Nová stratégia Európskej únie v oblasti biodiverzity a ochrany prírody

Odlesňovanie, znečisťovanie prírody, urbanizácia, stúpajúce teploty a ničenie prírodných biotopov. To sú len niektoré z príčin straty biodiverzity, ako dôsledok ľudskej činnosti.

Päť hromadných vyhynutí, ku ktorým došlo za posledných 500 miliónov rokov viedlo k zániku podstatných percent živých druhov. Vymieranie niektorých druhov je prirodzeným procesom vývoja našej planéty. No vedci už nejaký čas varujú, že svet čelí šiestemu masovému vyhynutiu, ktoré bohužiaľ súvisí s veľkým vplyvom našej činnosti.

Strácame prírodu ako nikdy predtým kvôli neudržateľným ľudským činnostiam. Globálna populácia voľne žijúcich druhov za posledných 40 rokov klesla o 60% a vyhynutie hrozí 1 miliónu druhov. V nasledujúcom desaťročí budú preto potrebné rázne a oveľa účinnejšie kroky na zvrátenie tohto smeru a vydať sa na cestu k udržateľnej budúcnosti.

„Opätovné vytvorenie zdravej prírody je kľúčom k našej fyzickej a duševnej pohode a je spojencom v boji proti zmene klímy a prepuknutiu chorôb. Je v centre našej stratégie rastu, Európskej zelenej dohody a je súčasťou Európskeho plánu zotavenia, ktorý našej planéte dáva viac, ako si od nej berie.“ Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie

Prinášať prírodu späť do našich životov“ je názov novej stratégie v oblasti biodiverzity, ktorú Európska komisia predložila 20. mája 2020 a v ktorej navrhuje zastaviť stratu biodiverzity do roku 2030.

Nová stratégia EÚ v oblasti biodiverzity sa zameriava predovšetkým na:

Vytvorenie chránených území na minimálne 30% plôch Európy a rovnako 30% európskych morských oblastí.

Vyšší stupeň ochrany zostávajúcich primárnych lesov a pralesov v EÚ.

Obnoviť poškodené ekosystémy na pevnine a na mori v celej Európe prostredníctvom:

  • zvýšenia ekologického poľnohospodárstva a biodiverzity na poľnohospodárskej pôde
  • zastavenia a zvrátenia poklesu opeľovačov, pretože viac ako 75% celosvetových druhov potravinárskych plodín je na nich závislých
  • zníženia používania pesticídov o 50% a hnojív o 20% do roku 2030
  • výsadby 3 miliárd stromov do roku 2030

Zintenzívniť boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi.

Zvýšiť zelenú plochu v mestách s viac ako 20 000 obyvateľmi.

Z 25% rozpočtu EÚ vyčleneného na opatrenia v oblasti zmeny klímy bude veľká časť investovaná do biodiverzity a riešení založených na vzťahu k prírode.

Zameranie sa na dobrý stav všetkých povrchových a podzemných vôd.

Obnova lesov, pôd a mokradí a vytváranie zelených plôch v mestách sú nevyhnutné na dosiahnutie zmiernenia zmeny klímy do roku 2030. Je potrebné si uvedomiť, že práve vďaka rozmanitosti ekosystému existujeme a na ňom zakladáme naše blaho a našu ekonomiku. Preto by sa mali chrániť s najvyššou prioritou a účinnosťou.

Prvý dohovor o biodiverzite bol podpísaný v Rio de Janeiro v roku 1992 počas Summitu Zeme, ktorý doteraz predstavuje rozhodujúci krok vpred na ochranu biodiverzity a ochranu prírody. Dohovor o biodiverzite doteraz ratifikovalo 196 krajín.


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko