Nová hodnotiaca správa IPCC by nás mala zaujímať. Týka sa planéty nás všetkých

Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) vydal najnovší report, ktorý vysvetľuje vzťah medzi emisiami skleníkových plynov, ľudskou činnosťou a zmenou klímy našej planéty. Ide o prvú časť šiestej hodnotiacej správy, na ktorej pracovalo 234 vedcov zo 66 krajín sveta. Ukazuje, ako a prečo sa klíma k dnešnému dňu zmenila pre lepšie porozumenie vplyvu človeka na rozsah klimatických zmien vrátane extrémnych udalostí ako sú suchá, povodne, či topenie ľadovcov.

Správa vychádza pred plánovaným novembrovým rokovaním OSN Cop26 v Glasgowe, kde sa stretnú vlády 197 krajín sveta a predstavia svoje plány na zníženie emisií skleníkových plynov. Druhá časť bude k dispozícii budúci rok a bude sa zameriavať na dôsledky klimatickej krízy a tretia bude podrobne popisovať potenciálne riešenia.

Vplyv človeka na zmenu klímy

Správa ukazuje, že ľudské aktivity majú stále potenciál určiť budúci priebeh klímy. Je zrejmé, že oxid uhličitý (CO2) je hlavným motorom zmeny klímy, aj keď na klímu vplývajú aj ďalšie skleníkové plyny a látky znečisťujúce ovzdušie. „Stabilizácia klímy bude vyžadovať silné, rýchle a trvalé zníženie emisií skleníkových plynov a dosiahnutie nulových čistých emisií CO2. Obmedzenie ďalších skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie, najmä metánu, by mohlo byť prospešné pre zdravie aj klímu,“ povedal spolupredseda pracovnej skupiny IPCC Panmao Zhai. Emisie metánu pochádzajú vo veľkej miere z poľnohospodárstva (manipulácia s dobytkom a maštaľným hnojom), likvidácie odpadu a výroby fosílnych palív.

Výrazné a trvalé zníženie emisií oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov by obmedzilo zmenu klímy. Správa ukazuje, že emisie skleníkových plynov z ľudskej činnosti spôsobili oteplenie o približne 1,1 °C od roku 1850-1900. Aj keď prínosy zníženia emisií pre kvalitu ovzdušia prídu rýchlo, stabilizácia globálnych teplôt môže trvať 20-30 rokov a niektoré dlhodobé vplyvy otepľovania už budú pravdepodobne nevratné. Patrí sem zvýšenie hladiny morí, topenie arktického ľadu a okysľovanie oceánov. Drastické zníženie emisií môže podľa vedcov IPCC odvrátiť horšie klimatické zmeny, ale nevráti svet k miernejším typom počasia z minulosti.

Rýchlejšie otepľovanie

Správa poskytuje nové odhady, podľa ktorých príde k prekročeniu úrovne globálneho otepľovania o 1,5 °C v priemere počas nasledujúcich dvoch desaťročí a konštatuje, že pokiaľ nedôjde k okamžitému, rýchlemu a rozsiahlemu zníženiu emisií skleníkových plynov, obmedzenie otepľovania nebude možné.

5 scenárov budúcnosti

V správe IPCC odborníci predstavili päť scenárov, ktoré sú založené na rôznych úrovniach emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov. Pri vysokých a veľmi vysokých emisiách sa predpokladá, že globálne otepľovanie dosiahne do konca storočia 3,6 °C až 4,4 °C nad úrovňou pred industrializáciou. Stredný scenár výšky hodnôt skleníkových plynov varuje o extrémnej pravdepodobnosti, že bude prekročené globálne otepľovanie o 2 °C. Vedci tiež uvádzajú, že každých ďalších 0,5 °C zvýšenia priemernej teploty spôsobuje zvýšenie intenzity a frekvencie horúčav, silných zrážok, sucha a extrémnych poveternostných udalostí.

Každý región čelí rastúcim zmenám

„Dopady klimatických zmien vidíme v každom regióne planéty – od polárnych oblastí, po vrcholy hôr až po dno oceánu,“ povedala podpredsedníčka IPCC Ko Barrett.

Správa uvádza, že klimatické zmeny sa v nasledujúcich desaťročiach zvýšia a prejavia sa vo všetkých regiónoch. Pri náraste teploty o 1,5 °C budeme častejšie pozorovať vlny horúčav, dlhšie teplé sezóny a kratšie chladné obdobia. Správa uvádza, že pri 2 °C globálneho otepľovania by extrémne teploty častejšie dosahovali kritické prahy tolerancie pre zdravie a poľnohospodárstvo.

Nejde však len o zvyšovanie teploty

Vedci v správe varujú, že klimatické zmeny prinášajú v rôznych regiónoch viacero rôznych zmien a javov, ktoré sa budú s ďalším otepľovaním ešte zvyšovať. Patria sem napríklad intenzívnejšie zrážky a s nimi súvisiace záplavy, ako aj intenzívnejšie suchá v mnohých oblastiach. V pobrežných oblastiach bude pokračovať zvyšovanie hladín morí, čo prispeje k častejších a závažnejším záplavám nízko položených pobrežných oblastí a erózii pobrežia. Ďalšie otepľovanie zvýši rozmrazovanie permafrostu a stratu sezónnej snehovej pokrývky, topenie ľadovcov a stratu letného arktického morského ľadu.

Zmeny sa dotknú aj morských ekosystémov

Zmeny sa prejavia aj v samotných oceánoch, ktoré sa budú otepľovať a okysľovať. Tieto zmeny sa dotknú nielen ich ekosystémov, ale aj ľudí, ktorí sú na nich závislí. Oceány na celom svete sa od roku 1900 zvýšili asi o 20 centimetrov a miera nárastu sa za posledné desaťročie takmer strojnásobila. Pri najhoršom scenári vedci nemôžu vylúčiť 2-metrový nárast hladiny do konca tohto storočia, čo bude pre ostrovné krajiny „katastrofické“ a môže viesť k strate celých krajín.

Koľko dôkazov o klimatických zmenách potrebujeme?

„Prestaňme sa ľudí pýtať, či veria v klimatické zmeny. Začnime sa ľudí pýtať, či im rozumejú. Je to veda, nie Santa Claus.“ (autor neznámy)

Požiare po celom svete od Turecka, Grécka, Španielska až po USA a Kanadu. Záplavy v Nemecku, Číne, či Belgicku. Krúpy väčšie ako tenisové loptičky v severnom Taliansku, sneh v Brazílii a tornádo v Česku. Zmeny klímy nie sú fikciou, sú tu a prinášajú so sebou extrémne klimatické javy.

Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) je orgánom OSN, ktorého úlohou je vyhodnocovať riziká súvisiace so zmenou klímy. Najnovšia hodnotiaca správa, v poradí už šiesta od IPCC od roku 1988, sa pripravuje osem rokov a vyhodnocuje vedeckú prácu stoviek odborníkov a odborných štúdií. Politickým lídrom poskytuje pravidelné vedecké hodnotenia týkajúce sa zmeny klímy, jej dôsledkov a rizík a navrhuje stratégie adaptácie na zmierňovanie zmeny klímy.


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.