22. apríl Deň Zeme: Program a aktivity, ktoré sa na Slovensku organizujú

Medzinárodný Deň zeme upozorňuje na nezastaviteľné poškodzovanie životného prostredia. Odborníci, ale aj široká verejnosť hľadajú v tento deň riešenia, ako tomu zabrániť.  

Tento rok si pripomíname 52. výročie Dňa Zeme, ktorý vznikol v roku 1970 hlavne ako vyslovená myšlienka ekológov o potrebe chrániť našu planétu. Skutočne svetovým sa stal v roku 1990 a to vďaka medzinárodnej kampani, v ktorej sa aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta.

Každý rok sa Deň Zeme nesie v rozdielnej téme. Témou pre rok 2022 je „Investujme do našej planéty“. Upozorňuje tak na fakt, že všetci sme zodpovední za stav našej planéty, podniky, vlády a občania. Všetci musíme vytvárať partnerstvá s planétou a nie proti nej bojovať.

Do akých aktivít sa tento deň môžeme zapojiť?

Národné parky aj rezortné organizácie pripravili pre verejnosť množstvo enviroaktivít od interaktívnych prednášok cez tvorivé dielne až po čistenie prírody.

Národný park Vysoké Tatry ponúka deťom zážitkové aktivity, vďaka ktorým sa naučia rozoznať zvieratá podľa zvukov a stôp. Na základných školách sa dozvedia o tvarovaní Tatier ľadovcami, a budú sa venovať sadeniu stromčekov, ale aj čisteniu plôch od odpadkov. Stredoškoláci sa budú môcť oboznámiť so životom vládcu lesa – medveďa hnedého.

Národný park Nízke Tatry pripravil pre 1. až 4. ročník ZŠ rôzne edukačné programy, hry a tvorivé dielne. Slovenský kras takisto pripravil pre najmenších náučno zábavné predpoludnie a rôzne zaujímavé náučné prednášky.

Slovenský raj ponúka program so sokoliarmi, ukážku dravcov, parohov, koží. Návštevníci si budú môcť prezrieť ukážku umelých hniezd a pod dohľadom odborníkov stavať vtáčie búdky.

Národný park Muránska planina sa sústredí na čistenie. Na Deň Zeme, organizuje spoločné čistenie vodných tokov Muránka a Zdychavka v katastri mesta Revúca, ako aj mokraďnej lokality Bágrovisko Revúca s Mestským úradom Revúca a dobrovoľníkmi. V sobotu budú pracovníci NP čistiť rieku Muránka v obci Meliata. 25.4. a 26.4. pracovníci národného parku uskutočnia prednášky a aktivity zamerané na ochranu prírody a biodiverzitu NP Muránska planina pre žiakov základných škôl v Revúcej a Hnúšti.

Národný park Malá Fatra organizuje v ZŠ Jarná v Žiline čistenie parku v blízkosti školy, ktoré bude spojené s dendrologickou besedou. Dnes sa v Lesoparku Chrasť v Žiline a v meste Rajec uskutoční čistenie lesoparku a námestia. Na pondelok 26.4. predstavitelia spoločnosti Stredoslovenská energetika v Žiline pripravili diskusiu na tému: Zabezpečenie ochrany vtáctva pred úhynom v súvislosti s elektrickým vedením spolu s interaktívnou aktivitou o liečivých bylinkách.

V Národnom parku Pieniny sa dnes môže verejnosť zapojiť do upratovania parku v kempe v Červenom Kláštore v rámci iniciatívy Čisté Slovensko.

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie sa v sobotu 23.4. pridá do dobrovoľníckej výzvy „Vyčistime si Lúky II.“ S podporou obcí Zemianska Olča, Bodzianske Lúky, Brestovec a Lipové sa budú čistiť nelegálne skládky v okolí poľných ciest aj za účasti registrovaných dobrovoľníkov v čase od 10:00 – 15:00 hod. Podujatie bude naživo vysielať Rádio Regina Západ. Súčasťou vysielania bude aj diskusia za účasti štátneho tajomníka MŽP SR Juraja Smatanu na tému Zdravá krajina.

Na Deň Zeme sa pripravujú aj jednotlivé chránené krajinné oblasti (CHKO). Pozývajú na rôzne ekohry, workshopy aj na prezentáciu svojich prírodných hodnôt. Správa CHKO Poľana usporiada čistenie maloplošných chránených území s obyvateľmi obcí.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravuje pre školy workshop, rozprávanie a tvorivé dielne, ktoré upozornia, akým spôsobom môže človek negatívne vplývať na stav životného prostredia.

V rámci iniciatívy Čisté Slovensko sa v Spišskej Novej Vsi organizuje podujatie – Upracme si mesto. Do jarného upratovania mesta sa zapoja materské, základné a stredné školy. V tento deň sa uskutoční aj pokus o ustanovujúci SLOVENSKÝ REKORD v počte ľudí, zapojených do upratovania.

Podujatie Slovenskej inšpekcie životného prostredia sauskutoční v pondelok 25. apríla 2022 v kongresovej sále budovy SIŽP na Hanulovej ulici 5/c v Bratislave o 09:30. Hlavným motívom podujatia bude boj proti environmentálnej protiprávnej činnosti. Súčasťou podujatia budú prezentácie a diskusie na aktuálne environmentálne témy. Diskusii sa zúčastní minister Ján Budaj, štátni tajomníci MŽP SR Michal Kiča a Juraj Smatana a policajný prezident Štefan Hamran.

Zdroj: MŽP SR, earthday.org