Roman Gdovjak z Cyrkl.com: Firmy by mali poznať hodnotu svojho odpadu, ak je ich cieľ zodpovedné podnikanie

Hľadanie možností, ktorými by sme minimalizovali tvorbu odpadu v našich domácnostiach, sa stáva súčasťou zodpovedného spôsobu života viacerých z nás. Aj každá väčšia či menšia firma musí riešiť otázky odpadu. Dobrou správou je, že zodpovedné firmy sa orientujú na hľadanie možností, ako vzniknutý odpad ďalej využiť. Aj tu platí „čo je pre jednu firmu odpad, pre druhú firmu môže byť cenná surovina.“ Na Slovensku už dva roky funguje platforma, ktorá jednoduchým spôsobom prepája medzi sebou práve tieto firmy. Roman Gdovjak, country manager Cyrkl nám vysvetlil, prečo je vo firme dôležité vedieť, kde odpad vzniká, ako ho minimalizovať a ako platforma Cyrkl pomohla už tisíckam firiem k udržateľnému podnikaniu.

Predstavte nám na začiatok vašu platformu Cyrkl

Cyrkl založil v Prahe v roku 2019 Cyril Klepek spočiatku pod názvom Burza druhotných surovín, ktorá sa postupne vyvinula na digitálne odpadové trhovisko. Rok 2020 bol pre nás významným míľnikom, kedy sme začali s expanziou aj do zahraničia. Na Slovensku pôsobíme už viac ako rok a pol a za tento čas vnímame silný záujem zo strany firiem o našu platformu ako nástroj pre optimalizáciu odpadového hospodárstva. Aj preto sme sa za tak krátky čas rozrástli na osem členný tím.

Naša prvotná a stále hlavná myšlienka je vytvárať jednotné miesto – online trhovisko pre obchodovanie s odpadmi. Firmám dávame priestor, kde môžu jednoducho predať svoj odpad iným firmám, ktoré ho potrebujú a dokážu ďalej zužitkovať. Druhou činnosťou sú cirkulárne odpadové skeny, v ktorých pomáhame firmám analyzovať a optimalizovať tok odpadov. A treťou fázou, ktorú sme začali realizovať koncom minulého roka, sú odpadové aukcie. 

Ako funguje digitálne odpadové trhovisko?

Všeobecný princíp fungovania online odpadového trhoviska spočíva na báze ponuky a dopytu a našim cieľom je ich prepájať. Priniesli sme online priestor pre firmy, ktoré sa zamýšľajú nad vlastným odpadom a hľadajú spôsob, ako sa ho čo najefektívnejšie zbaviť po ekonomickej a environmentálnej stránke. Spoločnosť, ktorej vzniká odpad, sa môže zadarmo registrovať a ponúknuť svoj odpad na predaj. Tu je naozaj veľmi dôležité myslieť na to, že čo je pre jednu firmu odpad, je pre druhú firmu cenná surovina.

Aké druhy odpadu môžu firmy prostredníctvom Cyrkl ponúknuť? 

Naším hlavným cieľom je venovať sa všetkým druhom odpadu, od tých najjednoduchších, najhodnotnejších, až po napríklad kompozitné, či nebezpečné odpady. Vo všeobecnosti sú najviac ponúkané plasty, za nimi papier, kartón, kovy. V ponuke sú aj drevené palety, stavebný odpad, fólie, ale aj textil z výroby, plasty z automobilového, či nábytkárskeho priemyslu. 

Objavilo sa aj niekoľko zaujímavých kuriozít, keď dávnejšie napríklad jedno mesto ponúklo na predaj železnú konštrukciu celého mosta, jedna kultúrna organizácia ponúkla už nepotrebné kulisy a česká ZOO dala do ponuky informačné tabule, ktoré si našli svoj nový domov v detskom tábore a boli krásne využité.

Titulná stránka Cyrkl.com

Koľko odpadu si do tejto chvíle našlo ďalšie uplatnenie prostredníctvom platformy Cyrkl? 

Jedná sa skutočne o tisícky ton odpadu. Vyčíslili sme, že doteraz sa nám podarilo ušetriť 472 000 ton CO2 , pričom toto číslo denne rastie či už prostredníctvom trhoviska alebo cirkulárnych odpadových skenov. Naše ciele sú ešte ambicióznejšie, preto ma teší, že v našom tíme je udržateľnosť nielen pracovnou náplňou, ale aj životným poslaním.

