Z odpadu aj pohon pre mestské autobusy. Švédske mesto Malmö vás presvedčí o význame zberu bioodpadu z kuchyne

Švédske mesto Malmö je vďaka inovatívnemu prístupu k opätovnému využitiu odpadu jedno z najzelenších miest na svete. Mesto nielen stanovuje štandardy pre iné mestá, ale tiež ochotne zdieľa svoje odborné znalosti v oblasti udržateľného rozvoja a často sa objavuje aj v zoznamoch top 10 najšťastnejších miest pre život na Zemi.

„Udržateľnosť začína tu,“ tvrdí Malmö. Udržateľnosť je jadrom mestských stratégií od roku 1995 a ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN sú začlenené do švédskej národnej politiky a vlastných cieľov mesta Malmö. Väčšina ľudí vidí veci, ktoré vyhodia, ako „odpad“, ktorý chcú odstrániť. Občania Malmö naopak vidia zdroje. Vykurujú domy premenou odpadkov na teplo, dláždia ulice recyklovaným popolom a zvyšky potravín premieňajú na bioplyn, ktorý poháňa autobusy.

V roku 2014 získala spoločnosť VA SYD medzinárodnú cenu za kampaň „Thank you for the food“, ktorej výsledkom bola vysoká účasť na programe recyklácie potravinového odpadu. Hlavnou myšlienkou bolo poďakovať každému jednotlivcovi, ktorý si zvolí udržateľnú budúcnosť jednoduchým úsilím triediť svoj potravinový odpad.

Malmö sa v roku 2015 stalo prvým veľkým mesto vo Švédsku, ktoré prijalo rozhodnutie, že všetky domácnosti v meste musia zbierať organický odpad. Vytriedený odpad sa následne prepraví do bioplynovej stanice v meste.


Od roku 2022 budeme zálohovať PET fľaše a plechovky. Známa je výška zálohy aj správca zálohového systému


Z odpadu aj pohon pre mestské autobusy

Krásnym príkladom významu triedenia a zberu organického odpadu, ktorý sa aj na Slovensku zavádza od 1. januára 2021 je to, že ho vieme premieňať na bioplyn. A bioplyn má viacero využití. V meste Malmö sa používa ako palivo pre mestské autobusy, vozidlá pre zber odpadu, či veľkú časť vozového parku taxislužieb. Jednoduchým zavedením triedeného zberu bioodpadu tak vzniká cenný zdroj. Proces premeny odpadu na bioplyn predstavuje skvelú príležitosť na dosiahnutie energetického mixu bez fosílnych palív.

V Malmö tiež predstavili novú flotilu vysokokapacitných autobusov na bioplyn, ktoré nielenže zvýšili počet prepravených osôb, ale aj výrazne zlepšili kvalitu ovzdušia, čo je pre mesto veľmi vítanou úľavou.

So zvyšným vyzbieraným bioodpadom sa neplytvá a ani sa neskládkuje

Jednou z vecí, ktorú sa mestu Malmö bravúrne podarilo vďaka zberu bioodpadu, je transformácia infraštruktúry diaľkového vykurovania pomocou nafty a uhlia z 50. rokov na ukážkový systém premeny odpadu na energiu. Zostávajúci vyzbieraný potravinový odpad sa odosiela do spaľovacieho zariadenia, kde sa premieňa na elektrinu a teplo, ktorými sú zásobované domácnosti.

Občas sa bohužiaľ vo vytriedenom bioodpade objavia aj kontaminanty ako sklo a plasty, ktoré sa v spaľovni premenia na popol. Ten sa používa na výrobu štrku pre parkovacie miesta, či stavbu ciest.

Ako bonus zvyšky bioodpadu predstavujú kvalitný zdroj výživných látok, ktoré sú distribuované na priľahlé polia a dokážu tak úplne nahradiť umelé hnojivá.


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko