Titul ENVIROMESTO 2021 získalo mesto Trenčín. Medzi ocenenými je aj Nitra, Skalica a Púchov

Mesto Trenčín získalo v treťom ročníku národnej súťaže Enviromesto čiastkové ocenenie v oblasti „Prechod na zelené hospodárstvo“ a zároveň sa stalo celkovým víťazom súťaže. Výsledky vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 18. februára 2022 v Bratislave.   

Cieľom národnej súťaže ENVIROMESTO je zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale aj v reálnom živote. V tomto ročníku súťaže mestá súperili v štyroch oblastiach.

  • Prechod na zelené hospodárstvo – ocenenie získalo mesto Trenčín
  • Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra – ocenené mesto Púchov
  • Ochrana ovzdušia – ocenené mesto Nitra
  • Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy – ocenené mesto Skalica

Ocenené mestá získavajú finančné prostriedky, diplom a umeleckú plaketu. Zástupcovia samospráv si ich prevzali počas vyhodnotenia na pôde ministerstva životného prostredia. „Tretí ročník súťaže považujem za mimoriadne úspešný. Výsledkom je najvyšší počet prihlásených miest v histórii súťaže. Víťazným mestám gratulujem, zapojeným mestám ďakujem za účasť a za vytvorenie prostredia zdravej konkurencie,“ uviedol minister Ján Budaj.

Mesto Trenčín presvedčilo hodnotiacu komisiu komplexným prístupom k riešeniu problematiky životného prostredia. Ide napríklad o aktivity v obehovom hospodárstve, v budovaní zelenej infraštruktúry, v ochrane ovzdušia či v realizácii opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy. Trenčín zároveň dominoval aj v súťažnej oblasti „Prechod na zelené hospodárstvo“, ktorú vyhral. Vďaka podrobnej analýze odpadov a SMART riešeniam sú v meste prijímané efektívne opatrenia. Pozitívne bola hodnotená práca s verejnosťou a osvetová činnosť v téme odpadového hospodárstva na základných školách.

Mesto Púchov zvíťazilo v oblasti „Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra“ vďaka rôznorodým aktivitám za účasti verejnosti a predovšetkým mládeže. Mesto aktivizuje obyvateľov k vyčisteniu svojho okolia a pravidelne prepája činnosti s environmentálnou výchovou. Vysádza stromy, podporuje biodiverzitu a opeľovače.

Mesto Nitra získalo ocenenie v oblasti „Ochrana ovzdušia“ za koncepčné riešenie, spoluprácu všetkých sektorov a zdieľanie dát. Samospráva využíva meteostanice na informovanie odborníkov a verejnosti, rozmiestnenie staníc navrhlo s využitím Plánu udržateľnej mobility (PUM).

Mesto Skalica si zo súťaže odnáša prvenstvo v oblasti „Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy“ za komplexnosť prístupu v danej oblasti, najmä revitalizáciou veľkých plôch v meste využitím vodozádržných opatrení.

Hodnotiaca komisia, zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií, rozhodovala v dvoch etapách. Výsledky mali byť pôvodne známe už počas jesene minulého roka. Protipandemické opatrenia však zasiahli aj do organizačného plánu slávnostného vyhodnotenia a samosprávy čakali na výsledky o niečo dlhšie. „Ocenené mestá si zaslúžia naše uznanie. No netreba zabúdať, že nielen víťazstvo, ale aj samotná účasť v súťaži je spôsobom, ako sa snaha vedenia mesta dostane do širšieho povedomia verejnosti a bude sa vynímať ako pozitívny príklad hodný nasledovania,“ uzavrel Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.

Zdroj: MŽP SR, mesto Trenčín


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.