KOOPERATIVA motivuje k bezpapierovej komunikácii – vysadí „ZELENÝ SAD“

Vďaka klientom, ktorí sa rozhodnú prejsť na elektronickú komunikáciu s poisťovňou, vyrastie na Slovensku nový ovocný sad. KOOPERATIVA venuje za každý udelený súhlas s elektronickou komunikáciou do konca mája 0,20 eur občianskemu združeniu Živica, ktorá sa postará o jeho výsadbu. Týmto unikátnym projektom má poisťovňa ambíciu naďalej posilňovať svoju pozíciu zelenej a digitálnej poisťovne.

V roku 2021 distribuovala poisťovňa KOOPERATIVA klientom s udeleným súhlasom na elektronickú komunikáciu viac ako 650-tisíc dokumentov. Prostredníctvom e-mailu alebo SMS takto zasiela korešpondenciu týkajúcu sa poistných zmlúv aj poistných udalostí. „Tak v internej, ako aj v externej komunikácii výrazne posilňujeme bezpapierový trend. Aby sme klientov ešte viac motivovali, rozhodli sme sa pripraviť nový ekoprojekt Zelený sad, v ktorom spájame moderné digitálne služby poisťovne s tradíciou a zelenším Slovenskom,“ uvádza Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA.

Tradičný sad pre budúcnosť

 „Čím viac klientov udelí v období od 1. februára do 31. mája 2022 súhlas s elektronickou komunikáciu, tým viac peňazí budeme môcť na výsadbu poskytnúť. Za každý súhlas s elektronickou komunikáciou na tento účel venujeme 20 centov. Veríme, že sa nám s podporou našich klientov, spolu so silnou partnerskou organizáciou, expertom v tejto oblasti, podarí ekologicky obohatiť vybraný región Slovenska,“ hovorí Silvia Nosková Illášová.

„Staré odrody ovocných drevín sú vzácnym dedičstvom, ktoré z krajiny pomaly mizne. V projekte s poisťovňou Kooperativa preto skĺbime vznik nového ovocného sadu vo verejnom priestore obce alebo mesta s navrátením starých odrôd, ktoré si pamätajú ešte generácie našich starých rodičov a prarodičov. Súčasťou projektu bude aj osveta o význame ovocných stromov starých odrôd z hľadiska biodiverzity a adaptácie na klimatickú zmenu,” hovorí Ivana Poláčková, riaditeľka OZ Živica. Stromy tohto druhu poskytujú zdroj potravy a útočisko pre hmyz, opeľovače aj ďalšie živočíchy, výsadba prispieva komunite a životnému prostrediu nielen svojou úrodou, ale aj schopnosťou zadržiavať vodu pri povodniach či zabraňovať eróziu pôdy.

V priebehu jari vyhlási OZ Živica samostatnú grantovú výzvu, v rámci ktorej budú môcť neziskové organizácie a obce požiadať o nazbieranú sumu prostriedkov práve za týmto účelom. Experti zo Živice spolu so zástupcami Kooperativy vyberú jeden projekt spomedzi všetkých návrhov nových sadov. Konkrétna výsadba, financovaná z tohto grantu, ktorá sa uskutoční na jeseň tohto roku, bude už v réžií samotného prijímateľa. Svoje ruky k dielu priložia aj dobrovoľníci z Kooperativy, ktorí pomôžu s výsadbou sadu v rámci tradičnej iniciatívy poisťovne Social Active Day – Deň dobrovoľníckych aktivít.

Zamestnanci poisťovne KOOPERATIVA počas Social Active Day – Deň dobrovoľníckych aktivít – foto Poisťovňa KOOPERATIVA

Súťaž o eko balíček do domácnosti

Počas celej prvej fázy projektu Zelený sad, sa môžu klienti Kooperativy zapojiť aj do sprievodnej súťaže. Podmienkou je, aby si popri udelenom súhlase na elektronickú komunikáciu zároveň aktivovali aj účet v rámci klientskeho portálu eKooperativa. Na konci každého mesiaca v období od februára do mája bude vyžrebovaných postupne spolu 20 výhercov, ktorí získajú praktický balíček eko pomocníkov do domácnosti v hodnote 50 eur. Nárok zúčastniť sa súťaže majú aj klienti, ktorí už majú klientsky portál aktívny, avšak prejdú aj na elektronickú komunikáciu, prípadne naopak.

Zelené stopy poisťovne KOOPERATIVA

Iniciatíva Zelený sad nadväzuje na doterajšie výsledky poisťovne KOOPERATIVA vo sfére  digitalizácie a ochrany životného prostredia. Len za ostatné dva roky znížením spotreby papiera na tlač hromadnej korešpondencie a tlačovín dokázala ušetriť 850 stromov. Vďaka dlhodobej digitalizácii svojich procesov uzatvára už 85 % všetkých poistných zmlúv elektronicky. Aktuálne využíva bezpapierovú korešpondenciu už viac ako 180-tisíc klientov a klientsky portál eKooperativa pravidelne navštevuje 90-tisíc klientov. 

KOOPERATIVA pri odbere elektrickej energie dlhodobo spolupracuje s poskytovateľmi energie, ktorí poskytujú dodávky zelenej energie vyrobenej primárne z obnoviteľných zdrojov. V neposlednom rade zapája do ekologických aktivít aj vlastných zamestnancov. V roku 2021 v rámci grantovému programu a projektu Social Active Day dobrovoľníci z Kooperativy vysadili cez 500 stromov a kríkov a vyzbierali 500 kg odpadu v 35 mestách a obciach po celom Slovensku.

Viac informácií o výsledkoch poisťovne v týchto oblastiach ako aj o iniciatíve Zelený sad nájdete tu.