Aká vysoká je najvyššia turbína a kto je otec veternej energie? Spoznajte s nami výhody a nevýhody tejto udržateľnej alternatívy

V mesiaci jún si pripomíname Svetový deň veternej energie. O čo vlastne ide a aké sú jej výhody a nevýhody? Poďme pekne po poriadku. Ako všetci viete, a možno aj neviete, vietor je vedľajší produkt rozdielov teplôt a vzniká nerovnomerným zahrievaním atmosféry, hôr a údolí. Veterná energia je teda obnoviteľná, pretože využíva energiu generovanú vetrom pomocou veterných turbín, ktoré ju premieňajú na elektrinu.

Využitie vetra na výrobu energie má svoje výhody a je efektívnou možnosťou pre mnoho častí sveta, pretože nezávisí od priameho slnečného žiarenia, ako je to pri solárnej energii.

Rovnako však, ako všetky ostatné formy obnoviteľnej energie, aj veterná energia má aj svoje nevýhody. Niektoré obnoviteľné energie fungujú lepšie v rôznych regiónoch sveta za špecifických okolností. Preto je dôležité, aby ste vedeli, čo je najlepšie pre vašu oblasť.

Výhody veternej energie

1. Palivo zadarmo

Pretože samotné veterné turbíny bežia výlučne na výkon generovaný vetrom, nepotrebujú žiadne palivo. Akonáhle je turbína dokončená a nainštalovaná, nie je potrebné ju ani pripojiť na žiadne napájanie, aby mohla pokračovať v práci. To tiež znižuje celkové náklady na prevádzku veľkých veterných fariem, v porovnaní s inými formami obnoviteľných energií, ktoré si môžu vyžadovať určité investície do energie.

2. Jedna z najčistejších foriem energie

Keďže veterná energia sa pri poháňaní turbín nespolieha na fosílne palivá, neprispieva emisiami ku klimatickým zmenám počas samotnej výroby energie. Jediný čas, kedy nepriamo uvoľňuje skleníkové plyny, je v priebehu výroby a prepravy veterných turbín, ako aj počas procesu ich inštalácie.

3. Pokrok v technológii

Najnovší pokrok v technológii premenil predbežné návrhy veterných turbín na mimoriadne efektívne zberače energie. Turbíny sú dostupné v širokej škále veľkostí a typov na použitie doma, i na väčších pozemkoch. So zdokonaľovaním technológie sa zlepšujú aj funkcie samotnej konštrukcie, čím vznikajú modely, ktoré generujú ešte viac elektriny a vyžadujú  menej údržby, sú tichšie a bezpečnejšie.

4. Nenarúša poľnohospodársku pôdu

Dodávatelia energie môžu postaviť svoje veterné turbíny na už existujúcej poľnohospodárskej pôde a zaplatiť majiteľom fariem výstavbu na ich majetku formou zmlúv alebo prenájmov. Je to veľká výhoda pre farmárov, ktorí môžu využiť tento dodatočný príjem. Samotné veterné turbíny zaberajú veľmi málo miesta, takže to nenarúša produkciu ich farmy.

5. Znižuje našu závislosť od fosílnych palív

Energia vyrobená z fosílnych palív nielenže prispieva ku klimatickým zmenám, ale jedného dňa nám dôjde. Pokiaľ Slnko ohrieva planétu, potom je tu nekonečná zásoba vetra. Okrem toho, vývoj a investovanie do technológie, ktorá funguje len na obmedzených zdrojoch a časom sa vyčerpá, je hrozným plytvaním ľudským kapitálom aj finančnými prostriedkami.

Nevýhody veternej energie

Tak ako všetko, aj veterná energia má aj svoje nevýhody. Hoci je obnoviteľnou a ekologickejšou možnosťou energie, stále má nejaké obmedzenia. Poďme sa na ne spolu pozrieť.

