10 spôsobov ako urobiť z vašej školy udržateľnú. Mať zelené školstvo nie je ťažké, začnite drobnosťami

Udržateľnosť je kľúčovým faktorom vo všetkých oblastiach života, aj vo vzdelávaní. Mladí ľudia sú našou budúcnosťou a hybnou silou zmien, a preto stojí za to preskúmať, ako môžu školy pozitívne vplývať na ich environmentálne cítenie. Udržateľné školy podporujú enviromentálne vzdelávanie, a aby nezostalo len pri teórii, zapájajú aj komunitu. Učitelia dnes už majú viac príležitostí navrhnúť zelené spôsoby vzdelávania a vylepšenia na svojich školách. Aj my vám prinášame niekoľko tipov, ktoré vám môžu poskytnúť inšpiráciu. Nech je pre vás cesta k udržateľnosti vždy zábavou a nie formou obety.

1. Vzdelávajte

Zapojte svojich žiakov do aktívneho učenia sa o životnom prostredí. Naplňte svoju knižnicu v triede knihami, ktoré hovoria o prírode, faktoch o Zemi či o lídroch environmentálneho hnutia. Inšpirujte sa napríklad naším článkom. Nečakajte na Deň Zeme, čítať deťom o plastovom znečistení a klimatických zmenách je vhodné počas celého roka. Vašich študentov ešte viac zaujmete, ak dokážete spojiť ich vlastný život s tým, čo sa deje vo svete. Môžu si napríklad vypočítať uhlíkovú stopu svojej rodiny. Pozrite sa spolu na školské obedové menu a zoraďte jedlá od najmenej šetrných k životnému prostrediu (založené na mäse) po tie najekologickejšie (zamerané na zeleninu). Vybudujte u študentov zmysel pre aktivizmus tak, že im umožníte vybrať si environmentálny problém, ktorý ich zaujíma. Urobte si vlastný výskum a zistite, na ktoré inštitúcie sa v súvislosti s týmto problémom môžu obrátiť.

2. Upcyklujte

Odpad je všade okolo nás. Pred vyhodením fliaš alebo plastových uzáverov, zapnite internet a rýchlo vyhľadajte kreatívne nápady na ich opätovné využitie. Alebo jednoducho umiestnite podobné “odpady” do veľkého koša a nechajte svojich žiakov, aby boli kreatívni. Skladujte tieto typy predmetov vo vyhradenom priestore a nechajte deti, aby vytvorili svoje vlastné umelecké diela, a zároveň dali druhý život tomu, čo by inak bolo odpadom. Majte túto nádobu na viditeľnom mieste, aby ste podporili zbieranie predmetov, ktoré sa dajú kreatívne využiť. Je to zábavná ekologická činnosť s hmatateľným konečným produktom. Takáto upcyklácia sa môže stať príjemnou súčasťou školských dní a hodnotnou praktickou formou vzdelávania, ktorá žiakov zaujme a zabaví. Môžu si navzájom porovnať svoje výrobky, a ktovie, o nejaký čas môžete usporiadať aj charitatívnu burzu. Odpad, ktorý nevyužijete vždy starostlivo recyklujte.

zdroj: freepik.com

3. Kompostujte

Potravinový odpad je jedným z najväčších na našich skládkach. Keď jedlo hnije, uvoľňuje metán (CH4), skleníkový plyn, ktorý je mnohonásobne silnejší ako oxid uhličitý (CO2). Ak to myslíme s bojom proti klimatickým zmenám vážne, potom by sa plytvanie potravinami malo stať ústrednou témou. Ak vaša škola nie je pripravená alebo schopná kompostovať všetok potravinový odpad z jedálne, triedy si môžu ľahko zaobstarať malé nádoby s pevnými viečkami, aby zbierali všetky zvyšky občerstvenia z prestávok. Na založenie kompostu v škole je k dispozícii viacero možností. Jednou z nich je aj vermikompostovanie (nemusíte sa báť, takýto kompost ani samotné červíky nezapáchajú), prípadne môžete požiadať dobrovoľníka na strane rodičov, aby bioodpad pridal do svojho domáceho kompostu, alebo skúste vybaviť partnerstvo s miestnou farmou, ktorá odoberá zvyšky jedla.

