Aplikácia Otvorené drevo umožňuje verejnú kontrolu ťažby, obchodu aj prepravy dreva z našich lesov

Ministerstvo pôdohospodárstva a štátny podnik LESY SR predstavili projekt „Otvorené LESY“. Jeho hlavným cieľom je priniesť širokej verejnosti jednoduché a prehľadne spracované informácie o nakladaní s drevom prostredníctvom aplikácie OTVORENÉ DREVO.

Webová aplikácia OTVORENÉ DREVO je dostupná pre všetkých a sú v nej dostupné detailné informácie o prevoze dreva, ktoré predávajú LESY SR prostredníctvom svojich odštepných závodov po celom Slovensku. „Som rád, že sa nám v rámci procesu reorganizácie podarilo spustiť aj aplikáciu, ktorá pre širokú verejnosť sprehľadní pohyb dreva od jeho ťažby až po dovoz k odberateľovi. Treba zdôrazniť, že ju vyvinuli naši vlastní zamestnanci a je to jedinečné dielo svojho druhu na Slovensku,“ povedal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Tibor Kőszeghy.

Ako uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan, ide o unikátny systém, ktorý v tejto oblasti tak komplexne ešte nikto nerealizoval. „Vzhľadom na minulosť, keď dochádzalo k špekulatívnym obchodom s drevom, je najdôležitejšou úlohou zaviesť taký systém, ktorý v štátnom podniku LESY SR zabezpečí čo najefektívnejšiu kontrolu. Aplikácia Otvorené drevo umožňuje verejnú kontrolu ťažby, obchodu aj prepravy dreva z našich lesov,“ vyjadril sa minister Vlčan. Údaje sa v aplikácii aktualizujú každú pol hodinu, dáta sa čerpajú z viacerých interných a externých systémov.

Čo v aplikácii nájdeme

Dostupné dáta sa týkajú kľúčových a stredných odberateľov, čo predstavuje viac ako 90 % všetkých odberateľov za obdobie posledných 5 rokov. Je členená do šiestich základných sekcií a informácie sa dajú filtrovať na základe vybraných ukazovateľov (mesiac, rok, odberateľ, lokalita, ŠPZ). “Aplikácia nie je venovaná len verejnosti, ale je vhodným pomocníkom pre analytické spoločnosti a efektívne poslúži v súčasnosti aj pre akademické pôdy. Uvítame, ak sa všetci, ktorým na zlepšení aplikácie záleží, obrátia na nás so svojimi podnetmi, za čo im už teraz ďakujeme,“ dodal Vlčan. V rámci zverejnených dát sa  verejnosť môže dozvedieť informácie o preprave dreva až po úroveň odvozného miesta, v súčasnosti ide až o 12-tisíc odberných miest. 

Informačný systém lesného hospodárstva

Široká verejnosť má okrem uvedenej aplikácie aj ďalšiu možnosť nahliadnuť do údajov o plánovaní a evidencii odborného hospodárenia v lesoch na Slovensku prostredníctvom Informačného systému lesného hospodárstva (ISLHP). ,,Tento systém je pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný, je využívaný ako nástroj štátnej správy na úseku lesného hospodárstva. Slovensko je podľa dostupných informácií jediná krajina na svete, ktorá zabezpečuje zber, evidenciu a on-line publikovanie informácií o všetkých lesoch na svojom území,“ uviedol generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Peter Balogh. Systém je formou online aplikácie dostupný na stránke: https://gis.nlcsk.org/islhp/#lesnictvo v sekcii „mapa“. Cieľom ministerstva je aj týmto spôsobom zvyšovať transparentnosť pri hospodárení v našich lesoch, obchodovaní a prevoze dreva k odberateľom.

Zdroj: MPRV SR


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.