Otvára sa tretí ročník ceny Atlas za zásluhy v ochrane prírody

Najvýraznejšia iniciatíva, ktorá na Slovensku zastrešuje verejné oceňovanie za výnimočné činy pre ochranu prírody, vstupuje do tretieho ročníka. Envirocena Atlas otvára prihlasovanie projektov a predstavuje sedem kategórií. Tie odzrkadľujú aktuálnu potrebu zviditeľňovať úsilie organizácií z verejného, mimovládneho, firemného a vzdelávacieho sektora. Novinkou bude cena za detský enviročin aj ocenenie na základe hlasovania verejnosti. Nadácia VÚB ako autor a organizátor myšlienky Atlas udelí spolu osem cien a tento rok navyšuje objem finančnej podpory. Na udržanie a rozvoj víťazných zelených projektov prerozdelí granty vo výške 50-tisíc eur.   

Ocenenie Atlas má zámer nájsť a dať do pozornosti celej spoločnosti konkrétne aktivity prispievajúce s merateľnými výsledkami k ochrane životného prostredia, ktoré prebiehali v roku 2022. Neziskové organizácie s dlhodobým enviro poslaním, samosprávy, školy, firmy ale aj jednotlivci či kolektívy môžu svoj zrealizovaný projekt nominovať do jednej z kategórií:

  1. Biodiverzita – záchrana konkrétnych prírodných lokalít, fauny a flóry s cieľom udržať rozmanitosť druhov.
  2. Životné prostredie – ochrana ovzdušia, vody a pôdy a riešenia proti klimatickým zmenám.
  3. Osveta – vzdelávanie a šírenie environmentálneho povedomia.
  4. Eko startupy – originálne zelené projekty začínajúcich lokálnych firiem.
  5. Sociálno-ekologické podnikanie – inovatívne riešenia v biznise, ktoré spájajú rozvoj udržateľnosti s pomocou znevýhodneným ľuďom a komunitám.
  6. Zelené podnikanie – ekoinovácie v podnikaní a prínos pre rozvoj cirkulárnej ekonomiky.
  7. Detský enviročin – nasledovania hodné skutky detí a mladých ľudí (jednotlivcov či kolektívov) v prospech planéty.

Popri cenách Atlas pre víťazov v každej kategórii si odnesie ôsme ocenenie aj jeden z projektov, ktorý získa najväčšiu podporu v online hlasovaní. Cena verejnosti za výnimočnú myšlienku a prínos v ochrane prírody či podpore zelenej ekonomiky poputuje vybranému subjektu spomedzi 21 projektov, ktoré sa dostanú do finále.

O výbere troch finalistov v každej zo siedmich kategórií a následnom vyhlásení samotných laureátov cien Atlas rozhodne odborná porota. Tú tvoria uznávané osobnosti vo sfére ochrany biodiverzity, environmentalistiky a cirkulárnej ekonomiky. Popri udelení verejnej pocty je súčasťou ocenenia v prvých piatich kategóriách aj finančná odmena a motivácia do ďalšej práce vo výške 10-tisíc eur. Celkovo Nadácia VÚB rozdelí 50-tisíc eur. Symboliku ocenenia Atlas umocňuje aj jej zhmotnenie do víťaznej trofeje – fragmentu dreveného kruhu, ktorý pri zdvihnutí nad hlavu predstavuje spodnú časť Zeme a jej držitelia tak pripomínajú mýtického obra Atlasa.

Uzávierka nominácií je 28. februára

Organizácie môžu posielať svoje prihlášky na ocenenie cez elektronický formulár (po prihlásení je dostupný v sekcii Atlas 2023), a to do 28. februára. Do konca marca bude zverejnený výber 21 finalistov, z ktorých vzíde 22. apríla, symbolicky na Deň Zeme, osem víťazných enviro príbehov. Sedem z nich určí odborná porota a jeden verejné hlasovanie.

Novodobá tradícia pod záštitou verejných inštitúcií    

Jedna z vedúcich bankových nadácií na Slovensku predstavila pilotný ročník enviroceny Atlas v roku 2021. Doteraz sa jej v rámci nej podarilo prostredníctvom médií, vlastných videodokumentov a stránky ocenenia zviditeľniť už 43 inšpiratívnych príbehov finalistov a oceniť spolu 14 laureátov. Z hľadiska zelenej grantovej podpory tretieho sektora prerozdelila Nadácia VÚB za prvé dva ročníky ceny Atlas a tiež tri ročníky svojho programu Envirogranty sumu už 280-tisíc eur.

„Až do roku 2021 na Slovensku neexistovalo komplexne uchopené ocenenie za zásluhy v oblasti ochrany životného prostredia. Náš Atlas sa stal prvou takouto iniciatívou. Ako banka postavená na silných ESG pilieroch našej materskej skupiny Intesa Sanpaolo sme sa ňou rozhodli vyzdvihovať a odmeňovať ľudí, ktorí venujú všetku svoju energiu našej prírode a planéte. Nie preto, že je to populárne, ale preto, lebo je to v 20-tych rokoch 21. storočia životne dôležité,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB banky.

Garanciu objektívneho výberu ocenených subjektov a celospoločenskú váhu ocenenia dodávajú nezávislí experti v porote aj inštitúcie verejnej správy, pod ktorých záštitou Nadácia VÚB iniciatívu Atlas organizuje. Myšlienku vyzdvihovania zelených iniciatív partnersky zdieľajú Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Ak sa spoločne nebudeme usilovať, aby ekosystémy na našej planéte boli v rovnováhe, tak v rovnováhe nebude ani človek, čo sa mu môže stať osudným. Treba si uvedomiť, že tieto vzťahy sú veľmi krehké a hazardovať s nimi je krajne nezodpovedné,“ uvádza predseda ZMOS Branislav Tréger.

Dnes už žijeme v novej ére, kedy sa váha ochrany životného prostredia dostáva na úplne novú úroveň. Je potešujúce vidieť, ako sa v environmentálnych aktivitách na Slovensku angažuje stále viac organizácií, komunít aj spoločností. Považujeme za dôležité zviditeľniť a verejne uznať toto úsilie,“ uzatvára minister životného prostredia SR Ján Budaj.