Spoznajte príbehy EKO hrdinov a držiteľov ceny Goldman Environmental 2022

Ocenenie The Goldman Environmental Prize vyzdvihuje úspechy ekologických aktivistov po celom svete a inšpiruje nás všetkých, aby sme podnikli kroky na ochranu našej planéty. Každoročne sa udeľuje šiestim „eko hrdinom“, ktorí okrem finančnej podpory ich projektov získajú aj medzinárodné uznanie ich práce a podporu širokej verejnosti. Pozrime sa na laureátov ocenenia v roku 2022.

Nalleli Cobo, Los Angeles

21 ročná Nalleli Cobo vyrástla v južnom Los Angeles a svoj aktivizmus začala ako 9-ročná potom, čo si všimla nepríjemný zápach vychádzajúci z ropného vrtu naproti cez ulicu od jej domu. V priebehu rokov znášala rôzne zdravotné ťažkosti spôsobené znečistením vody v ich studni. Začala navštevovať rôzne stretnutia a zhromaždenia, v ktorých zároveň mala aj svoj prvý verejný prejav. 

Spolu so svojou matkou začala Nalleli v roku 2011 chodiť od dverí k dverám, rozdávať letáky o nebezpečenstvách ťažby ropy a dokumentovať choroby v komunite spôsobené znečistením ropou. Zmobilizovala svojich susedov, aby nahlásili nečistý chemický zápach úradníkom a podelili sa o svoje vlastné príbehy na radniciach a zasadnutiach mestskej rady. Jej organizovanie viedlo k vytvoreniu People not Pozos, ktorého sa stala hovorkyňou – napriek tomu, že bola najmladším členom skupiny. Ako hlas komunity proti znečisteniu ropnými látkami začala verejne vystupovať na komunitných podujatiach a zhromaždeniach, svedčila na vládnych stretnutiach a získala tlačové pokrytie a podporu od volených predstaviteľov.

Medzitým, v roku 2015, po spoluzaložení South Central Youth Leadership Coalition, Nalleli sa snažila rozšíriť svoje úsilie a pracovať na postupnom rušení ropných lokalít v celom meste. Skupina zažalovala mesto Los Angeles za environmentálny rasizmus – konkrétne za neúmerné povoľovanie ťažby ropy v latinskoamerických a černošských komunitách. Úspešný súdny spor pomohol vydláždiť cestu pre politické zmeny týkajúce sa ťažby ropy.

V marci 2020 jej neúnavné organizovanie vyvrcholilo definitívnym uzavretím vrtného miesta AllenCo naproti jej domu. Navyše, vďaka jej práci čelia manažéri AllenCo viac ako 24 trestným stíhaniam za porušenie ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti. V septembri 2021 dozorná rada okresu Los Angeles jednomyseľne odhlasovala zákaz nových ropných vrtov v neregistrovaných častiach okresu a nariadila preskúmať stav existujúcich.

Marjan Minnesma, Holandsko

V prelomovom víťazstve Marjan Minnesma (55) využila jedinečnú právnu stratégiu na získanie úspešného rozsudku proti holandskej vláde. Jej požiadavkou bolo prijatie konkrétnych preventívnych opatrení proti zmene klímy. V decembri 2019 holandský najvyšší súd rozhodol, že vláda má zákonnú povinnosť chrániť svojich občanov pred klimatickými zmenami a nariadil jej, aby do konca roku 2020 znížila emisie skleníkových plynov o 25 % pod úroveň z roku 1990. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Holandska je prvým prípadom, kedy sa občanom podarilo prinútiť svoju vládu k zodpovednosti za neschopnosť chrániť ich pred klimatickými zmenami.

V roku 2010 všetky členské štáty EÚ prijali ciele na zníženie emisií skleníkových plynov. Ako čas plynul a holandská vláda naďalej ignorovala svoje záväzky, Marjan sformulovala plán, ako zobrať vládu na zodpovednosť. Jej hnacím motorom bolo presvedčenie, že vláda ubližuje holandským občanom v dôsledku svojej nečinnosti v oblasti zmeny klímy a že má zákonnú povinnosť chrániť ich. Navrhovaným opravným prostriedkom bol súdny zásah s cieľom prinútiť holandskú vládu konať.

Cesta súdnych sporov sa začala formovať v novembri 2013, kedy podala súdnu žalobu proti vláde, v ktorej uviedla požiadavku na zníženie skleníkových plynov o 40 % do roku 2020 alebo minimálne o 25 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Len málokto veril, že by takýto prípad na súde obstál.