4. Opätovne používajte (papier)

Ideálne je použiť obe strany papiera. Majte po ruke zásobník, kam si budete odkladať jednostranné kópie, ktoré sa ešte dajú využiť, aby ste nevyhadzovali papier skôr, ako sa úplne spotrebuje. Vždy, keď vám zostanú papiere s jednou prázdnou stranou (napr. nesprávne vytlačené), vložte ich do krabice. Potom, keď budete nabudúce potrebovať, jednoducho vezmite hárok z tejto hromady a použite prázdnu stranu. Okrem toho, pri všetkých kopírkach majte takéto zásobníky, aby ich mohli používať aj ostatní učitelia. Úspora papiera tiež znižuje celkové náklady školy. Žiakov to bude inšpirovať k šetreniu. Takto pristupujte ku všetkému, čo sa dá opätovne použiť, nielen k papieru.

5. Využívajte udržateľnú techniku

Úplne nové IT vybavenie je drahé. Nielen z hľadiska rozpočtu vašej školy, ale aj pre planétu. Podľa štatistík sa pri výrobe jedného notebooku vyprodukuje v priemere cez 400 kg emisií CO₂, pričom všetky prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť takým nákladom bez obetovania kvality, je nákup repasovaných notebookov. Stačí nájsť zodpovednú firmu. Okrem finančných úspor, rozhodnutie kúpiť si repasované IT vybavenie, má aj významné výhody z hľadiska udržateľnosti. Aj staršie notebooky môžu byť vysoko kvalitné, špičkové, spoľahlivé a vyzerať ako nové.

6. Začnite záhradníčiť

Vzdelávanie študentov o jedle, ktoré jedia, nadobúda úplne nový rozmer, keď si ho sami vypestujú. Záhradníčenie môže oživiť celú školu a ponúknuť žiakom zdravé jedlo, prinesie so sebou hlbšie ocenenie práce a životného prostredia. Pomôže prekvitať celej vašej škole, zlepší sa zdravie a pohoda, pozornosť, akademické výsledky žiakov, aj posilnenie vzťahov s miestnou komunitou. Nemusíte mať masívne pozemky, aj na tie najmenšie školské dvory sa zmestia bylinky a šalátové listy, napríklad v kvetináčoch. Okrem zapojenia žiakov do učenia sa o pestovaní, je to skvelý spôsob ako zaangažovať zamestnancov vo vašej školskej kuchyni – opýtajte sa ich, aké plodiny by chceli pestovať v školských záhradách, ktoré potom použijú na prípravu školských obedov.

zdroj: freepik.com

7. Šetrite energiou

Nie je to také náročné, ako sa zdá. Na konci dňa vypnite všetky svetlá a počítače. Dvere tried majte zatvorené, aby ste v zime zabránili úniku tepla a neblokujte ohrievače. Skontrolujte spotrebu energie svojich spotrebičov a pri nákupe nových ju vezmite do úvahy a vždy kupujte energeticky úsporné žiarovky. Pri vytváraní tried šetrných k životnému prostrediu sa uistite, že sú dobre izolované a na opravy a prestavbu používajte trvalo udržateľné materiály. Toto všetko sú kroky, ktoré zabezpečia celkovú udržateľnosť vo vašej škole. Povzbudí to aj žiakov, aby sa správali energeticky efektívne vo svojom každodennom živote, a tak šírili posolstvo udržateľnosti mimo triedy, do vlastných domovov. Bude to pre nich užitočná životná lekcia.

