Európska únia a Bill Gates spoločne investujú milióny eur do ekologických technológií pre zelenší kontinent

Predsedníčka Európske komisie Ursula von der Leyen a Bill Gates oznámili priekopnícke partnerstvo medzi Európskou úniou a kapitálovým fondom Breakthrough Energy, ktorý založil práve štvrtý najbohatší muž sveta Bill Gates. Cieľom je vytvorenie tzv. katalyzátora, ktorý Európskej únii pomôže v rýchlejšom vývoji technológií pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

Nové partnerstvo, ktoré bolo predstavené pri príležitosti šiesteho ministerského stretnutia Misia pre inovácie, sa zameriava na mobilizáciu nových investícií vo výške až 820 miliónov EUR v rokoch 2022-2026 na vybudovanie rozsiahlych komerčných projektov pre čisté technológie, znižovanie ich nákladov, urýchlenie ich nasadenia a výrazné zníženie emisií CO2 v súlade s Parížskou dohodou.

Zameria sa na technológie s potenciálom znižovania emisií skleníkových plynov, ktoré sú však v súčasnosti príliš drahé na to, aby sa dali rozšíriť a konkurovať zavedeným technológiám založeným na fosílnych palivách. Spojenie verejného a súkromného sektora pomôže znížiť náklady na nové technológie, urýchli ich zavádzanie a pomôže využiť vedecké poznatky pre vytvorenie základu udržateľného priemyslu budúcnosti.

Zámerom tohto nového partnerstva je investovať do vysoko efektívnych projektov v štyroch oblastiach: zelený vodík, udržateľné letecké palivá, priame zachytávanie skleníkových plynov zo vzduchu a dlhodobé skladovanie energie. Podpora bude mať formu viacerých finančných nástrojov a grantov.

Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie, uviedla: „S našou Európskou zelenou dohodou sa chce Európa stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. A Európa má tiež skvelú príležitosť stať sa kontinentom inovácií v oblasti klímy. Na tento účel Európska komisia v nasledujúcom desaťročí vytvorí masívne investície do nových a transformujúcich sa priemyselných odvetví. Preto som rada, že spájame sily s Breakthrough Energy. Naše partnerstvo podporí podniky a inovátorov v EÚ pri využívaní výhod technológií znižujúcich emisie a vytváraní pracovných miest zajtrajška.“

Európska únia a Breakthrough Energy sa budú na financovaní programu podieľať rovným dielom. Financovanie zo zdrojov EÚ sa predpokladá z programu Horizon EuropeInnovation Fund. Financovanie bude realizovať Európska investičná banka a ďalšie zainteresované finančné inštitúcie v rámci programu InvestEU. Do financovania a podpory konkrétnych projektov sa budú môcť priamo zapojiť aj členské štáty EÚ.

Bill Gates, zakladateľ spoločnosti Breakthrough Energy, uviedol: „Dekarbonizácia globálnej ekonomiky je najväčšou príležitosťou pre inovácie, akú svet kedy videl. Európa bude hrať rozhodujúcu úlohu, pretože preukáže včasné a dôsledné odhodlanie v oblasti klímy a dlhoročné vedúce postavenie v oblasti vedy a technológií. Vďaka tomuto partnerstvu vytvorí Európa pevnú pôdu pre budúcnosť s nulovými emisiami, v ktorej budú čisté technológie spoľahlivé a dostupné pre všetkých.“

Európska komisia a spoločnosť Breakthrough Energy budú v nadchádzajúcich mesiacoch pracovať na nastavení detailov spolupráce, a to aj vzhľadom na nadchádzajúcu konferenciu COP-26 v Glasgowe v novembri, s cieľom financovať projekty s veľkým dosahom znižujúce náklady na klimatické technológie, budovanie nízkouhlíkového priemyslu a vytváranie dobre platených pracovných miest.

Titulná fotografia: Flickr/European Parliament


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.