Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy: Znečistenie vzduchu nepozná hranice

Čisté ovzdušie predstavuje základný predpoklad vytvorenia zdravého prostredia pre život ľudí, ekosystémov a pre správne fungovanie všetkých zložiek životného prostredia. Naopak, znečistenie ovzdušia patrí medzi najväčšie environmentálne riziká a je jednou z hlavných príčin úmrtí a chorôb na celom svete. Členské štáty Organizácie Spojených národov sa snažia na tento fakt poukázať a preto vyhlásili 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy.

Tohtoročná téma „Ovzdušie, ktoré zdieľame“ sa zameriava na cezhraničný charakter znečistenia ovzdušia, pričom zdôrazňuje potrebu kolektívnej zodpovednosti a akcie. Znečistenie nepozná hranice a znečisťujúce látky, ktoré sú vyprodukované lokálne, ovplyvňujú kvalitu ovzdušia aj na vzdialených územiach.

Čo môže urobiť každý z nás?

Zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku závisí aj od zmeny postoja jednotlivcov. Najdôležitejším riešením znečistenia ovzdušia je odklon od fosílnych palív a ich nahradenie obnoviteľnými zdrojmi energie, zníženie spotreby energie osvojením si zodpovedných návykov a používaním efektívnejších vykurovacích zariadení. Udržateľné spôsoby dopravy, podpora spolujazdy a verejnej dopravy rovnako pomôžu výrazne znížiť znečistenie ovzdušia. Budovy, ako strategická infraštruktúra krajiny, v ktorých trávime väčšinu svojho času, spotrebúvajú až 40 % energie, zásadne vplývajú na znečistenie ovzdušia.

V rámci projektu LIFE IP – Zlepšovanie kvality ovzdušia bola vytvorená aj webstránka www.dnesdycham.sk, kde verejnosť môže sledovať výsledky meraní z 52 monitorovacích staníc kvality ovzdušia. Informácie sa aktualizujú každú hodinu, pričom úroveň kvality ovzdušia je hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia (tzv. semafor). Vo finálnej fáze vývoja je aj mobilná aplikácia Dnes dýcham, cez ktorú bude napríklad možné dostávať notifikácie pri zhoršenom stave ovzdušia. Vďaka včasnému upozorneniu budú môcť jej používatelia prispôsobiť svoje denné aktivity aj v závislosti od svojho zdravotného stavu. 

Sprísnenie legislatívy

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) chce tento stav výrazne zlepšiť sprísnením legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia.

Aktuálne je už v parlamente nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý má motivovať znečisťovateľov k postupnému znižovaniu emisií. Zároveň sa má stať nástrojom na dosiahnutie cieľov stanovených v oblasti ochrany ovzdušia v súlade s Environmentálnou stratégiou do roku 2030.

Envirorezort pripravuje nový zákon o ochrane ovzdušia s náročnejšími požiadavkami na štátnu správu, samosprávu, aj na prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania. Navyše, spustili sa dotačné programy pre verejnosť, ktoré pomáhajú ľuďom rekonštruovať ich domy, aby sa zlepšili ich tepelnoizolačné vlastnosti, alebo sa vymenili neefektívne vykurovacie zariadenia. Medzi takéto programy patrí napr. Zelená domácnostiam alebo Plán obnovy o odolnosti SR, v rámci ktorého sa predstavil mechanizmus dotácie obnovy rodinných domov. K obnove domov sa 6.9.2022 zverejnili dve výzvy na tejto webstránke: www.obnovdom.sk.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Titulný obrázok: freepik.com


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.