8. Zero waste aj na školských akciách

Pokiaľ ide o trvalo udržateľný školský areál, nezabudnite na podujatia, ktorých sa zúčastňujú nielen vaši žiaci, ale aj celá komunita. Najprv určte, koľko jedla skutočne potrebujete. Či už ide o stretnutie rodičov, školskú diskotéku alebo futbalový zápas, vypočítajte si to presne, aby ste eliminovali akékoľvek plytvanie potravinami. Vždy sa rozhodnite pre obaly, ktoré sú plne recyklovateľné a vyrobené z recyklovaného, eko materiálu. Hľadajte tiež položky s čo možno najmenším množstvom obalov. Zvážte hromadné nákupy s kompostovateľnými alebo ľahko recyklovateľnými obalmi, ktoré sa budú dať znova použiť pri tvorivých činnostiach (pozri tip č. 2). Prijatie filozofie zero waste (alebo dostať sa aspoň čo možno najbližšie k nej) je tiež nákladovo efektívne.

9. Používajte eko čistiace prostriedky

Začnite upratovaním pomocou zelených produktov vo svojich triedach. Prečítajte si štítky a buďte si vedomí všetkých chemikálií, ktoré obsahujú bežné čistiace prostriedky. Ide o zložky škodlivé pre životné prostredie. Povzbudzujte aj ostatných učiteľov a vedenie, aby sa bližšie pozreli na produkty, ktoré používajú vo vašej škole, od čistenia stolov v jedálni až po podlahy v telocvični. Používanie produktov bez chémie tiež zníži možné alergické reakcie, ako je astma alebo kontaktná dermatitída a ich obaly budú tiež s najväčšou pravdepodobnosťou ľahko recyklovateľné. Tento krok vám pomôže na ceste k udržateľnosti vašej školy a ochráni žiakov pred škodlivými chemikáliami.

10. Podporujte chôdzu

Chôdza je skvelá forma cvičenia, povzbudzuje mozog a môže byť veľmi terapeutická. Propagácia chôdze do školy je ďalšou súčasťou cesty k udržateľnosti. Povzbudzujte žiakov, aby chodili do školy pešo. Môžete to skúsiť aj kreatívne, a to tak, že budete mať tabuľu s názvom “Pešo do školy”, kam žiakovi pridáte bod za každý deň, kedy príde do školy pešo (alebo aspoň časť trasy) a každý polrok odovzdáte nejaké ocenenie (opäť sa inšpirujte tipom č. 2) žiakom, ktorí majú najviac bodov. Ak sa vám to zdá priveľa, vyberte si deň v týždni, kedy povzbudíte každého, kto môže, aby chodil do školy pešo a povedzte o tomto nápade aj na školskom zhromaždení. Tieto dni môžu tvoriť dôležitú súčasť profilu udržateľnosti vašej školy. Chôdza je prospešná nielen pre zdravie žiakov, pomáha znižovať emisie z dopravy a je obojstranne výhodná pre rodičov aj dieťa. Rodičia sa môžu inšpirovať, aby kráčali so svojím dieťaťom a začlenili to do svojej týždennej športovej rutiny. Ušetria tak nielen planétu, ale aj domáce rozpočty.

zdroj: freepik.com

Poznáte klišé, že ani Rím nebol postavený za deň? Presne to vystihuje prístup k myšlienke udržateľnosti (škôl). Vyššie navrhnuté tipy sú súčasť procesu, ktorý je postupný. Aj ten najmenší krok sa môže ukázať ako revolučný, a to nielen pre ekologickú cestu vašej školy, ale aj pre jej rozpočet. Ako sme už spomenuli na začiatku, deti sú budúcnosť a môžu byť skvelými sprostredkovateľmi zmien. Aktívne, ale zároveň láskavo a hravo ich povzbudzujte k tomu, aby boli otvorení k myšlienkam udržateľnosti, upevňujte v nich lásku k prírode a pocit spoločnej zodpovednosti za planétu a ich miestnu komunitu.

Patríte aj vy k udržateľným školám? Ozvite sa nám na magazin@ekorestart.sk a napíšte nám svoj príbeh, aby ste inšpirovali aj ostatných.

Titulný obrázok: freepik.com