Premýšľate nad založením kompostu? Prečítajte si dobré rady, ktoré sa vám zídu

kompost

Mnohí považujú za najdôležitejší doplnok svojej záhrady bazén, my zaň považujeme kompost. Je to jednoduchý spôsob, ako vrátiť prírode naspäť to, čo si z nej berieme a ona sa nám za to odvďačí bohatou a zdravou úrodou. Kompostovanie je trošku veda, ale nič, čo by sa nedalo osvojením správnych návykov naučiť. Poďme sa spolu pozrieť na výhody a postup pri kompostovaní.

Výhody kompostovania

Kompostovaním recyklujete odpad zo záhrady aj z kuchyne, ktorý by inak skončil na skládkach. Týmto spôsobom dokážeme odkloniť zo skládok 30-40% domáceho biologického odpadu.

Kompostom si vytvárate vlastný bohatý humus pre vašu záhradu a trávnik, ktorý by ste inak museli kupovať.

Kompostovanie ponúka prirodzenú alternatívu k chemickým hnojivám. Máte tak istotu, že vlastnoručne vypestované ovocie, či zelenina nie sú umele prihnojované.

Čo kompostovať

To, čo môžete do kompostu vložiť, bude do istej miery závisieť od toho, aký typ kompostéra máte. Viacerí odborníci na kompostovanie sa zhodujú v tom, že tajomstvom zdravého kompostu je dodržiavanie správneho pomeru medzi dvoma prvkami a to medzi uhlíkom a dusíkom. Počas celého procesu kompostovania by sme sa mali snažiť, aby kompost obsahoval oveľa viac uhlíka ako dusíka.

Materiály bohaté na uhlík: konáre, stonky, suché listy, kúsky dreva, piliny, hnedé papierové vrecká, stonky kukurice, kávová usadenina, ihličie, vaječné škrupiny, slama, rašelina, drevný popol.

Materiály bohaté na dusík: hnoj, zvyšky potravín, pokosená tráva, kuchynský odpad a zelené listy.

Jednoduchým pravidlom je použiť z jednej tretiny zelené a z dvoch tretín hnedé materiály. Objemnosť hnedých materiálov umožňuje kyslíku vyživovať organizmy, ktoré tam sídlia. Príliš veľa dusíka vytvára hustú, zapáchajúcu, pomaly sa rozkladajúcu anaeróbnu hmotu. Vhodné je zakryť čerstvý materiál bohatý na dusík, ktorý môže uvoľňovať pachy, ak je vystavený na vzduchu, materiálom bohatým na uhlík, ktorý často vyžaruje sviežu vôňu.

kompost

Ako kompostovať

S kompostovaním môžete začať na holej zemi. To umožňuje červom a iným užitočným organizmom prístup ku kompostu, ktorý takýmto prevzdušnia a prenesú ho priamo do pôdy. Niektorí uprednostňujú aj vykopanie plytkej jamy pod kompostom, ktorá slúži aj ako drenáž pre odtok neželanej a prebytočnej vody (najmä v daždivom období). Ako prvé uložte suché konáre alebo slamu. To napomáha odvodňovaniu a pomáha prevzdušňovať hromadu. Pri zakladaní kompostu je dôležité vrstvenie, preto pridávajte kompostové materiály vo vrstvách, striedavo vlhké a suché.

Vlhké zložky sú napríklad zvyšky jedla, pokosená tráva, odrezky zelených častí rastlín alebo aj čajové vrecúška. Suché materiály sú napríklad slama, suché lístie alebo piliny. Pridať môžete hnoj, pokosenú trávu alebo akýkoľvek zdroj dusíka. Tým sa aktivuje hromada kompostu a urýchli sa proces.

Kompost môžete prekryť čímkoľvek, čo máte – drevom alebo aj plastovou fóliou, či starým kobercom. Zakrytie pomáha udržiavať správnu vlhkosť a teplo, čo sú dve základné zložky kompostu. Zakrytie tiež zabráni preliatiu kompostu dažďom. Kompost by mal byť vlhký, nie však premočený.

O kompost je potrebné sa správne starať. Odporúča sa každých pár týždňov kompost prevzdušniť otočením, prehrabaním vidlami alebo lopatou. Na to, aby proces fungoval, je potrebný kyslík a otáčanie „pridáva“ kyslík.

Po vytvorení základnej hromady kompostu môžete pridávať nové materiály tak, že ich zmiešate, nie je potrebné ich pridávať pri vrstvách, ako pri zakladaní kompostu. Miešanie a otáčanie kompostovej hromady je kľúčom k prevzdušňovaniu kompostovacích materiálov a urýchleniu procesu.

Čo do kompostu nepatrí?

Predpokladáme, že by vás nenapadlo pridať nasledovné zložky do kompostu, ale pre istotu to zhrnieme. Do kompostu nepatria kosti, zvyšky mäsa, mliečne výrobky, psie ani mačacie výkaly (všeobecne do kompostu nepatrí trus mäsožravých zvierat) a v žiadnom prípade rovnako sklo, plasty, kov či textil.

TIPY na záver

Kompost má rád polotieň. Nemal by byť preto vystavený celodennému priamemu slnku.

Ak chcete urýchliť proces kompostovania, nasekajte väčší materiál na menšie kúsky.

Príliš veľa čerstvo pokosenej trávy spomaľuje proces kompostovania. Rozdeľte ju preto do menších kôpok, ktoré postupne do kompostu primiešate.

Pridaním zeminy do kompostu pomôžete zakryť všetky pachy a mikroorganizmy v pôde urýchlia proces kompostovania.

Do kompostu možno pridať „aktivátory“, ktoré pomôžu naštartovať rozklad a urýchliť kompostovanie. Medzi bežné aktivátory kompostu patrí napríklad pokosená tráva (nie v hrubej vrstve), mladé buriny a kurací hnoj.

Ak kompost príliš zapácha, je to chyba. Premyslite si, či ste náhodou do kompostu nepridali napríklad kosti alebo zvyšky mäsa. Zápach môže pomôcť odstrániť suchá tráva alebo mulč. Pridaním vápna rovnako neutralizujte zápach.

Vyzretý kompost má hnedú až tmavohnedú farbu a nezapácha.