Je kremácia ekologická, čo je to zelený pohreb a aké sú možnosti prírodného pochovávania na Slovensku?

V posledných dňoch ste možno viac premýšľali nad svojou pominuteľnosťou. Mesiac november je presne taký. Slúži na stíšenie sa pred nadchádzajúcimi sviatkami, na bilanciu roka, možno aj celého života. Smrť asi nie je téma, o ktorej radi čítate alebo počúvate, ale určite stojí za zmienku premyslieť si aj to, ako z tohto sveta raz odísť čo možno najviac ekologicky. Starostlivosť o životné prostredie sa nemusí skončiť na konci života.

Kremácia či pochovanie, čo je ekologickejšie?

Oba spôsoby majú svoje klady aj zápory a oba sú pomerne veľkou záťažou pre životné prostredie. Aj keď sa spopolnenie vo všeobecnosti považuje za lepšiu voľbu pre životné prostredie ako tradičné pochovávanie, kremácia si vyžaduje obrovskú energiu a proces uvoľňuje do ovzdušia oxid uhličitý (Co2), rátajme tiež s nebezpečnými výparmi z horenia ortuťových výplní zubov, kĺbových náhrad či atramentov z tetovaní. Pri jednej kremácii sa do atmosféry uvoľní približne 400 kg Co2. V podstate je to ekvivalent letu z Londýna do Ríma.

Štandardný pohreb má menšiu uhlíkovú stopu, ale je tiež problematický. V skutočnosti môže byť z environmentálneho hľadiska dokonca aj horší. Balzamovacie tekutiny môžu unikať do zeme, vstrebať sa do nej a znečistiť pôdu a podzemnú vodu. Obsahujú formaldehyd, ktorý dráždi dýchacie cesty a je tiež známy ako karcinogén. Pochovanie tela do zeme zaberá aj cenný priestor a údržba cintorína si vyžaduje neustále používanie vody, herbicídov a chemických čistiacich prostriedkov. Navyše klasické rakvy spotrebúvajú prírodné zdroje, ako je drevo a kov.

Možnosťou je zelený pohreb

Zelený pohreb je navrhnutý tak, aby mal minimálny dopad na životné prostredie a šetril prírodné zdroje. Zelené alebo aj prírodné, či ekologické pochovávanie zdôrazňuje jednoduchosť a udržateľnosť. Pri typickom zelenom pohrebe sa telo nebalzamuje, a teda nijako špeciálne neupravuje chemikáliami. Jednoducho sa umiestni do biologicky rozložiteľnej rakvy a uloží sa do hrobu, aby sa vrátilo späť do prírody. Na takýchto pohrebiskách sa využívajú materiály, ktoré sú biologicky odbúrateľné a šetrné k životnému prostrediu. Obrady sa často odohrávajú na zelených priestoroch, ako sú lúky plné kvetov, lesy a parky. Niektoré prírodné pohrebiská umožňujú označovanie hrobov, iné zasa nie, čím sa celé miesto zmení na pamätník.

Prečo je to lepšie

Na ekologických pohreboch nie je nič nové ani prevratné. Nie je to ani výstrelok ekoaktivistov. Väčšina pohrebov pred polovicou 19. storočia bola vykonaná práve týmto spôsobom, rovnako ako mnohé židovské a moslimské pohreby dodnes. Zelený spôsob pochovávania je zvyčajne aj lacnejší ako klasický, pretože nie je potrebné kupovať tradičnú rakvu. Na zelenom cintoríne neplatíte za veľký náhrobný kameň, ani s tým spojené poplatky na inštaláciu. Čo znižuje náklady aj o stovky či tisíce eur. Zelené pochovávanie je však predovšetkým priateľské k životnému prostrediu. Použité materiály naň majú menší dopad. Mnoho ľudí cíti silné prepojenie s prírodou a nachádza tu aj duchovný rozmer.

Jednotlivé prvky pod drobnohľadom

Ak si zvolíte prírodný pohreb, je s tým spojený aj výber ekologickej urny. Táto býva z prírodného, biologicky rozložiteľného materiálu. Bežne sa vyrábajú z nepálenej hliny, trstiny a dokonca z bambusu. Existuje aj množstvo udržateľných, lacných rakiev ktoré pripomínajú tie “klasické” a neobsahujú ťažko rozložiteľné materiály ani lakované drevo. Je dokonca aj lepšie riešenie – telo jednoducho zabaliť do rubáša vyrobeného z ​​nebieleného prírodného vlákna. Na zelenom cintoríne nie sú zvyčajne povolené ani nadrozmerné náhrobné kamene. Používa sa jednoduchý kameň, na ktorom je meno zosnulého. V neposlednom rade väčšina zelených cintorínov buď zakazuje, alebo obmedzuje akékoľvek osobné alebo spomienkové dekorácie. To zahŕňa vence, umelé kvety, plastové kahance a podobne. Na zelených cintorínoch sa nepoužívajú ani hnojivá, pesticídy a herbicídy.

Máme ho aj na Slovensku

Ak vás láka myšlienka splynutia s prírodou je dobré vedieť, že prvý prírodný cintorín u nás sa nachádza vo Zvolene. V Záhrade spomienok sú na výber viaceré možnosti, všetky v súlade s prírodou. Odohrávajú sa tu tradičné obrady s kňazom alebo obradníkom, aj netradičnejšie, ktoré vedie pozostalá rodina. Popol zosnulého je do zeme uložený buď priamo, alebo v rozložiteľných urnách. Pri kostrovom pochovávaní sú k dispozícii jednoduché drevené rakvy bez syntetických materiálov. Pohreby sa odohrávajú pod korunami stromov a namiesto klasických náhrobkov tu nájdete malé kamenné tabuľky s menami zosnulých uprostred kvetinových a trávnatých záhonoch. Svoj domov tu našli aj včely v dvoch nainštalovaných úľoch a nechýba ani hmyzí domček.

ilustračný obrázok / freepik.com

Prach si a…

Okrem spomínaného Zvolena ponúka už vyše roka prírodné pochovávanie aj košický Les spomienok a od roku 2019 aj bratislavské Marianum. Zabezpečuje sa v areáli bratislavského krematória a je založené na princípe rešpektu k prírodnému prostrediu so zachovaním čo najväčšieho ekotopu. Zelený pohreb zdôrazňuje jednoduchosť a udržateľnosť životného prostredia. Myšlienka zabaliť telo do rubáša alebo ho uložiť do obyčajnej, nezdobenej rakvy oslovuje nielen tých, ktorí počas svojho života myslia na životné prostredie a pociťujú lásku k prírode. Je pre všetkých, ktorým sa zdajú klasické pohreby chladné, neosobné a nenachádzajú v nich zmysel. Prírodné pochovanie je veľmi dôstojnou a udržateľnou možnosťou odchodu z tohto sveta. Jeho cieľom je splynutie s prírodou a prirodzený návrat do nej. Až potom môže byť skutočne splnené: „Prach prachu, popol popolu.”


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok vašim známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook EkoReštart
Instagram @ekorestart.sk
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.