Na svoju stranu získala množstvo občanov, aktivistov, mimovládne organizácie aj odborných pracovníkov. V roku 2015 okresný súd v Haagu rozhodol, že holandská vláda porušila svoju povinnosť starostlivosti tým, že neprijala opatrenia na ochranu svojich občanov pred zmenou klímy. Vláda podala odvolanie. Medzitým Marjan pokračovala v budovaní verejnej podpory pre znižovanie emisií, navštevovala malé mestá po celom Holandsku a predniesla viac ako 200 prejavov zameraných na konkrétne klimatické riešenia. V októbri 2018 okresný súd potvrdil rozsudok z júna 2015, zamietol všetkých 29 odvolaní a vyhlásil, že vláda má podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach aj zákonnú povinnosť chrániť svojich občanov. Vláda sa však proti rozhodnutiu opäť odvolala a prípad sa dostal na Najvyšší súd. V decembri 2019 vydal Najvyšší súd mimoriadne rozhodnutie, ktorým potvrdil rozhodnutia nižších súdov a prinútil vládu, aby do konca roka 2020 znížila emisie o 25 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990.

Marjanin aktivizmus vytvoril nezvratný precedens. Dokázala, že vlády môžu byť donútené znížiť emisie skleníkových plynov a že občania majú zákonné právo na ochranu pred klimatickým zmenám. Rozsudok má tiež veľké dopady na vlády na celom svete, z ktorých mnohé zaostávajú za svojimi klimatickými sľubmi.

Alexandra Narvaez & Alex Lucitante, Ekvádor

Alex Lucitante a Alexandra Narvaez stáli v čele domorodého hnutia na ochranu územia ich predkov pred ťažbou zlata. Ich vedenie vyústilo do historického právneho víťazstva v októbri 2018, keď ekvádorské súdy zrušili 52 nelegálnych koncesií na ťažbu zlata, ktoré boli nezákonne udelené bez súhlasu ich komunity Cofán. Právny úspech komunity chráni 79 000 akrov nedotknutého, biologicky rozmanitého dažďového pralesa v horných tokoch ekvádorskej rieky Aguarico, ktorá je pre Cofán posvätná.

Územie predkov Cofán of Sinangoe, ktoré sa nachádza v severnom Ekvádore v okolí národného parku Cayambe-Coca, pokrýva viac ako 1 500 štvorcových míľ dažďových pralesov, mokradí, ľadovcových lagún a zasnežených hôr vrátane sopky Cayambe. Oblasť je domovom 3000 druhov rastlín, 50 druhov cicavcov, 650 druhov vtákov a 100 druhov plazov a obojživelníkov.

Alex Lucitante (29) a Alexandra Narvaez (30) sú dvaja mladí Cofánci, ktorí cítili hlbokú zodpovednosť chrániť územie svojich predkov a zdroj ich kultúry a živobytia. Spolu s mladými a staršími Cofánmi vytvorili v roku 2017 lesnú hliadku s názvom La Guardia, aby monitorovala a zastavila nelegálne aktivity odohrávajúce sa na ich území. Alexandra je tiež súčasťou združenia žien s názvom Shamec’co, ktorého predsedníčkou je od roku 2019. Skupina sa snaží chrániť územie Cofánu pre ďalšie generácie.

V januári 2018, počas pozemných hliadok pozdĺž rieky Aguarico Cofán objavil ťažké stroje určené na vykopávky vo veľkom meradle. Po ďalšom vyšetrovaní sa dozvedeli, že ekvádorská vláda vydala 20 povolení na ťažbu a ďalších 32 čaká. Koncesie boli udelené na území Cofán na okraji národného parku – bez informovania alebo konzultácie s komunitou. Pozdĺž vzdialených chodníkov umiestnili fotopasce na fotografovanie nelegálnych vpádov, používali nástroje GIS na mapovanie hrozieb pre krajinu a vypúšťali drony nad riekami a potokmi, aby dokumentovali nezákonné aktivity zhora. Hliadky a zhromažďovanie dôkazov viedli k precíznemu archívu obrázkov, záberov a máp, ktoré sa stali dôležitým dôkazom v súdnom procese v súvislosti s ťažobnými koncesiami.

V roku 2018 ekvádorský provinčný súd zrušil 52 ťažobných koncesií, ktoré vláda udelila v rozpore s právom komunity Cofán. Súd tiež rozhodol, že koncesie porušili právo na zdravé životné prostredie a čistú vodu, pričom vyzval na sanáciu územia poškodeného predchádzajúcou banskou činnosťou. Všetky súčasné banské činnosti boli zastavené a čakajúce koncesie boli zrušené. Rozhodnutie zatvorilo dvere ťažbe zlata v ich domovine.

