Najnovší rebríček hodnotenia krajín v boji proti klimatickým zmenám. Na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko?

Stav, ako sa krajinám darí uvádzať do praxe jednotlivé kroky a opatrenia v boji proti klimatickým zmenám, každoročne vyhodnocuje Index výkonnosti klimatických zmien (CCPI). Ide o nezávislý monitorovací nástroj, ktorý od roku 2005 sleduje výkonnosť 57 krajín a Európskej únie v oblasti ochrany klímy. CCPI hodnotí každú krajinu v štyroch kategóriách: emisie skleníkových plynov, obnoviteľné zdroje energie, využívanie energie a politika v oblasti klímy. Okrem toho odpovedá na otázku, do akej miery príslušná krajina koná v oblasti emisií, obnoviteľných energií a využívania energie s cieľom dosiahnuť ciele Parížskej klimatickej dohody.

Aktuálnu správu predstavili na prebiehajúcej klimatickej konferencii v Madride, ktorej sa okrem iných zúčastnila aj najvýraznejšia tvár v boji proti klimatickým zmenám, švédska eko aktivistka Greta Thunberg. Správa je dôležitým nástrojom na porovnanie výsledkov v oblasti klímy v krajinách, ktoré sú spoločne zodpovedné za viac ako 90% celosvetových emisií skleníkových plynov.

Najaktívnejšie krajiny

Vo výslednom indexe jednotlivých sledovaných parametrov nedosiahla ani jedna krajina dostatočný počet bodov pre „veľmi vysoké“ hodnotenie . Z tohto dôvodu zostávajú opäť prvé tri kategórie celkového poradia prázdne.

Rebríčku tak na štvrtom mieste kraľuje Švédsko, ktoré si svoju pozíciu obhájilo už tretí rok po sebe. Za ním nasleduje Dánsko a Maroko. Medzi členské štáty EÚ, ktoré sa zaraďujú do kategórie „vysoko výkonných“, patria okrem Švédska a Dánska, aj Spojené kráľovstvo (7. miesto), Litva (8. miesto), Fínsko (10. miesto), Luxembursko (13. miesto), Malta (14. miesto) a Lotyšsko (15 miesto).

Európska krajina ako celok sa umiestnila na 22. mieste. V porovnaní s minulým rokom si pohoršila o šesť miest, najmä z dôvodu slabého výkonu vnútroštátnej a medzinárodnej politiky v oblasti klímy.

Slovensko sa nachádza na 27. mieste, teda za priemerom Európskej únie. V porovnaní s krajinami V4 sme však získali výrazne lepšie hodnotenie. Česko získalo 43. miesto, Maďarsko 47. miesto a Poľsko 50. miesto. V minuloročnom hodnotení sa Slovensko umiestnilo na 26. mieste.

Poľsko nahrádza Írsko a stáva sa najhorším členským štátom EÚ v dôsledku zvýšenia emisií skleníkových plynov a nízkej úrovne investícií do obnoviteľnej energie. Poľsko je tiež kritizované za nesúhlas s prijatím klimatickej neutrality do roku 2050 a za svoje plány otvoriť nové uhoľné bane.

www.newclimate.org

Najhoršie hodnotené krajiny

Austrália, Kórea, Saudská Arábia a Spojené štáty americké sú krajiny, ktoré ovplyvňujú stav klimatického systému našej krajiny veľmi významným spôsobom. Zároveň sú to bohužiaľ krajiny, ktoré sa umiestnili na posledných priečkach aktuálneho rebríčka.

Po prvýkrát sa Spojené štáty americké umiestnili na samom spodku CCPI. Experti zdôrazňujú, že národná politika v oblasti zmeny klímy sa počas administratívy prezidenta Donalda Trumpa zhoršila. Zlé smerovanie USA potvrdzuje aj oficiálne začatie procesu odstúpenia od Parížskej dohody, ktorý má byť dokončený 4. novembra 2020.

slovensko hodnotenie krajiny ekologia
www.newclimate.org

Pozitívne je, že správa zdôrazňuje pokles svetovej spotreby uhlia a rozmach obnoviteľnej energie. V tejto súvislosti CCPI víta oznámenie Európskej investičnej banky (EIB) o zastavení financovania projektov v oblasti energie z fosílnych palív od konca roku 2021.

Zdroj: CCPI Results 2020

Páči sa Vám náš článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi na Facebooku, dajte like našej Facebook stránke NašeBIO&EKO alebo nás sledujte na Instagrame @nasebioeko a už Vám neuniknú žiadne novinky.