V mestských ovocných sadoch v Lučenci vznikla nová enviroučebňa. Poslúži žiakom aj verejnosti

Projekt mesta Lučenec „Učíme sa v prírode“ získal podporu z Environmentálneho fondu vo výške 55 190,25 eur. Školské lavice a triedu tak budú môcť žiaci a škôlkari vymeniť za novú enviroučebňu v mestských ovocných sadoch. Slúžiť bude aj širokej verejnosti.

Čo nájdu žiaci a verejnosť v enviroučebni?

Lavičky a stoly, na ktorých nájdu zaujímavé informácie o prírode, kriedovú tabuľu, náučné tabule či zvukovú tabuľu – napojenú na obnoviteľné zdroje energie, ktorá naučí spoznávať niektoré zvieratá, tabuľu s labyrintom na separovanie odpadu či hmyzie domčeky. Enviroučebňa má všetko, čo na vyučovanie o prírode potrebujeme.

„Minulý rok sme sa zapojili do výzvy v rámci dotácie z Environmentálneho fondu, kde sme sa uchádzali o vytvorenie environmentálnej exteriérovej učebne. Mesto Lučenec projekt za takmer 60 000 eur spolufinancovalo zo svojho rozpočtu čiastkou 2 900 eur. Enviroučebňa bude slúžiť deťom z lučenských škôl a škôlok, ale aj deťom z okolia. Dostupná je aj širokej verejnosti. Súčasťou učebne sú viaceré učebné tabule, ktoré sa venujú prírode, životnému prostrediu či klíme, ako aj prenosné altánky – šišky,“ uviedla projektová manažérka mesta Lučenec Jana Fodorová.

Dôraz na prírodné materiály

Zaujímavosťou enviroučebne je aj to, že všetky použité materiály sú v maximálnej miere prírodné – drevo, kameň, kov. Pochôdzna plocha je vysypaná štiepkou ako príklad recyklácie. Samospráva myslela aj na nepriaznivé počasie – ak sa rozprší, návštevníci sa môžu skryť do dvoch kruhových prenosných altánkov so sedením v tvare šišky.

„Veľmi sa teším, že sa nám podarilo vybudovať enviroučebňu, ktorá nám napomôže naplniť naše ciele v oblasti environmentálnej výchovy v mestských ovocných sadoch. Chceme do týchto priestorov dostať deti, mládež a mladé rodiny, aby sa tu učili o prírode a aktívne oddychovali. Ďakujem všetkým, vďaka ktorým sa nám táto naša aktivita vydarila. Verím, že o aktivitách v mestských ovocných sadoch budeme v rámci mesta, ale aj celého Slovenska ešte veľa počuť,“ povedala primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková.

Zdroj: Mesto Lučenec