MECOM plánuje rozsiahle investície, aby znížil svoju energetickú spotrebu

Najväčší slovenský výrobca mäsových výrobkov spoločnosť Mecom Group plánuje v budúcom roku investovať až 7 miliónov Eur do nových moderných technológií. Tie prinesú výrazné úspory v spotrebe elektrickej energie a plynu a Mecom tak dokáže zachovať dostupné ceny výrobkov pre všetkých svojich zákazníkov.

„Aj v našom sektore veľmi výrazne cítime enormne drahé energie. Sme však zodpovedná firma a v prvom rade hľadáme vnútorné úspory, aby sme zachovali prijateľné ceny našich výrobkov. Veľmi nahlas zároveň prízvukujem, že nijako nepoľavíme na kvalite našich výrobkov. Tá je pre nás nedotknuteľná. Preto hľadáme všetky spôsoby, ako znížiť spotrebu elektrickej energie a plynu. Chceme, aby si spomedzi našich výrobkov vedel vybrať každý,“ hovorí generálny riaditeľ Mecom Group Ladislav Čechovič.

Mecom pripravuje inštalácie nových chladiarenských kompresorov s plynulou reguláciou výkonu a vyššou efektivitou výroby chladu a takisto nové účinnejšie elektromotory s nižšou spotrebou. Vďaka tomu usporí ročne toľko elektrickej energie, ktorá by pokryla ročnú spotrebu až 400 domácností.

V oboch slovenských závodoch, teda v Humennom aj v Lučenci, Mecom nainštaluje nové výmenníky tepla, čím dokáže využiť odpadové teplo z výroby na prípravu teplej vody.

V závode v Humennom spoločnosť naviac uvedie do prevádzky novú modernú kogeneračnú jednotku, pomocou ktorej bude získavať ďalšie odpadové teplo opäť na ohrev teplej vody a nainštaluje na strechu aj fotovoltaické panely.

„Takto dosiahneme nižšiu spotrebu elektriny a plynu a staneme sa menej závislí od cenových výkyvov energií. Vďaka tomu nás rastúce ceny energií zasiahnu v menšej miere a my budeme schopní naďalej dodávať všetkým zákazníkom kvalitné produkty za výhodné ceny,“ dodal L. Čechovič.

zdroj: MECOM

Do energetických úspor investuje Mecom Group aj v závodoch mimo Slovenskej republiky. V maďarskej Békes Csabe prešlo rekonštrukciou celé tepelné hospodárstvo a parné kotle boli nahradené teplovodnými, takisto bola nainštalovaná aj nová nárezová linka s nižšou spotrebou energie.

Mecom investuje aj do moderných technológií, ktoré racionalizujú výrobný proces a šetria náklady. Už v tomto roku bola v lučeneckej továrni nainštalovaná najmodernejšia, vysoko automatizovaná baliaca linka s etiketovacou váhou a citlivým detektorom kovov, ktorá je asi o 40% rýchlejšia ako bežné linky a  kompletizovanie výrobkov je lacnejšie.

„Investície do pokročilých technologických zariadení zvyšujú procesnú a kvalitatívnu úroveň spoločnosti, vďaka čomu sa stávame technologickým lídrom. Nové zariadenia sú naviac energeticky menej náročné, čím znižujeme uhlíkovú stopu. Predovšetkým sme však oveľa efektívnejší, viac odolávame rastúcim cenám energií, čo nám pomáha mať väčšiu kontrolu nad cenami našich výrobkov. Usilujeme sa, aby naši spotrebitelia pociťovali dopady zdražovania čo najmenej, pretože si veľmi dobre uvedomujeme, že mnohí sú vystavení veľkým finančným tlakom,“ uzavrel L. Čechovič.

Viac na www.mecom.sk.