirostratégie by mal tento podiel v roku 2030 dosiahnuť až 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.