1. Nebezpečná pre niektoré druhy voľne žijúcich živočíchov

Je známe, že veterné turbíny predstavujú hrozbu pre voľne žijúce zvieratá. Lietajúce vtáky a netopiere by mohli byť zranené alebo usmrtené, ak by narazili do vejárovitých lopatiek veterných turbín, predovšetkým keď sa otáčajú. Úhyny vtákov a netopierov sú kontroverznou témou a vyvolali už viacero obáv zo strany ochranárov. Okrem divokej zveri, ktorá lieta, môže byť ovplyvnená aj divoká zver na zemi, a to hlukom generovaným vŕzgajúcimi lopatkami.

2. Hlučnosť

Tu sa dostávame k spomínanej problematike. Veterné turbíny sú dosť hlučné, a preto sa väčšinou nachádzajú v odľahlých oblastiach, kde nežije veľa ľudí. V závislosti od umiestnenia turbíny, napríklad na mori, hluk nie je problémom. S pokrokom v technológii sa ukázalo, že novšie modely znižujú sťažnosti na hluk a majú oveľa tichšiu prevádzku.

3. Vysoké počiatočné náklady

Určite si viete predstaviť, že tieto masívne konštrukcie, ktoré sú vysoké desiatky metrov, znamenajú značné počiatočné investície. Umiestnenie veterných turbín si vyžaduje investície aj do podzemných vedení na posielanie energie do obývaných oblastí, teda všade tam, kde je to potrebné. Väčšinu nákladov tvorí počiatočná fáza inštalácie a výstavby, ale po nej veterná energia produkuje nekonečné zásoby energie, pokiaľ teda, fúka vietor.

4. Nepredvídateľná

Veterná energia je však predovšetkým dosť nespoľahlivá, čo je spôsobené nekonzistentnosťou samotného vetra. Keďže vietor môže fúkať rôznymi rýchlosťami, je ťažké predpovedať množstvo energie, ktoré dokáže zhromaždiť v danom čase. To znamená, že dodávatelia a mestá musia mať rezervu alebo alternatívne zdroje energie pre prípad, že vietor na dlhší čas ustane.

Na záver ešte pridávame 6 zaujímavostí o veternej energii:

1. Najväčšia turbína na svete, vysoká 195 metrov s lopatkami dlhými ako polovica futbalového ihriska, sa nachádza na veternej farme Burbo Bank na pobreží Liverpoolu.

2. Ak by ste si chceli veterné turbíny nainštalovať aj u vás doma, mám dobrú správu. Existujú aj veterné turbíny na domáce použitie, vysoké jeden meter, ktoré vážia zhruba 25 kg.

3. Prognózy vravia, že do roku 2050 bude tento zdroj energie schopný pokryť až tretinu svetových energetických potrieb. Dosiahnuť takýto výsledok by znamenalo urobiť veľmi dôležitú zmenu z hľadiska udržateľnosti a ekológie.

4. Viete, kto je otec veternej energie? Reč je o Škótovi Jamesovi Blythovi, profesorovi na Anderson College v Glasgowe, ktorý sa rozhodol postaviť prvú turbínu na záhrade svojho rekreačného domu v roku 1887. Prvé veterné mlyny, predkovia moderných turbín, však pochádzajú už z roku 2000 pred Kristom.

5. Dánsko, „krajina vetra“, je jednoznačne popredným výrobcom veternej energie na kontinente a v roku 2015 vďaka tomuto obnoviteľnému zdroju energie dosiahla rekord. Podarilo sa im pokryť 43 % svojich celkových energetických potrieb. Novšie čísla z roku 2022 ukazujú, že elektrickú potrebu krajiny teraz pokrýva 60 % obnoviteľných zdrojov.

6. Veterná energia má aj svoj svetový deň! Je ním 15. jún, Svetový deň vetra. V tento deň sa organizujú informačné podujatia po celom svete, ktoré hovoria o užitočnosti vetra ako vzácneho nástroja.

Ako technológie neustále napredujú, tak sa vyvíjajú aj naše voľby udržateľnej energie. Máte nejaké skúsenosti s týmito zdrojmi energie? Napíšte nám o nich.