JTRE pestuje stromy pre svoje projekty

Developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) založila v Bratislave stromovú škôlku a v spolupráci s odborníkmi pestuje v pilotnej prevádzke viac ako 60 stromov a 60 kríkov. Dreviny v budúcnosti využije na výsadbu vo svojich projektoch alebo poskytne samosprávam alebo verejnosti. Stromová škôlka sa nachádza na petržalskej strane Dunaja na území pripravovaného projektu Nové Lido.

„Naším cieľom pri realizácii stromovej škôlky je overiť možnosti pestovania stromov pre naše projekty v dlhodobom horizonte. Zároveň chceme poukázať na to, že nový development v určitých prípadoch prináša do mestského prostredia aj potrebnú generačnú obmenu zelene, ktorej sa už končí životnosť. Nová kvalitná zeleň navrhnutá v spolupráci s odborníkmi má potenciál pozdvihnúť zdravie a kvalitu života obyvateľov Bratislavy i atraktivitu nových mestských štvrtí,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE

Výber vhodných drevín do stromovej škôlky bol realizovaný v súlade s odporúčaniami odborníkov s cieľom podporovať lokálnu biodiverzitu. Preferované sú miestne druhy odolné v danom prostredí bez potreby náročnej opatery či závlah, ktoré majú výraznejší klimatický prínos pre dané prostredie. Všetky tieto kritériá spĺňajú platan javorlistý, javor mliečny aj javor horský. Stromy s väčšou korunou a listami zachytávajú väčšie množstvo prachu a emisií z ovzdušia, lepšie regulujú vlhkosť ovzdušia odparovaním, v lete tienia a zabraňujú prehrievaniu a naopak v zime, keď lístie opadne, nebránia preslneniu okolitých budov. Významne tým napomáhajú redukovať tzv. tepelné ostrovy v meste.

zdroj: JTRE

 „V JTRE si stojíme za svojou zodpovednosťou pri udržateľnom rozvoji. Vieme, že urbanizáciou Nového Lida bude jestvujúcu náletovú zeleň potrebné nahradiť novou, kvalitnejšou a bez invazívnych druhov. Ak budeme mať vopred vypestované kvalitné dreviny, vieme ich využiť pri zazelenaní novej štvrte, v ktorej plánujeme vytvoriť hneď niekoľko parkov a zelených vnútroblokov,“ hovorí Martin Stohl, manažér JTRE pre ESG.

Stromová škôlka JTRE susedí s komunitnou záhradou Nové Lido, ktorú developer zrealizoval na jar v roku 2022 a svoje produkty v nej pestujú štyri desiatky záhradkárov. Priestor v nej dostali aj včelie úle a hmyzí hotel, ktorých obyvatelia budú aj vďaka stromovej škôlke prosperovať.