Aj prihláška do poisťovne môže chrániť včely – ak je zelená

Digitálne prihlášky poisťovne Dôvera šetria životné prostredie

Z jedného ihličnatého stromu sa vyrobí 80.000 hárkov kancelárskeho papiera. Za hárky, ktoré sa nespotrebujú v zdravotnej poisťovni Dôvera, naopak pribúdajú nové stromy v Liptove. A tie pomáhajú prežiť včelám v tejto časti Slovenska. Ako?

Na začiatku príbehu sú digitálne prihlášky, ktoré  Dôvera zaviedla pred dvoma rokmi. Noví poistenci ich nepodpisujú na papieri, ale digitálnym perom v mobile, notebooku alebo v tablete.

Každá takáto prihláška znamená ušetrený papier. A, samozrejme, aj úsporu na energii či vode, ktoré sú potrebné na jeho výrobu.

„Dôvera ku každej nevytlačenej prihláške pridáva 50 centov, ktoré sme dva roky po sebe poukázali Občianskemu združeniu Tatry,“ vysvetľuje Branislav Jendroľ zo zdravotnej poisťovne.

Liptovské stromoradia

Za digitálne prihlášky poslala Dôvera na ekologický projekt už 8.000 eur. Časť z nich už združenie použilo na zveľadenie liptovskej krajiny – výsadbu nových stromov a čistenie riek.

„V rámci vízie Liptovské stromoradia sme vysadili 70 drevín. Boli to najmä javor horský a lipa,“ hovorí Rudolf Pado z OZ Tatry o projekte, ktorý bude s príspevkom od poisťovne Dôvera pokračovať aj v tomto roku.

Nové lipy už rastú pri futbalovom ihrisku v obci Smrečany, v centre tejto obce pribudli javory. Popri cyklistickej trase medzi Jamníkom a Podturňou obnovili dobrovoľníci z OZ Tatry historické stromoradie. Nové dreviny vysadili aj okolo obecného amfiteátra v Liptovskom Jáne.

Pre liptovské včely

Prečo práve tento druh drevín? Dôvodov je niekoľko. Lipa aj javor sú pre našu krajiny typické a majú na území Slovenska dlhú tradíciu.

Voľba na ne padla aj pre ich dlhovekosť. Lipy patria napríklad v tomto smere medzi rekordérov, dožívajú sa aj viac ako 400 rokov.

A do tretice sú tu ich medonosné kvety, ktorými sú obsypané vždy na jar. „Preto má lipa veľký význam aj z hľadiska včelárstva, keďže do lipových alejí prirodzene nalietava včelstvo,“ dodáva Rudolf Pado.

Zdroj: OZ Tatry