Na Slovensku vzniknú nové chránené územia aj prírodná rezervácia

Vládny kabinet podporil päť návrhov z dielne ministerstva životného prostredia, ktorými sa vyhlasuje jedna nová prírodná rezervácia a štyri chránené areály.

Minister životného prostredia Ján Budaj tak získal podporu vlády na zvýšenie ochrany prírody v piatich lokalitách s účinnosťou najneskôr od 1. marca. Ide o prírodnú rezerváciu Oborínsky luh (154,85 ha) a chránené areály Ostrovné lúčky (674,39 ha), Devínske jazero (1268,899 ha), Čachtické Karpaty (703,5098 ha) a Široká (203,57 ha).

„Každé nové chránené územie predstavuje pre Slovensko prínos. Rád by som však vyzdvihol vyhlásenie prírodnej rezervácie Oborínsky luh, ktorá je veľmi pozitívnym príkladom spolupráce urbárskej spoločnosti, rezortu životného prostredia, ako aj mimovládnych organizácií,,“ podčiarkol minister Budaj s tým, že neštátni vlastníci pozemkov deklarovali záujem o jej vyhlásenie v najvyššom, piatom stupni ochrany.

Oborínsky luh predstavuje jedno z najväčších nálezísk zákonom chráneného druhu rastliny menom kostihoj močiarny (Symphytum tanaicense). Ide o vzácny druh s výskytom iba v oblasti Východoslovenskej nížiny. Schválené chránené areály predstavujú biotopy živočíchov európskeho významu (bobor vodný, mlok dunajský, vážka jednoškvrnná) a sú taktiež domovom biotopov rastlín európskeho a národného významu. Vrátane najzachovalejších zaplavovaných aluviálnych lúk, mäkkých a tvrdých lužných lesov, či najbohatšej siete mŕtvych ramien na západnom Slovensku.

Zdroj: MŽP SR


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
…a nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky