Novela zákona o odpadoch: na výrobkoch pribudnú informácie o prítomnosti plastov a ich negatívnych vplyvoch na životné prostredie

V pléne NR SR prešli prvým čítaním 2 návrhy zákonov z dielne Ministerstva životného prostredia SR – ide o tzv. transpozičnú novelu zákona o odpadoch a novelu zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.

Novela zákona o odpadoch preberá vo viacerých bodoch smernicu Európskej únie o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Zavádza zároveň prehľadnejšie označovanie výrobkov a informovanie spotrebiteľa o najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom, keď sa stane odpadom. Na výrobkoch pribudnú informácie o prítomnosti plastov a ich negatívnych vplyvoch na životné prostredie. Výrobca má povinnosť informovať konečného spotrebiteľa o opätovne použiteľnej dostupnej alternatíve výrobku. Zodpovednosť výrobcov sa rozšíri aj na tabakové výrobky, ich výrobcovia sa budú podieľať na nákladoch, spojených s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z tabakových výrobkov (tabakových filtrov), ktoré neskončili v smetnej nádobe.

V návrhu zákona je súhrn opatrení, ktoré majú viesť k znižovaniu spotreby určitých jednorazových plastových výrobkov. Jednorazové plastové výrobky budú zakázané v prevádzkach verejného a rýchleho stravovania, na verejných podujatiach a nemali by ich používať ani orgány štátnej správy. Organizátori verejných podujatí budú musieť poskytovať vhodné alternatívy. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja opatrenia majú motivovať spotrebiteľov k využívaniu výrobkov, ktoré sú opakovane použiteľné. „Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Dvojnásobne to platí pri plastoch, ktoré sú obrovskou záťažou pre prírodu. Ak sme už takýto odpad vytvorili, dôležité je pripomínať si skutočnú hodnotu odpadov a ich opakovanú využiteľnosť,“ zdôraznil minister Budaj.

Novela tiež ustanovuje povinnosť zabezpečiť určitý podiel recyklovaných plastov v nápojových fľašiach pri ich výrobe. Transpozičnú novelu zákona o odpadoch posunulo do druhého čítania 116 hlasov poslancov.

Novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje dolaďuje spoluprácu medzi MŽP a správcom systému. Zabezpečí dôslednejšiu kontrolu príjmov správcu zo zálohovania, ktorých využitie je viazané súhlasom MŽP. Prioritou je plniť účel zálohového systému, aby sa nevyplatené zálohy nepoužili na úhradu sankcií za prípadné neplnenie cieľov návratnosti a neznižovali sa účinok sankcií, aby sa výrobcovia nezbavovali svojej zodpovednosti za financovanie systému. So zálohovaním plastových fliaš a plechoviek sa na Slovensku začne od 1. januára 2022.

Slovensko má cieľ dosiahnuť do roku 2025 60 %-né triedenie a recyklovať aspoň 55 % všetkého komunálneho odpadu, pričom do roku 2030 nesmie na skládkach skončiť viac ako 10 % komunálneho odpadu.

Najnovšia novela zákona o odpadoch uprednostňuje materiálové zhodnotenie odpadu pred spaľovaním a zakazuje spaľovať ten odpad, ktorý môže byť ešte zhodnotený, resp. recyklovaný v dostupnom zariadení. Na skládkach odpadov už nebude môcť skončiť ani biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie. Zákaz skládkovania potravinového odpadu je navrhnutý od 1. januára 2023.

Celosvetovým problémom je aj textilný odpad. Na Slovensku sa zatiaľ vyzbiera minimálne množstvo textilu, ktoré sa nasledovne opätovne použije, alebo recykluje a využije sa na iný účel. Nepotrebné oblečenie putuje priamo do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad a končí na skládke odpadov. Novela zákona o odpadoch z dielne MŽP pripravuje podmienky na separovaný zber textilu od začiatku roku 2025.

Zdroj: TS/MŽP SR


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.