Mestá a obce sa môžu zapojiť do výzvy na výsadbu ovocného sadu so vzácnymi odrodami

Vo víťaznej lokalite Slovenska vyrastie jedinečný sad s prvkami permakultúry a vzácnymi odrodami ovocných stromov. Projekt sa zameriava na záchranu miznúcich odrôd, ktoré poznali naši starí či prastarí rodičia. Do výzvy sa môžu zapojiť mestá a obce zo všetkých regiónov, a to od 22. mája do 30. júna 2022. Projekt s unikátnou myšlienkou iniciovala poisťovňa Kooperativa ako súčasť kampane, v ktorej klientov motivuje k elektronickej komunikácii.

Symbolicky k Medzinárodnému dňu biodiverzity, ktorý pripadá každý rok na 22. mája, prichádza nová výzva pre obce a mestá Slovenska. Odborne a organizačne ju zastrešuje občianske združenie Živica, ktoré sa venuje aktivitám na podporu vzdelávania, ochrany prírody, biodiverzity a udržateľnosti.

Dominantou sadu budú najmä vzácne a staré odrody jabloní a hrušiek s dlhou tradíciou pestovania na Slovensku. Vyberieme ich tak, aby obohatili vybraný región o jedlý sad s prvkami permakultúrneho dizajnu a prispeli aj k adaptácii mesta či obce na klimatickú zmenu,“ hovorí riaditeľka OZ Živica Ivana Poláčková.

Výsadbu vo víťaznej lokalite zrealizuje OZ Živica na jeseň tohto roka. Najvýraznejším prvkom bude minimálne 15 vzrastlých stromov z ovocinárskej škôlky starých a krajových odrôd v Bielych Karpatoch. Celkovo vysadia 30 drevín – stromov, kríkov a jedlých trvaliek. Sad v sebe spojí úžitkový a vzdelávací charakter verejného priestoru. K vysadenej zeleni pribudnú aj náučné tabule a označenia drevín so zaujímavým popisom.

Víťazná obec získa ovocný sad na kľúč

Do výzvy sa môže prihlásiť ktorékoľvek mesto či obec. Stačí splniť kritériá, ktoré sú zverejnené na stránke https://kooperativa.sk/stranka/zeleny-sad. Podané žiadosti posúdia v priebehu júla odborníci z OZ Živica spolu s vybranými zástupcami poisťovne Kooperativa. Zohľadňovať pri tom budú napríklad realizovateľnosť výsadby na danom pozemku vo vlastníctve mesta alebo obce, mieru využiteľnosti pre širokú verejnosť, ale aj zámer na realizáciu edukačnej činnosti pre školy a organizácie v danom regióne.

Na Zelený sad putuje 20 centov z každej aktivácie elektronickej komunikácie s klientom

Za myšlienkou výsadby nového sadu stojí poisťovňa Kooperativa, ktorá projekt aj financuje. Rozhodla sa tak prepojiť digitalizáciu svojich služieb s podporou tradície ovocinárstva a výsadby zelene pre verejnosť. Konečná suma, ktorú poisťovňa do projektu investuje, bude známa po skončení kampane.

„Za každý udelený súhlas s elektronickou komunikáciou od 1. februára tohto roka pripisujeme na účet OZ Živica 20 centov. Tento projekt nie je len symbolickým zhmotnením úspory papiera v našej poisťovni, ale aj krokom k zachovaniu dôležitej časti nášho kultúrno-prírodného dedičstva,“ uvádza Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne Kooperativa. Dodáva, že finančnou podporou sa účasť poisťovne na projekte Zelený sad nekončí. Pri vzniku sadu nebudú chýbať ani zamestnanci poisťovne, ktorí sa zapoja do jeho výsadby v rámci každoročnej iniciatívy Social Active Day – Deň dobrovoľníctva.