Na ceste k výnosu môžete spraviť veľa dobrého

Investovanie bolo, a vždy bude, v prvom rade o výnose. Téma trvalej udržateľnosti však neobišla ani túto oblasť a investori sa čoraz častejšie zaoberajú aj tým, z akej činnosti tento výnos pochádza.

Pravdepodobne aj vy patríte medzi tých, ktorí sa nezaujímajú len o cenu či kvalitu kupovaného produktu. Zrejme je pre vás dôležitý aj etický a ekologický rozmer firmy, ktorá produkt vyrába alebo predáva. Našťastie, je nás takých stále viac. Chceme vedieť, v akých podmienkach sa veci vyrábajú, za akých okolností, aké materiály sú použité a akého sú pôvodu. V neposlednom rade chceme vedieť aj to, či daná spoločnosť podniká v súlade s etickými princípmi a s ohľadom na sociálne a zamestnanecké podmienky.

Investovanie do spoločensky zodpovedných firiem

Fenomén zodpovedného prístupu sa odzrkadľuje aj v oblasti, ako sú bankové produkty a služby. Určite ste už počuli o zvýhodnených bezúčelových úveroch, ak sú použité na kúpu ekologických výrobkov, alebo o hypotékach s lepšími podmienkami, ak má kupovaná nehnuteľnosť ekologický certifikát.

Existuje však aj podielový fond, vďaka ktorému máte príležitosť podieľať sa na zisku spoločensky zodpovedných firiem. Takéto investovanie je postavené na očakávaní, že produkty a služby týchto firiem budú viac a viac preferované, a teda ich podnikanie bude aj do budúcnosti ziskové. Hlavným cieľom je stále zhodnotenie peňazí, no rozdiel spočíva v tom, akým spôsobom toto zhodnotenie dosiahnete. Na Slovensku má v ponuke takéto riešenie Tatra banka. Prostredníctvom Fondu pre modrú planétuTB investujete do spoločensky zodpovedných štátov a firiem, ktoré spĺňajú prísne environmentálne kritériá alebo vysokou mierou prispievajú k spoločenskému rozvoju a správajú sa transparentne a eticky. Jednoducho povedané, Fondy pre modrú planétuTB neinvestujú do odvetví, ako je napríklad tabak, gambling, obchodovanie so zbraňami a podobne. Tieto oblasti sú síce z pohľadu investovania profitabilné, no nemôžeme v súvislosti s nimi hovoriť o spoločenskej zodpovednosti.

Spoločnosti, do akcií ktorých fond investuje, produkujú oproti všetkým spoločnostiam na trhu o 53 % menej emisií, majú až o 86 % nižšiu spotrebu vody a produkujú o 96 % menej odpadu.

Je teda naozaj pozitívnym signálom pre nás všetkých, že aj zhodnocovanie peňazí môže byť v súlade s osobnými hodnotami.

Upozornenie:  
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. 

Titulný obrázok zdroj: Shutterstock