Informácie o aktuálnom stave ovzdušia na Slovensku ponúka nová webová aplikácia

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom predstavilo webovú aplikáciu dnesdycham.sk s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku.

Aplikácia používateľom prostredníctvom mapy sprístupňuje informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia v regiónoch. Dáta z národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia, ktorú prevádzkuje SHMÚ, sú v aplikácii prevádzané do indexu kvality ovzdušia. Aktuálne 38 monitorovacích staníc zaznamenáva informácie o základných znečisťujúcich látkach v ovzduší. Ich počet SHMÚ postupne rozširuje o 14 nových lokalít. Účelom indexu je súhrnne a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o stave kvality ovzdušia prostredníctvom farebnej a slovnej škály.

Mapa obsahuje farebné body, ktoré lokalizujú sieť monitorovacích staníc. Farba bodu indikuje úroveň kvality ovzdušia. Po prvom kliku na stanicu sa zobrazí emotikon vo farbe aktuálnej úrovne kvality ovzdušia. Po ďalšom kliku priamo už na políčko s emotikonom sa užívateľ dostane priamo na podstránku konkrétnej zóny alebo aglomerácie.

Návštevník sa zároveň môže dozvedieť viac o zdrojoch znečistenia a tiež o dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí i ekosystémov. Rozšírená úroveň aplikácie poskytuje podrobné informácie o nameraných koncentráciách znečisťujúcich látok prostredníctvom denných i ročných priemerov. Súčasťou sú aj informácie o plánovaných a realizovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení.

„Chceme lepšiu osvetu a informovanosť o stave ovzdušia na Slovensku. Webová stránka dnesdycham.sk sama o sebe nezastaví znečistenie, ktoré plynie do ovzdušia. Som však presvedčený, že iba informovaní ľudia budú podporovať také politiky, ktoré nám prinesú dobrú správu, ktorou je dýchať čistý vzduch,“ prízvukoval minister životného prostredia Ján Budaj.

Webová aplikácia je v testovacej fáze a je výstupom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

Zdroj: TS/MŽP


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko