Môže byť hliníková tuba ekologická? Spoločnosť TUBAPACK vyrába tuby zo 100 percent recyklovaného hliníka

Prvá hliníková tuba bola vyrobená pred viac ako štyridsiatimi rokmi a vďaka technologickému pokroku a využívaniu recyklácie, sa proces výroby zásadne posunul. V súčasnosti pôsobí na Slovensku jeden z najväčších výrobcov túb v regióne Strednej Európy, spoločnosť TUBAPACK. Žiarska spoločnosť na výrobu hliníkových a laminátových túb uviedla do svojej výroby tuby Go Green! a Go Green!+, ktoré sú vyrobené zo 100 percent recyklovaného hliníka. Ide o unikát, na ktorý by sme z environmentálneho hľadiska mali byť hrdí.

„Budúcnosť našej planéty nám nie je ľahostajná. Neustále sa snažíme zavadzať nové prístupy v našej práci tak, aby sme zodpovednými krokmi prispeli k trvalej udržateľnosti, a tým k ochrane životného prostredia,“ hovorí na úvod riaditeľ spoločnosti TUBAPACK Richard Pittner a dodáva, že táto tuba má totožné vlastnosti ako akákoľvek iná vyrobená hliníková tuba v spoločnosti TUBAPACK. „Je určená pre široké spektrum zákazníkov z oblasti potravinárskeho, chemického, kozmetického i farmaceutického priemyslu.“

Tuba Go Green!+ recykluje odpad spotrebiteľov

Spoločnosť TUBAPACK je výrobcom tuby Go Green! a Go Green!+. Rozdiel je v tom, odkiaľ pochádza hliníková kalota, z ktorej sa vyrába hliníková tuba. Tuba Go Green! je vyrobená z PIR materiálu (post industrial recycled) a tuba Go Green!+ z PCR materiálu (post consumer recycled). PIR, teda industriálny vstupný materiál znamená použitie priemyselného odpadu na výrobu kalot. PCR, teda recyklovaný materiál od samotných spotrebiteľov znamená, že materiál použitý na výrobu kalot bol vyseparovaný z odpadu konečných spotrebiteľov. Teda už sa nachádzal v obehovej ekonomike a bol vytvorený aj z odpadu našich domácností.

„Aj použitý uzáver na tube je 100 percent PCR materiál. Výrobou takejto tuby teda chránime životné prostredie a prispievame tak k procesu trvalej udržateľnosti,“ dodáva Richard Pittner, ktorého spoločnosť sa vývojom Go Green! tuby začala zaoberať už v roku 2019. „Od roku 2020 sme už naplno schopní realizovať štandardnú výrobu pre našich zákazníkov,“ dodáva riaditeľ spoločnosti TUBAPACK.

Hliníková tuba Go Green! a Go Green!+ s jasným environmentálnym posolstvom

Posolstvom Go Green! tuby je „znovupoužiť, zredukovať a zrecyklovať“, pretože budúcnosť máme vo svojich rukách. „Ľudia sa čoraz viac zaujímajú o svet okolo seba, globálne výzvy sa stávajú našimi osobnými a snaha o udržateľný životný štýl nás núti citlivejšie vnímať aj iné hodnoty produktov, ako len cenu a kvalitu. Prístup trvalej udržateľnosti je súčasťou našej podnikovej stratégie. Ciele v tejto oblasti sa snažíme napĺňať vo všetkých našich činnostiach v rámci celého hodnotového reťazca, pretože veríme, že neustále zlepšenia sú ruka v ruke s pokrokom a hospodárskymi výsledkami,“ dodáva Richard Pittner s tým, že trvalá udržateľnosť sa týka nás všetkých, našich rozhodnutí, nášho správania.

„Snažíme sa začleniť prístup – „používaj, ale neznič, zachovaj“ do každodennej práce našich zamestnancov. Kladieme vysoký doraz na environment, v dôsledku čoho sa zamestnanci pravidelne zúčastňujú na školeniach, ktoré prispievajú k zvyšovaniu environmentálneho povedomia,“ dodáva Richard Pittner s tým, že všetci by sme mali čo najlepšie využívať zdroje, ktoré máme, aby sme zachovali cyklus udržateľnosti.

„Neexistuje začiatok ani koniec ekonomického produkčného procesu, je to stály kolobeh – finálne výrobky a technologický odpad sa musia raz opäť dostať do počiatočného bodu ďalšieho produkčného cyklu. Myslime a konajme tak, aby sme zachovali zdravú budúcnosť aj pre ďalšie generácie. Dnes, zajtra, pozajtra,“ dodáva na záver riaditeľ spoločnosti TUBAPACK s tým, že hliník je jedným z kľúčových prvkov pre nízkouhlíkovú cirkulárnu ekonomiku, a teda znižovanie uhlíkovej stopy.


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.