Klimatické zmeny: Čo hrozí budúcim generáciám?

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním a ľudskou nedbanlivosťou sú čoraz výraznejšie. Čomu budú musieť čeliť budúce generácie? Môžeme nelichotivé vyhliadky ešte zmeniť?  Zmena klímy ovplyvňuje ľudí aj prírodné ekosystémy na …

Trnava sa pustila do boja proti klimatickým zmenám

Mesto Trnava a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre podpísali spoločné memorandum, ktorého cieľom je vytvoriť opatrenia v boji proti klimatickým zmenám v meste, ale aj v jeho okolí. Spoločné memorandum …