Novela zákona o držbe vzácnych zvierat vyšla v zbierke zákonov, do platnosti vstúpi 1. februára

V Zbierke zákonov SR vyšla novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES), ktorú schválil parlament 9. decembra 2021. Platnosť nadobudne 1. februára tohto roka. Odvtedy bude zakázané nadobudnúť do súkromného chovu nové jedince mačkovitých šeliem, primátov a medveďov.

Novela zákona CITES rieši mačkovité šelmy – tigre, leopardy, levy, rysy, pumy, ale aj medvede a primáty, ako napríklad tamaríny, kosmáče, levíky či lemury. Konkrétne ide o živočíchy rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a ich krížencov, zvieratá z čeľade medveďovité (Ursidae) a exempláre z radu primáty (Primates). 

Zmena nevyžaduje od chovateľov, aby sa zbavovali živočíchov, nadobudnutých pred účinnosťou tohto zákona, držitelia si ich budú môcť ponechať na dožitie. Existujúce zariadenia teda nebudú povinné zrušiť svoje chovy, zákon imtotiž umožňuje ponechať si svojich zverencov a ich mláďatá na dožitie. Navyše, ani mláďatá narodené vo vlastnom chove držiteľa v období od 1. februára 2022 do 31. októbra 2022 nebudú považované za držané v rozpore s týmto zákonom. Novela ale znemožní vznik nových súkromných chovov.

Zavedením zákazu držby sa teda nepriamo zakazuje rozmnožovanie (resp. nadobúdanie exemplárov vlastným odchovom) a nadobúdanie exemplárov od iných držiteľov v SR či v zahraničí.

Zákaz sa nevzťahuje na spomínané druhy živočíchov chovaných v zariadeniach, ktorých cieľom je ochrana, zachovanie a záchrana populácie daných druhov vo voľnej prírode (napr. licencované zoologické záhrady, chovné a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov, či záchytné strediská, alebo zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti pre predmetné druhy). To znamená, že takéto zariadenia aj naďalej budú môcť mať v držbe exempláre vyššie uvedených druhov živočíchov a nadobúdať nové za účelom ich ochrany a zachovania. 

Zdroj: MŽP SR


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.