Sídliskový unikát: V Topoľčanoch vysadili jedlý park s tradičnými odrodami ovocných stromov

Spolu 22 stromov a ďalšie desiatky jedlých kríkov bolo vysadených v zázemí sídliska medzi ulicou M. A. Bazovského a riekou Nitra v Topoľčanoch. Projekt oživenia verejného priestoru s parkovou úpravou o celkovej výmere 3 000 štvorcových metrov je výsledkom spoločnej snahy OZ Živica a poisťovne KOOPERATIVA. Práve Topoľčany sa stali víťazom celoslovenskej výzvy, ktorej cieľom bolo priniesť do vybraného regiónu Slovenska tradičný ovocný sad s dlhovekými a odolnými odrodami známymi už našim prastarým rodičom.

Žiaci ZŠ, dobrovoľníci z mesta Topoľčany aj poisťovne KOOPERATIVA a odborníci z OZ Živica sa v pondelok 14. novembra stretli pri spoločnej výsadbe stromov a kríkov. V rámci plochy na pravom brehu rieky Nitra vzniká verejný priestor s parkovou úpravou, ktorý bude slúžiť nielen ako nové miesto na stretávanie a trávenie voľného času pre obyvateľov Topoľčian, ale tiež na ochranu genefondu starých odrôd ovocných stromov.

Zelený sad s jabloňami, hruškami, oskorušami, morušami, čerešňami, slivkami, ale aj orechmi, lieskami a ďalšími druhmi tradičných stromov vyrastá v Topoľčanoch ako výsledok celoslovenskej výzvy, do ktorej sa zapojilo 64 miest, mestských častí a obcí. Jej cieľom bolo v jednej víťaznej lokalite nielen skrášliť a zvýšiť úžitkovú hodnotu prihláseného verejného priestoru, ale tiež posilniť miestnu odolnosť voči klimatickým zmenám. To sa deje cez návrat miznúcich dlhovekých a odolných odrôd stromov, čo prospieva ochrane biodiverzity v regióne a prináša lokálny klimatický účinok zelene.

Zdroj: KOOPERATIVA

Na základe vyhodnotenia prihlášok vybral tím odborníkov z organizácie CEEV Živica ako víťaza projektu práve Topoľčany. Rozhodujúcu úlohu hrali nielen motivácia a nadšenie miestnej komunity pre ekoprojekty, navrhovaná lokalita s dobrou dostupnosťou pre verejnosť, ale tiež konkrétna predstava, ako bude sad využívaný na voľnočasové, ako aj vzdelávacie aktivity pre školy a organizácie v meste a okolí. Výsadbe stromov a kríkov, ktoré sa v plnej kráse po zimnom odpočinku zazelenajú na jar, predchádzalo vypracovanie plánu a dizajnu celkovej verejnej plochy za protipovodňovou hrádzou pozdĺž ulice M. A. Bazovského. OZ Živica sa postaralo o nákup stromov z ovocinárskej škôlky starých a krajových odrôd, zabezpečilo ďalšie jedlé kríky a poskytlo kompletný servis k výsadbe, ako aj edukáciu o následnej starostlivosti. K vysadenej zeleni pribudnú aj informačné tabule a označenia drevín s popisom.

„Zelený sad je svojím spôsobom na Slovensku unikátom, ktorý prináša možnosti všestranného využitia v podobe rekreácie, vzdelávania a samozberu ovocných plodov pre miestnu komunitu či návštevníkov, a to s vysokým dôrazom na adaptáciu mesta na prebiehajúcu klimatickú zmenu, podporu biodiverzity a nášho kultúrno-prírodného dedičstva,“ povedal projektový manažér Živice František Cimerman

Na začiatku bol nápad poisťovne

Poisťovňa KOOPERATIVA sa do projektu výsadby v Topoľčanoch zapojila nielen svojimi rukami cez každoročný Deň dobrovoľníctva – Social Active Day, ale stála pri zrode samotnej myšlienky, ktorej realizáciu aj kompletne zafinancovala. „Našich klientov sa snažíme dlhodobo motivovať k tomu, aby využívali v styku s poisťovňou digitálne služby, ktoré šetria čas aj zdroje planéty. Tento ekologický rozmer sme sa rozhodli ešte povýšiť a za každého klienta, ktorý prešiel počas prvých mesiacov roka na bezpapierovú komunikáciu, sme venovali finančný príspevok partnerskej organizácii Živica. Dokopy tak naša podpora dosiahla až 6000 eur,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová a dodáva: „Tešíme sa, že po nás ostane živý zelený sad pre súčasné aj budúce generácie. Ten je zároveň odkazom, ako veľmi je potrebné zvlášť v dnešnej dobe klimatických zmien chrániť tradíciu ovocinárstva ako nášho kultúrno-prírodného dedičstva. Pomyselnou čerešničkou je pre nás aj výborný pocit z manuálnej práce na tomto projekte. Určite sa sem budeme radi vracať a sledovať, ako rastie.“

Zdroj: KOOPERATIVA

Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok vašim známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook EkoReštart
Instagram @ekorestart.sk
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.