Máme morálnu povinnosť informovať o stave klimatickej krízy, tvrdí 11 OOO vedcov v najnovšej správe

V roku 1979 sa v Ženeve konala prvá svetová konferencia o zmene klímy. Napriek určitým opatreniam, ktoré boli prijaté, sme doteraz nezabránili procesu globálneho otepľovania. V najnovšej správe, pod ktorú sa podpísalo viac ako 11tisíc vedcov zo 153 krajín sveta, sa spomína aj „nevídané utrpenie“, ktorému bude musieť ľudstvo čeliť v dôsledku klimatickej krízy.

Správa, ktorá vychádza zo 40 rokov vedeckých výskumov, bola zverejnená v časopis BioScience a navrhuje konkrétne kroky, ktoré budeme musieť podniknúť.

V prvom rade je potrebné zmeniť systém výroby energie a uprednostniť obnoviteľné zdroje pred fosílnymi palivami.

Dôležité je venovať zvýšenú pozornosť ochrane ekosystémov, ako sú lesy a trávnaté porasty, aby sa podporila maximálna výkonnosť ich ekologickej funkcie.

Je tiež potrebné znížiť emisie metánu. Vedci preto odporúčajú zníženie spotreby mäsa a uprednostniť tak ovocie, zeleninu a strukoviny pred živočíšnymi výrobkami. Týmto spôsobom by sa optimalizovala aj distribúcia potravín a znižovala by sa miera plytvania jedlom.

Za neudržateľný stav vedci označili aj rast svetovej populácie.

Ďalšou dôležitou iniciatívou, ktorú by mali implementovať všetky národy, je investícia do vzdelávania v oblasti životného prostredia a dôležitosti ochrany prírodných zdrojov.

Z ekonomického hľadiska vedci odporúčajú odklon od neustáleho rastu hrubého domáceho produktu a neustáleho hľadania bohatstva.

Zraky a nádej vedcov sa tiež opierajú aj o iniciatívy mladých ľudí, ktorí dávajú hlasno najavo svoju nespokojnosť s nedostatočným konaním vlád jednotlivých krajín v oblasti globálneho otepľovania.

Páči sa vám náš článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi na Facebooku, dajte like našej Facebook stránke NašeBIO&EKO alebo nás sledujte na Instagrame @nasebioeko a už vám neuniknú žiadne novinky.