Niwat Roykaew, Thajsko

Rieka Mekong, ktorá tečie 3000 míľ cez Čínu, Vietnam, Laos, Thajsko a Kambodžu, tvorí srdce a dušu pevninskej juhovýchodnej Ázie a poskytuje potravu, pitnú vodu a zdroj na zavlažovanie pre viac ako 65 miliónov ľudí.

Začiatkom roku 2000 Čína oznámila spoločné plány s Thajskom na odstrel skalnatých úsekov Mekongu blízko thajsko-laoských hraníc, aby sa uvoľnilo miesto pre 500-tonové čínske nákladné lode. Tieto lode cestujú po prúde z Číny, cez Laos a ďalej do Thajska. Plán projektu navrhoval premenu rieky na priemyselný plavebný kanál podobný Panamskému prieplavu a zničenie 248-míľového úseku Mekongu neďaleko Chiang Kongu. Miestni to považovali za premenu svojej rieky na „obrovskú diaľnicu“.

Niwat Roykaew má 60 rokov a narodil sa a vyrastal v Chiang Kongu na brehu rieky Mekong. Ako učiteľ na odľahlých miestach na thajsko-laoských hraniciach bol z prvej ruky svedkom environmentálnych dopadov rozvojových projektov Mekongu na vidieckych farmárov. Po odchode do dôchodku založil v roku 1995 Chiang Kong Conservation Group, voľné združenie 30 thajských dedín na riešenie environmentálnych a sociálnych problémov spôsobených rozsiahlymi rozvojovými projektmi pozdĺž rieky.

Keď sa dozvedel o projekte odstrelu perejí Mekongu, začal s organizáciou odporu proti projektu. Využil veľkú sieť občianskych združení, miestnych komunít, mimovládnych organizácií a médií, aby získal pozornosť projektantov a vlády. Poskytol rozhovory a vyvolal rozsiahly mediálny záujem, pričom zdôraznil stratu biodiverzity a zlyhanie ekosystému, ak má projekt pokračovať. Zároveň vyzval dedinčanov, aby podpísali petíciu, ktorá bola doručená na čínske veľvyslanectvo v Bangkoku.

V decembri 2017 thajský minister zahraničných vecí oznámil, že Čína projekt pozastavila. Konzultačné stretnutia vlády však pokračovali, čím sa predlžovala neistota pre miestne komunity. Medzitým, aj keď kampaň pokračovala, začala sa výstavba na protiprúdnej časti rieky a bolo zničených približne 124 míľ.

Do februára 2020 ich vytrvalé presadzovanie vyvolalo taký odpor občianskej spoločnosti, vedcov a akademikov, že vláda bola nútená formálne opustiť projekt odstrelu perejí Mekongu. Thajská vláda napokon oznámila, že projekt ruší pre jeho potenciálne ničivé environmentálne a sociálne dopady. Niwat naďalej neúnavne obhajuje práva rieky a ľudí, ktorí sú na nej závislí.

Julien Vincent, Australia

Julien Vincent (41) je vášnivým bojovníkom za životné prostredie v Austrálii a širšom regióne. Už ako dieťa ho fascinovalo počasie a príroda a na vysokej škole pokračoval v štúdiu klimatológie. Po pôsobení v Oxfam a Greenpeace v roku 2013 založil Market Forces na boj proti klimatickým zmenám so zameraním sa na finančné „páky“, ktoré umožňujú ťažbu, rafináciu a export uhlia a iných fosílnych palív.

Julien a jeho kolegovia zmenili krajinu uhoľných investícií v Austrálii, pričom štyri veľké banky a tri poisťovne ukončili nové investície do uhlia a vytvorili tak nedostatok kapitálu pre nové ťažobné projekty. Julienova kombinácia rigorózneho výskumu a verejných nátlakových kampaní sa zamerala na najväčšiu hybnú silu klimatických zmien: uhlie. Tým, že prerušil financovanie uhlia od veľkých bánk a krytie od poisťovní, jeho aktivizmus otriasol austrálskym uhoľným priemyslom.

V roku 2016 v spolupráci s 350.org a Market Forces zorganizovali „dni odpredaja“ po celej Austrálii, počas ktorých skupiny bankových klientov navštevovali miestne pobočky pro-uhoľných bánk, hromadne zatvárali svoje účty, rozrezávali bankové karty a zverejňovali videá ich akcie na sociálnych sieťach. Akcie sa stali každoročnými udalosťami s cieľom udržať tlak na banky, aby prestali financovať uhoľný priemysel. Zároveň Julien zdôraznil pokrytectvo verejných vyhlásení bánk na podporu Parížskej klimatickej dohody, aj keď naďalej investovali do uhlia. Postupne sa kampaň rozrástla o dni odpredaja aj od inštitúcií, ktoré poskytujú hypotéky, penzijné fondy a poistenia domácností a áut, ktoré zároveň poisťujú a/alebo investujú do uhlia.

