Lučenec: Mestské ovocné sady získali celoslovenskú cenu Atlas za ochranu prírody

Tretí ročník ocenenia Atlas, zameraného na zviditeľňovanie a podporu ľudí, ktorí nesú na pleciach osud našej planéty, má svojich víťazov. Envirocena Nadácie VÚB putovala deviatim zeleným projektom z celého Slovenska. Patrí medzi ne aj projekt revitalizácie ovocných sadov mesta Lučenec, ktorý ide svojím dopadom na prírodu príkladom.

Sad s tradičnými odrodami Novohradu

Cena Atlas predstavila tento rok sedem kategórií. Spomedzi projektov v kategórii Biodiverzita si cenu odnáša mesto Lučenec za revitalizáciu mestských ovocných sadov pre všetkých obyvateľov. Zámerom zriadenia sadu v záhradkárskej oblasti na starom viničnom kopci bolo obnoviť miestny ekosystém, zriadiť vonkajšie externé učebne, kde by sa vzdelávali žiaci a verejnosť v oblasti environmentálnej výchovy, vytvoriť tu pre verejnosť prírodný komunitný priestor a zabezpečiť zdravú úrodu.

Iniciatíva porotu zaujala komplexným prístupom k lokalite, pretože sa na územie pozerá ako na celok, a vyniká tiež spoluprácou mesta s množstvom miestnych subjektov. Mesto v spolupráci s WWF Slovensko na mieste realizuje ekologické poľnohospodárstvo so zameraním na podporu opeľovačov. Ďalším cieľom je vybudovať genofondový sad, v ktorom sú zastúpené staré krajové odrody ovocných drevín z Novohradu, a to bez použitia akýchkoľvek postrekov. Mesto spolupracuje aj so Strednou odbornou školou v Želovciach, ktorej študenti záhradníctva vykonávajú v sadoch odbornú prax. Do spolupráce bola zapojená aj miestna záhradkárska komunita, včelári, školy, seniori a široká verejnosť.

V roku 2022 tu bolo vysadených 34 kusov ovocných stromov – medzi nimi aj niekoľko netradičných, 80 kríkov drobného bobuľového ovocia, 500 kusov medonosných rastlín a tiež kvetinovú lúku. V mestských ovocných sadoch si budú môcť obyvatelia pochutnať na lesných jahodách, čerešniach, egrešoch, slivkách, černiciach, jabĺčkach, hruškách a ďalšom ovocí, ktoré bude postupne v priebehu roka dozrievať. Popri tradičných krajových odrodách stromov tu pribudlo aj napájadlo pre včely a tiež tzv. apidomček, určený na špeciálnu terapiu a relax vďaka včelám. V mestských ovocných sadoch sa tiež nachádza ďalekohľad, ktorý ponúka výhľad na mesto.

„Ďakujem Nadácii VÚB za udelenie enviroceny Atlas, ktorú získali naše mestské ovocné sady v kategórii Biodiverzita. Ocenenie je pre nás významné a potvrdzuje, že práca zamestnancov mestského úradu, Strednej odbornej školy Želovce, manželov Krchňákovcov a všetkých, ktorí sa s láskou starajú o naše sady, je poctivá a zmysluplná. Budujeme komunitný priestor s pridanou hodnotou. Postupne mestské ovocné sady obnovujeme vďaka projektom, stále prinášame nové stromy, rastliny a prvky. Príďte sa presvedčiť na vlastné oči. Už teraz sú mestské ovocné sady otvorené pre verejnosť a ja verím, že sa budú stále tešiť väčšej a väčšej obľube. Ocenenie Atlas je pre nás povzbudením do ďalšej práce,“ zhodnotila primátorka mesta Alexandra Pivková.

„Sme radi, že naše vízie vytvoriť krásny priestor v centre mesta Lučenec, ktorý by slúžil nám všetkým, širokej verejnosti aj vzdelávaniu detí, sa stali skutočnosťou. Ďakujeme všetkým, čo pridali ruku k dielu, vážime si spoluprácu s našimi partnermi. Ocenenie Atlas a uznanie odborníkov si nesmierne vážime, je pre nás veľkou motiváciou pokračovať v tejto práci,“ hovorí Magdaléna Krchňáková, odborný garant projektu Mestské ovocné sady v Lučenci.

Mestské ovocné sady sú prístupné pre verejnosť:

Pondelok 9:00 – 12:30
Utorok 9:00 – 12:30
Streda 13:00 – 16:00
Štvrtok 13:00 – 15:30

Otvorené aj počas podujatí a pre školy na objednávku aj mimo stanovených prevádzkových hodín.

Zdroj: Mesto Lučenec