Trnava sa pustila do boja proti klimatickým zmenám

Mesto Trnava a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre podpísali spoločné memorandum, ktorého cieľom je vytvoriť opatrenia v boji proti klimatickým zmenám v meste, ale aj v jeho okolí.

Spoločné memorandum podpísali 30. septembra 2019 na trnavskej radnici rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová primátor Trnavy Peter Bročka.

„Na zmiernenie dopadov zmeny klímy žiaľ nepostačuje robiť opatrenia iba v meste, ale je potrebné aplikovať ich aj v okolitej krajine. Trnava je obkolesená poľami a po zožatí úrody sa tieto polia menia na radiátory sáľajúce teplo. Nehovoriac o tom, že mnohohektárové monokultúrne lány sú veľmi zlým prostredím pre biodiverzitu“, uviedol primátor mesta Trnava Peter Bročka.

Ďalším cieľom spolupráce bude návrh manažmentu zrážkovej vody v meste, napríklad z parkovacích plôch alebo zo striech budov. Uvažuje sa tiež o vysádzaní poľnohospodárskych pozemkov porastmi podporujúcimi biodiverzitu a budovaní agrolesníckych hospodárskych systémov. Významnú súčasť spolupráce majú tvoriť aj projekty revitalizácie vodných tokov.

Trnava sa podpisom memoranda pravdepodobne stane prvým mestom na Slovensku, ktoré sa na odbornej úrovni zameria na opätovné sprírodňovanie okolitej krajiny s cieľom zmierniť následky klimatickej zmeny. 

Zdroj: trnava.sk

Páči sa Vám náš článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi na Facebooku, dajte like našej Facebook stránke NašeBIO&EKO alebo nás sledujte na Instagrame @nasebioeko a už Vám neuniknú žiadne novinky.