V Prahe postavia novú udržateľnú školu s fasádou z recyklovaného materiálu a zelenou strechou

Na okraji Prahy v mestskej časti Komořany na ceste do lesa bude stáť základná škola, ktorá naučí, ako poznávať svet okolo seba, ako vnímať svoje okolie, ako pestovať rešpekt a lásku k prírode tak, aby aj najmenší vyrástli do výšky, ktorá sa nemeria v centimetroch. Živý svet, ktorý sa stretáva vonku a vo vnútri, slnko, voda, stromy, vzduch budú spolu vytvárať inšpirujúce prostredie pre prísun nových zážitkov a skúseností.

Škola v bezprostrednom dotyku s lesom

Nová škola, ktorej návrh pochádza z dielne architektonickej kancelárie XTOPIX, sa bude nachádzať na svahovitom pozemku priliehajúcemu k lesu pri samom okraji Prahy. Pozemok možno považovať za akúsi spojnicu, prechod medzi lesom a novou infraštruktúrou, takpovediac medzi svetom divokým a kultivovaným.

Svahovitý terén bol najväčšou výzvou pri návrhu projektu a výsledkom je, že jednotlivé poschodia školy budú kopírovať okolitý terén a susediace ulice. Tri časti budovy tak budú stúpať kaskádovito smerom k lesu a vytvárať zelené strechy.

zdroj: architektonické štúdio XTOPIX

Školská „piazzetta“ priamo pod dubmi

Budova školy bude umiestnená čo najbližšie k východnej hranici pozemku, vďaka čomu bude smerom na severozápad vytvorené vstupné nádvorie. Tak sa zároveň definuje aj miesto pre stretávanie sa a hru detí pod korunami dubov, tzv. školská „piazzetta“ z farebného priepustného betónu, ktorý umožňuje kresbu kriedou a ostatné hry školákov. Dôležitým prvkom školy bude aj zelený pás so záhradou, ktorou bude prestupovať aj divoký charakter lesa s potôčikom. Svet Komořanskej základnej školy bude svet plný rozmanitých prostredí rôznych charakterov, ktoré podnecujú nielen žiakov k objavovaniu a vzdelávaniu.

zdroj: architektonické štúdio XTOPIX

Fasáda

Nielen udržateľnosť, ale zároveň aj recyklácia je významným prvkom novej budovy a tomu je prispôsobená aj fasáda z recyklovaného materiálu. Ide o KLP panely vyrobené z recyklovaného plastu, ktoré sa bežne využívajú v zahraničí. Panely pre exteriérové fasády sú bezúdržbové, vysoko odolné voči poveternostným podmienkam a slnku a opätovne recyklovateľné. Vzhľadom k tomu, že panely z recyklátu nie sú tepelne vodivé, obal budovy sa tak nebude prehrievať a zabezpečí príjemnú klímu vo vnútri. Svojou štruktúrou môžu pripomínať drevo a celkovo bude na fasádu použitých 80 ton recyklátu.

zdroj: architektonické štúdio XTOPIX

Udržateľnosť na každom kroku

Zaujímavý stavebný materiál, ktorý bude pri stavbe školy použitý je tzv. Rebeton. Ide o český vynález recyklovaného betónu, ktorý je kombináciou stavebnej suti a nano zmesi. Príkladom udržateľnosti je aj hospodárenie s dažďovou vodu, zelené strechy a prepojenie s prirodzenou vegetáciou dubov, hrabov a javorov v okolí školy.

zdroj: architektonické štúdio XTOPIX

Nová budova školy poskytne priestor pre žiakov prvého a druhého stupňa celkovo v 27 učebniach. Súčasťou budú aj dve telocvične, šatne, jedáleň s kuchyňou, multifunkčná učebňa a priestory pre pracovníkov školy. Zámerom je rovnako využívať školu aj pre dospelých obyvateľov štvrte pre kultúrne, záujmové aj dobročinné aktivity. Aktuálne je škola v projektovej fáze a výstavba je naplánovaná na rok 2025.

zdroj: architektonické štúdio XTOPIX
zdroj: architektonické štúdio XTOPIX

Zdroj: Architektonické štúdio XTOPIX
Návrh novej budovy a okolia vznikol na základe spolupráce XTOPIX – architekti, hlavní autori projektu Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. arch. Barbora Buryšková, Ing. arch. Martin Málek, Ing. arch. Michal Štěpař, Ing. arch. Lucie Lorencová, Bc. Ondřej Fiedler, Bc. Lada Chromelová, Ing. arch. Michal Rešetár, Ing. Martin Černý. LAND05 – krajinné riešenie záhrady, verejný priestor Ing. Martina Forejtová, MSc. Vladimír Novák. JV PROJEKT VH – vodohospodárstvo a modrozelená infraštruktúra; Ing. Jiří Vítek, Bc. David Schenk. AED – hlavný inžinier projektu Ing. Ivan Hodek, Martin Rus, Ing. Petr Vlasák.