Po vytrvalom tlaku, cielených protestoch a priamom kontakte s vedúcimi pracovníkmi sa práca začala vyplácať. V marci 2019 QBE Insurance Group oznámila, že prestane poisťovať nové uhoľné projekty; v júli 2019 sa Suncorp rovnako zaviazal, že už nebude poisťovať nové uhoľné projekty a ukončí všetky existujúce projekty do roku 2025. V auguste 2019 sa Commonwealth Bank zaviazala ukončiť svoje investície do uhlia do roku 2030. V máji 2020 prijal rovnaký záväzok Westpac, po ňom v októbri 2020 ANZ a v novembri 2021 NAB.

Dnes Julien a Maket Forces pokračujú vo svojom pracovnom tempe a teraz sa zameriavajú na veľké japonské spoločnosti kvôli ich pretrvávajúcej závislosti od fosílnych palív, z ktorých väčšina sa dováža z Austrálie.

Chima Williams, Nigéria

Chima Williams sa pripojil k nigérijskému environmentálnemu hnutiu v 90. rokoch ako študentský dobrovoľník pre Environmental Rights Action (ERA), mimovládnu organizáciu založenú v roku 1993, ktorá obhajuje environmentálne práva v Nigérii. V roku 1998 Chima založil Študentské environmentálne zhromaždenie Nigérie, vôbec prvú študentskú skupinu pre environmentálnu spravodlivosť v krajine. Teraz je výkonným riaditeľom ERA (ERA/Friends of the Earth Nigéria), pôsobí ako environmentálny právnik, ktorý stíha nadnárodné korporácie v prípadoch znečistenia životného prostredia v Nigérii.

Royal Dutch Shell a jej dcérska spoločnosť Shell Petroleum Development Co. of Nigeria (SPDC) prevádzkujú 50 ropných polí a viac ako 3 700 míľ ropovodov v delte Nigeru. Medzi mnohými ropnými katastrofami sa v roku 2004 vznietil únik z ropovodu Shell Trans-Niger v blízkosti komunity Goi, ktorý spálil poľnohospodársku pôdu a mangrovy a znečistil neďaleké jazero.

Po tom, ako sa Chima dozvedel o únikoch ropy vo svojej krajine vďaka spolupráci s miestnymi komunitami v delte Nigeru a znepokojený devastáciou životného prostredia, začal pracovať s poškodenými obyvateľmi na možnostiach nápravy a prevencie.

Chima vedela, že je ťažké brať ropné spoločnosti na zodpovednosť v nigérijskom súdnom systéme a že korporácie boli často schopné odkladať súdne konania na neurčito. V tomto prípade Shell využila svoju dcérsku spoločnosť SPDC, aby sa izolovala od zodpovednosti, pričom tvrdila, že nemá žiadnu zodpovednosť za úniky ropy v Nigérii, pretože SPDC je ich prevádzkovateľom.

Po mnohých komunitných stretnutiach, workshopoch a prieskumoch ropovodov a škôd spôsobených únikom ropy, sa Chima v spolupráci s Friends of the Earth Netherlands, rozhodol pomôcť obetiam a žalovať oba subjekty. V roku 2013 Okresný súd v Haagu rozhodol, že Royal Dutch Shell nemôže niesť zodpovednosť za konanie SPDC.

V roku 2014 Chima a jeho právny tím získali prístup k interným dokumentom Shell, ktoré odhalili, že Royal Dutch Shell vedel, že ropovod je zle udržiavaný a potrebuje výmenu a vedúci pracovníci o tom na súde klamali. Odvolací súd v Haagu v roku 2015 zrušil predchádzajúce rozhodnutie a uznal, že Royal Dutch Shell môže byť žalovaný za svoje aktivity v Nigérii. Nakoniec, v roku 2020 bol prípad proti spoločnosti vypočutý na súde.

Odvolací súd v Haagu 29. januára 2021 rozhodol, že Royal Dutch Shell má v konečnom dôsledku dohľad a kontrolu nad operáciami SPDC do tej miery, že má povinnosť predchádzať únikom ropy. Rozhodnutie znamená, že farmári majú za ropné škvrny dlžnú kompenzáciu, pričom sumy ešte nie sú určené. Spoločnosť Shell bola vzatá na zodpovednosť za to, že na ropovod Oruma nenainštaloval systém na detekciu únikov, čo je štandardná prax pri prevádzke ropovodu v západných krajinách.

Zdroj: goldmanprize.org


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.