Vyšla druhá časť správy o stave klímy IPCC: Pomyselné okno na zmeny sa rýchlo zatvára

Klimatické zmeny spôsobujú nebezpečné a rozsiahle narušenie prírody a ovplyvňujú životy miliárd ľudí na celom svete. Najviac sú zasiahnutí ľudia a ekosystémy, ktoré sa s tým najmenej dokážu vyrovnať, uviedli vedci v najnovšej správe Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC), ktorá bola zverejnená koncom februára. Ide o druhú časť šiestej hodnotiacej správy o stave klímy. Jej prvá časť vyšla minulý rok v auguste a zaoberala sa najmä vedeckými poznatkami o klíme a vzťahu medzi ľudskou činnosťou a zmenou klímy.

Správa skúma dopady klimatických zmien na prírodu a ľudí na celom svete a ponúka možnosti, ako posilniť odolnosť prírody a spoločnosti voči prebiehajúcim klimatickým zmenám, bojovať proti hladu, chudobe a nerovnosti, a udržať Zem ako miesto, kde sa oplatí žiť – pre súčasnosť aj pre budúcnosť. „Zdôrazňuje naliehavosť okamžitých a ambicióznejších opatrení na riešenie klimatických rizík. Polovičné opatrenia už neprichádzajú do úvahy,“ Hoesung Lee, predseda IPCC.

Svet bude počas nasledujúcich dvoch desaťročí čeliť neodvratným viacnásobným klimatickým rizikám s globálnym oteplením o 1,5 °C, varuje správa. Dokonca aj dočasné prekročenie tejto úrovne otepľovania bude mať za následok ďalšie vážne dopady, z ktorých niektoré budú nezvratné. Riziká pre spoločnosť sa zvýšia, a to aj pre infraštruktúru a nízko položené pobrežné oblasti.

Na zvládnutie rastúcich rizík je potrebné urýchlene konať

Zvýšené vlny horúčav, suchá a záplavy už prekračujú prah tolerancie rastlín a zvierat, čo vedie k masovej úmrtnosti druhov, ako sú stromy a koraly. Extrémy vystavili milióny ľudí akútnej potravinovej a vodnej neistote, najmä v Afrike, Ázii, Strednej a Južnej Amerike, na malých ostrovoch a v Arktíde.

Aby sa predišlo narastajúcim stratám na životoch, biodiverzite a infraštruktúre, sú potrebné ambiciózne a urýchlené opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy a zároveň rýchle a hlboké zníženie emisií skleníkových plynov. V novej správe sa uvádza, že pokrok v oblasti adaptácie je zatiaľ nerovnomerný a medzi prijatými opatreniami a tým, čo je potrebné na zvládnutie narastajúcich rizík, sú čoraz väčšie rozdiely. Tieto rozdiely sú najväčšie medzi populáciami s nižšími príjmami.

Ochrana a posilňovanie prírody je kľúčom k zabezpečeniu životaschopnej budúcnosti

Existujú možnosti, ako sa prispôsobiť zmene klímy. Táto správa poskytuje nové poznatky o potenciáli prírody nielen znížiť klimatické riziká, ale aj zlepšiť životy ľudí. „Zdravé ekosystémy sú odolnejšie voči klimatickým zmenám a poskytujú životne dôležité služby, ako sú potraviny a čistá voda,“ povedal spolupredseda pracovnej skupiny II IPCC Hans-Otto Pörtner.

Vedci poukazujú na to, že klimatické zmeny sú v interakcii s globálnymi trendmi, ako je neudržateľné využívanie prírodných zdrojov, rastúca urbanizácia, sociálne nerovnosti, straty a škody spôsobené extrémnymi udalosťami a pandémia, čo ohrozuje budúci rozvoj.

Mestá

Táto správa poskytuje podrobné hodnotenie vplyvov zmeny klímy, rizík a prispôsobenia sa v mestách, kde žije viac ako polovica svetovej populácie. Zdravie, životy a živobytie ľudí, ako aj majetok a kritická infraštruktúra vrátane energetických a dopravných systémov sú čoraz nepriaznivejšie ovplyvňované nebezpečenstvami spôsobenými horúčavami, búrkami, obdobiami sucha a záplavami, ako aj pomaly začínajúcimi zmenami vrátane stúpania hladiny morí.

„Mestá však tiež poskytujú príležitosti na opatrenia v oblasti klímy – zelené budovy, spoľahlivé dodávky čistej vody a obnoviteľnej energie a udržateľné dopravné systémy, ktoré spájajú mestské a vidiecke oblasti, to všetko môže viesť k inkluzívnejšej a spravodlivejšej spoločnosti,“ povedala Debra Robertsová

Zužujúce sa okno pre akciu

Klimatické zmeny sú globálnou výzvou, ktorá si vyžaduje lokálne riešenia, a preto príspevok pracovnej skupiny k šiestej hodnotiacej správe IPCC poskytuje rozsiahle regionálne informácie, ktoré umožňujú rozvoj odolný voči klíme. V správe sa jasne uvádza, že rozvoj odolnosti voči klíme je už pri súčasnej úrovni otepľovania náročný. A bude náročnejší, ak globálne otepľovanie presiahne 1,5 °C. Navyše v niektorých regiónoch to nebude možné, ak globálne otepľovanie presiahne 2 °C.

„Vedecké dôkazy sú jednoznačné: zmena klímy ohrozuje blaho ľudí a zdravie planéty. Akékoľvek ďalšie oneskorenie koordinovanej globálnej akcie premešká krátke a rýchlo sa zatvárajúce okno na zabezpečenie životaschopnej budúcnosti,“ dodal Hans-Otto Pörtner.


Prečítajte si tiež


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.