Francúzsko oznámilo postupný zákaz divokých zvierat v cirkusoch

Francúzsko vyhlásilo, že v rámci rozsiahlych nových opatrení v oblasti dobrých životných podmienok zvierat postupne zakáže používanie divokých zvierat na vystúpenia v kočujúcich cirkusoch. Vláda tiež ohlásila zákaz chovu noriek na kožušinu a držania delfínov a kosatiek v zajatí v morských parkoch.

„Dnes oznamujem postupný koniec výskytu divo žijúcich zvierat v putovných cirkusoch, zákaz prítomnosti kosatiek a delfínov v delfináriách, ktoré nie sú prispôsobené potrebám morských cicavcov, a koniec chovu noriek pre kožušiny,“ uviedla pre france24 ministerka životného prostredia Barbara Pompili.

Opatrenia sa dotknú asi 80 cirkusov, v ktorých žije asi 230 zvierat vrátane veľkých mačkovitých šeliem, slonov, či hrochov. Otvorenie nových „zábavných“ parkov so živými zvieratami nebude možné a existujúce tri delfináriá by mali byť do siedmich až desiatich rokov uzavreté. Do piatich rokov by sa tiež mali uzavrieť štyri farmy s norkami. Štát dotknutým podnikateľom poskytne balík pomoci vo výške viac ako 8 miliónov eur na pomoc s prechodom na nový obchodný model.

Ministerka Barbara Pompili dodala, že vláda zvažuje vytvorenie útočiska pre zvieratá, ktoré sú v súčasnosti v zajatí. Skupina pre práva zvierat Fondation Brigitte Bardot vo vyhlásení uviedla, že privíta všetky cirkusové zvieratá, „ktoré sú v súčasnosti držané v zajatí a vykorisťované za strašných podmienok“.

Asi 20 európskych krajín už zakázalo alebo obmedzilo výskyt divokých zvierat v cirkusoch. Vo Francúzsku už teraz mnohé mestá neumožňujú postaviť putovným cirkusom svoje stany pre vystúpenia divokých zvierat.

Od živých zvierat k hologramu

Inšpiráciou pre všetky cirkusy, ktoré vo svojich predstaveniach využívajú divoké zvieratá, môže byť cirkus Roncalli v Nemecku. Ide o jeden z najznámejších cirkusov v Európe, ktorý bol založený ešte v roku 1976. Postupne zo svojich vystúpení vylúčili živé zvieratá a dnes je z neho prvý cirkus na svete, ktorý vo svojich vystúpeniach používa iba 3D projekcie zvierat. Zvieratá sú videné z každého sedadla, diváci sú ohromení nádhernými vizuálmi zvierat a to všetko bez krutosti.


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko