22. máj patrí rozmanitosti života na Zemi. Dôležitá je ochrana biodiverzity

Za posledné roky sa výrazne znižuje biologická diverzita, teda rozmanitosť všetkých žijúcich organizmov na našej planéte. Poškodzovanie ekoystémov má závažné dopady na kvalitu života všetkých organizmov. Dôležitý je apel na všetkých ľudí, aby prehodnotili vzťah k prírode a starostlivosti o životné prostredie.

Ochrana biodiverzity sa často chápe iba ako starostlivosť o chránené územia, biotopy a druhy, ale jej význam je omnoho širší. Neustály úbytok druhov zvyšuje riziko pandémií, ako je COVID-19, tzn. pandémií, spôsobených tzv. prenosom zoovírusu zo zvieraťa na človeka. Preto sú ochrana biodiverzity a adaptácia na zmenu klímy dva piliere slovenského Plánu obnovy a odolnosti, kde je na ochranu biodiverzity vyčlenených 159 mil. eur.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja, všetky krajiny sveta stoja pred veľkou sociálnou a ekonomickou výzvou, ktorá si bude vyžadovať zmenu myslenia a odklon od dlhodobo neudržateľných spotrebiteľských návykov. „V boji za zachovanie biodiverzity musíme zintenzívniť naše úsilie a presadzovať ambicióznejšie ciele, pretože nemáme k dispozícii na život žiadnu inú planétu. Vyzývam všetkých občanov, aby sa pri turistike, návšteve národných parkov, alebo len obyčajných potulkách prírodou, správali zodpovedne a ohľaduplne. Prežitie flóry a fauny je aj naším prežitím,“ zdôraznil minister Ján Budaj.

V máji 2020 Európska komisia (EK) predložila novú, ambicióznejšiu stratégiu v oblasti biodiverzity do roku 2030, ktorej cieľom je, na základe odborných a zrozumiteľných opatrení, odvrátiť kolaps ekosystémov a zabrániť ďalšej strate rastlinných a živočíšnych druhov. EK ju plánuje predstaviť na konferencii zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite v čínskom Kunmingu. Na podujatí sa očakáva aj schválenie globálneho biodiverzitného rámca po roku 2020. Tieto dokumenty budú tvoriť základ novej biodiverzitnej stratégie a akčného plánu pre Slovensku do roku 2030.

Zdroj: TS/MŽP


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.