Koľko firiem sa do online trhoviska od jeho vzniku zapojilo? 

Aktuálne máme zapojených celosvetovo viac ako 12 000 firiem, najviac v Českej republike. Slovensko je v poradí druhou najsilnejšou krajinou, v ktorej sa do nášho odpadového trhoviska zapojilo už viac ako 2800 firiem. Celkovo máme vo svete pobočky v 12 krajinách, no zapájajú sa aj firmy z rôznych krajín z celého sveta, napríklad z Indie, Izraela či Turecka.

Cyrkl pre firmy ponúka aj cirkulárny sken odpadu. Čo je jeho podstatou a prečo by si ho firma mala nechať spraviť? 

Cieľom cirkulárneho odpadového skenu je pomôcť spoločnostiam optimalizovať tok odpadu a nájsť potenciál v odpade, jeho hodnotu z environmentálneho aj finančného hľadiska. Ukázať im, ako s ním nakladajú teraz vs. ako s ním môžu nakladať lepšie. Počas osobnej návštevy v závode sa pozrieme na odpady, akú majú logistiku, kvalitu, čistotu, ako sa skladujú. Priamo na mieste analyzujeme tok odpadu firmy, či svoj odpad odovzdáva jednej spoločnosti alebo viacerým, či za odpad platí alebo dostáva zaplatené, či odpad putuje na skládku či do spaľovne. V druhom kroku analyzujeme jednotlivé druhy odpadu a hľadáme ich potenciál. Poznáme odberateľov na najrôznejšie druhy odpadu a práve s nimi vieme firmu prepojiť a priniesť želané úspory. 

Zameriavame sa ale predovšetkým na predchádzanie vzniku odpadu a jeho minimalizáciu prostredníctvom odporúčaní na zmenu. Prevencia odpadu je dôležitá aj na poli podnikateľského prostredia a pre odpad, ktorý vznikne hľadáme využitie, aby neskončil v spaľovni alebo na skládke.

Pomocou environmentálneho výpočtu vieme ukázať klientovi, kam by sme sa navrhnutými opatreniami vedeli pohnúť, koľko CO2 môžu ušetriť a aké finančné úspory vedia dosiahnuť. 

Cirkulárny odpadový sken Cyrkl.com

Najnovšie ste sa začali zaoberať aj odpadovými aukciami

Áno, tým, že sme digitálny startup, neustále sa snažíme inovovať naše služby, aby sme pokryli všetky potreby zákazníkov. Ako vieme, ceny surovín rastú a naším cieľom je, aby spoločnosť, ktorá má odpad s pozitívnou hodnotou, našla v reálnom čase najlepšiu možnú ponuku. Odpadové aukcie tak vnášajú potrebnú transparentnosť na trh s odpadom. Častokrát sa spoločnosti, ktoré predávajú odpad, sústredia iba na domáci trh. Cyrkl je medzinárodný, vieme tak napríklad prepojiť firmu zo severu Slovenska s recyklátorom v Poľsku. Je to cezhraničná spolupráca, ale ak si prerátame emisie, ktoré by vznikli pri prevoze odpadu zo severu na druhý koniec našej republiky, finančne aj environmentálne vyhráva prvý variant.

V čom vidíte vy hlavný prínos Cyrkl pre spoločnosť?

Ideálnou situáciou by bolo, ak by pri našej osobnej ale aj podnikateľskej sfére života nevznikal žiadny odpad. Musíme v prvom rade hľadať možnosti, ako tvorbu odpadu eliminovať a vzniknutý odpad presmerovať inam, ako na skládku či do spaľovne. V tomto Cyrkl pomáha. Poskytujeme firmám reálne možnosti, ako obmedziť vznik odpadu a pre existujúci odpad hľadáme ďalšie možnosti jeho uplatnenia.

Aké sú plány Cyrkl do budúcnosti?

Expanzia, cieľom je nasledujúci rok expandovať do cca 15 nových krajín a stať sa nielen najväčším odpadovým trhoviskom v Európe, ale vo svete. Do konca roka 2023 chceme byť platforma, kam vie firma prísť, pochopiť hodnotu svojich odpadov, nájsť si najlepších možných partnerov a zároveň aj uskutočniť všetky transakcie s tým súvisiace (doprava, poistenie, payment gate).

Slovenský tím Cyrkl.com

Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.