U. S. Steel Košice mieri k udržateľnejšej budúcnosti. Oceliarne budú znižovať klimatickú stopu s pomocou ČEZ a ESCO Slovensko

Spoločnosti U. S. Steel Košice a ČEZ podpísali nezáväzné memorandum o spolupráci na vytvorenie strategického partnerstva, predmetom ktorého bude analýza budúcich energetických potrieb USSK a spolupráca pri zásobovaní oceliarní bezemisnou elektrickou energiou z obnoviteľných a jadrových zdrojov, ako aj zavádzanie energeticky úsporných opatrení. Analýzu a návrh riešenia vypracuje skupina ESCO Slovensko, ktorá v košickom regióne pracuje hneď na niekoľkých projektoch modernizácie energetických zariadení. 

Dve silné značky z dvoch susedných krajín sa spojili na ceste k modernej bezemisnej energetike budúcnosti. Memorandum sa týka spolupráce v oblasti bezemisnej elektriny, výstavby obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a úspor, ako aj vývoja inovatívnych riešení šetrných k životnému prostrediu.

Spoluprácu českej energetickej skupiny a slovenských oceliarní potvrdili zástupcovia podpisom memoranda. Za ČEZ Pavel Cyrani, podpredseda predstavenstva, Martin Novák, člen predstavenstva a za U. S. Steel Košice prezident Jim Bruno a Elena Petrášková, viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a generálna právna zástupkyňa.

Chceme udržať košickú prevádzku v prvej oceliarskej lige a prispieť k dekarbonizácii priemyslu na Slovensku. ČEZ a ESCO Slovensko by mali pomôcť zabezpečiť, že naša cesta k udržateľnej prevádzke bude efektívna, transparentná a postavená na bezemisných zdrojoch energie a inovatívnych technológiách,“ uviedol prezident U. S. Steel Košice Jim Bruno.

zdroj: U. S. Steel Košice

Obe strany sa zhodli na potrebe analyzovať energetické potreby košickej prevádzky v oblasti úspor energie a dlhodobých dodávok energie. Samotnú analýzu súčasného stavu energetického sektora v U. S. Steel a Ferroenergy bude realizovať ESCO Slovensko, vrátane možnosti využitia dostupných dotácií. Na základe výsledkov navrhne skupina riešenia na úsporu energie, zníženia emisií, ako aj nákladov na energie.

Na slovenskom energetickom trhu sme lídrom v oblasti efektívnych, nákladovo efektívnych a ekologických riešení. Máme za sebou úspešné zákazky napríklad pre nemocnice, bytové úrady, ako aj pre firemných klientov. Partnerstvo s U. S. Steel Košice a spoločné projekty, ktoré budeme realizovať na základe dnešného memoranda, však posúvajú naše aktivity na novú úroveň,“ dodala Naďa Hartmann, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ESCO Slovakia.

Partnerstvo medzi U. S. Steel Košice, ČEZ a ESCO Slovensko už prinieslo prvé výsledky. Napríklad ESCO Slovensko v Košiciach analyzovala možnosť decentralizácie výroby stlačeného vzduchu, modernizácie zásobovania teplom a vypracovala ponuku na rekonštrukciu centrálnej výmenníkovej stanice.

zdroj: U. S. Steel Košice

O skupine ESCO Slovensko:

ESCO Slovensko sa špecializuje na ekonomické a ekologické energetické riešenia pre administratívne, komerčné a obytné areály, priemyselné komplexy, ako aj na riešenia pre obce a mestá. Skupinu tvorí viacero špecializovaných a úzko spolupracujúcich spoločností, vďaka čomu ESCO Slovensko ponúka svojim klientom komplexné riešenia, od konzultácií a špecifikácii reálnych potrieb klienta, cez návrh a realizáciu vhodných opatrení, až po následnú správu a servis zariadení. Ponuka skupiny zahŕňa aj oblasť financovania realizovaných projektov a to spôsobom, ktorý minimalizuje riziko objednávateľa formou splácania projektu z dosiahnutých energetických úspor.    

www.escoslovensko.sk