Otvárajú sa nominácie na envirocenu Atlas

Prvá iniciatíva verejného oceňovania projektov a ľudí na Slovensku, usilujúcich sa o udržateľnosť a záchranu planéty, pokračuje svojím druhým ročníkom. Enviro ocenenie Atlas, ktoré vytvorila Nadácia VÚB, vyzdvihne tento rok ešte viac nasledovania hodných zelených iniciatív, a to až v ôsmich kategóriách. Pre konkrétne organizácie, firmy, obce aj osobnosti a ich projekty za rok 2021, ktoré si zaslúžia uznanie a pozornosť verejnosti i médií, sa otvára proces nominácií. Využiť ho môžu do 28. februára samotné subjekty, ale aj ich priaznivci a široká verejnosť. Víťazi ocenenia, ktorých vyberie nezávislá porota top expertov, budú známi na Deň Zeme, 22. apríla.

Atlas je mytologická postava, ktorá nesie na svojich pleciach svet a jeho osud. Od minulého roku je to aj názov ocenenia, ktoré vzniklo ako reakcia na absenciu verejnej platformy, umožňujúcej komplexné zviditeľňovanie zelených iniciatív naprieč mimovládnou, verejnou aj súkromnou sférou na Slovensku. Počas pilotného ročníka sa do neho svojimi nomináciami zapojilo naprieč celým Slovenskom až 177 neziskových organizácií, iniciatív, firiem a obcí.

Kríza, ktorá sa čoraz viac dotýka prírody a klímy, je jedna z najväčších, akej kedy ľudstvo čelilo. Čas konať je teraz a každá pozitívna zmena má svoj zmysel. Ako inštitúcia, ktorá sa rozhodla povýšiť boj za udržateľnosť na základný princíp všetkého, čo robíme, sme minulý rok predstavili slovenskej verejnosti iniciatívu Atlas. Rozhodli sme sa ňou zviditeľňovať a podporovať tých, ktorí svojou vytrvalou prácou prikladajú ruky pre zelenší svet a lepšiu budúcnosť,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB banky a dodáva: „S týmto cieľom otvárame aj druhý ročník nášho enviro ocenenia. Motivovaní tým, čo sa nám podarilo rozbehnúť, sme pripravili aj niekoľko noviniek, ktorými Atlas ďalej rozširujeme. Veríme, že tak dokážeme odovzdať ešte viac povzbudenia a hovoriť ešte hlasnejšie o témach, ktoré sa týkajú nás všetkých.“

Atlas rozdá až osem cien a 40-tisíc eur

Hlavnou zmenou oproti pilotnému ročníku je rozvinuté rozdelenie kategórií, ktorých počet narástol zo šesť až na osem. Cieľom bolo obsiahnuť ešte širší záber z hľadiska ochrany životného prostredia a umožniť zapojenie sa pre ešte väčšie spektrum subjektov aj osôb. Autori inovatívnych a originálnych projektov, realizovaných na území Slovenska v roku 2021 s merateľnými výsledkami a dopadom, sa môžu prihlásiť do niektorej z nasledujúcich kategórií:

  • Biodiverzita (ochrana konkrétnych lokalít prírody Slovenska),
  • Životné prostredie (ochrana ovzdušia, klímy, vody a pôdy),
  • Osveta (vzdelávanie a šírenie environmentálneho povedomia),
  • Eko startupy (zelené projekty začínajúcich lokálnych firiem),
  • Zelená ekonomika (podnikanie rozvíjajúce ochranu životného prostredia, eko riešenia na podporu cirkulárnej ekonomiky),
  • Samosprávy (zelené riešenia v podmienkach miest a obcí),
  • Kampaň (komunikačné kampane a iniciatívy, ktoré prispievajú k zmene myslenia),
  • Hrdinovia (cena pre konkrétne osobnosti za ich dobrovoľníctvo alebo aktivizmus).

Všetci ôsmi laureáti získajú verejné uznanie od popredných odborníkov domácej enviro scény, ktorí zasadnú do nezávislého panelu porotcov a sú garanciou profesionálneho a objektívneho hodnotenia. O zásluhách a inšpiratívnych príbehoch držiteľov cien Atlas sa dozvie celé Slovensko cez komunikačný priestor organizátora ocenenia. Víťazi v prvých štyroch kategóriách (Biodiverzita, Životné prostredie, Osveta a Eko startupy) si navyše odnesú aj finančnú odmenu vo forme grantu na ďalšie udržiavanie a napredovanie svojich dlhodobých aktivít vo výške 10-tisíc eur. Celkovo tak Nadácia VÚB prerozdelí v rámci iniciatívy Atlas 40-tisíc eur. 

Nominovať môže aj verejnosť

Prihlášky projektov uchádzajúcich sa o cenu Atlas 2022 môžu posielať zástupcovia samotných organizácií, ale urobiť tak môže aj ktokoľvek, kto pozná ich prácu a na nomináciu získa od daného subjektu či osoby súhlas. Predkladať projekty je možné do 28. februára cez elektronický formulár (po prihlásení je dostupný v sekcii Atlas 2022). V ďalšom kroku vyberie odborná porota spolu 24 finalistov, z ktorých vzídu 22. apríla, symbolicky na Deň Zeme, ôsmi víťazi.