Rezervácia Pralesy Slovenska je realitou. Zavŕšili sa dlhoročné snahy ochranárov, ktoré podporilo v petícií vyše 30-tisíc ľudí

Na Slovensku vznikne 1. decembra 2021 rezervácia Pralesy Slovenska. Návrh na vyhlásenie rezervácie schválila Vláda SR. Vyhlásenie rezervácie je zavŕšením dlhoročných snáh ochranárskych organizácií, a to OZ Prales a WWF Slovensko. Ako rezervácie budú vyhlásené doteraz úplne nechránené alebo nedostatočne chránené staré prírodné lesy a pralesy na 76 lokalitách v rôznych častiach Slovenska s celkovou výmerou takmer 6,5 tisíca hektárov.

Kampaň Dajme pralesom 5-ku

Zhruba pred rokom (17. septembra 2020) občianske združenia PRALES a WWF Slovensko odovzdali ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi a exministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánovi Mičovskému petíciu s vyše 30-tisíc podpismi za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska. Petícia bola posledným krokom v dlhoročnej snahe ochranárskych organizácií dosiahnuť vyhlásenie rezervácie. Tieto snahy začali mapovaním pralesov a pokračovali množstvom rokovaní a ochrane lokalít a prípravou samotného návrhu rezervácie.

„V rámci Karpatského dohovoru sme ako štát prijali záväzok identifikovať prirodzené lesy a pralesy. Keďže sme pralesy na Slovensku zmapované nemali, chopili sme sa tejto témy. A to aj v presvedčení, že je to téma, ktorá môže spojiť lesníkov a ochranárov. Nestalo sa. Pralesy sme zmapovali, ale od mnohých lesníkov sme si vypočuli veľa nepekných vecí. Výsledky mapovania pralesov napokon postupne uznali relevantné štátne inštitúcie, hoci na tejto ceste sme prišli o niekoľko stoviek hektárov pralesov. Preto by som sa chcel okrem všetkých čo sa podieľali na mapovaní a zabezpečení ochrany pralesov poďakovať osobitne všetkým lesníkom, ktorí vnímajú ochranu pralesov ako našu povinnosť voči budúcim generáciám,“ hovorí Marián Jasík z OZ Prales.

Keď WWF Slovensko vstúpilo v roku 2017 do rokovaní o ochrane pralesov na Slovensku, téma bola tabu a nepriechodná u mnohých lesníkov či úradníkov. Keďže sme však nepoľavili v našej snahe, prvý úspech prišiel v roku 2019 v podobe novely zákona o lesoch, ktorá umožnila vlastníkom a obhospodarovateľom lesov pralesy dobrovoľne chrániť. Dnes sme svedkami historicky najväčšej a najrýchlejšej straty biodiverzity v globálnom meradle. Myslím, že to je dôvod, prečo už nikto nespochybní, že pralesy si aj na Slovensku ochranu naozaj zaslúžia,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Výsledky mapovania

Občianske združenie Prales realizovalo v rokoch 2009 – 2015 celoslovenské mapovanie a preukázalo, že sa u nás zachovalo 10 180 ha pralesov a pralesových zvyškov. Z toho bola až tretina nechránených alebo nedostatočne chránených (neplatil v nich 5. stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody). Občianske združenie PRALES a WWF Slovensko preto už v roku 2018 vypracovali prvý návrh prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska a so štátnym podnikom LESY SR vyrokovali verejný prísľub, že kým sa nedosiahne dohoda o návrhu rezervácie, nebudú lesníci v lokalitách zasahovať. Vyhlásenie rezervácie Pralesy Slovenska minulý rok v kampani „Dajme pralesom 5-ku podporilo 30 759 ľudí a ministri J. Budaj a J. Mičovský pri preberaní petície potvrdili, že s vyhlásením rezervácie súhlasia. Na finálnom návrhu rezervácie spolupracovali organizácie so Štátnou ochranou prírody SR.

Mapovanie pralesov na Slovensku / Foto: Marián Jasík OZ Prales

Najvyšší stupeň ochrany

Rezervácia Pralesy Slovenska sa schválením Vládou SR stane realitou 1. 12. 2021. Vznikne na 76 lokalitách v rôznych častiach Slovenska s celkovou výmerou 6 462,42 hektárov. Najviac lokalít sa nachádza v Banskobystrickom a v Žilinskom kraji, no pralesové lokality sú vo všetkých ďalších krajoch Slovenska. Mnohé doteraz chránila len dohoda medzi Lesmi SR a občianskymi združeniami Prales a WWF Slovensko. Napríklad lokalita Veľký Grič vo Vtáčniku bola v prvom (najnižšom) stupni ochrany, pralesy v Hrochoťskej doline na Poľane či lokalita Drastvica v Štiavnických vrchoch boli len v 2. stupni ochrany, pralesy v Lomnistej, Jasenianskej, Vajskovskej doline v Národom parku Nízke Tatry či pralesy okolí Kráľovej hole len v 3. stupni ochrany, pralesy v Bystrej doline (tiež NAPANT) chránilo rozhodnutie Najvyššieho súdu SR.

Rozhodnutím o ochrane pralesov prispieva Slovensko k plneniu cieľov, ku ktorým sa aj naša krajina zaviazala napr. v Karpatskom dohovore, alebo v Stratégií EÚ o ochrane biodiverzity do roku 2030, podľa ktorej  je „naliehavo potrebné zabezpečiť prísnu ochranu všetkých zvyšných klimaxových lesov a pralesov,“ ktoré majú osobitný význam pre ochranu biodiverzity.


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.