Výsledky analýz kvality vôd určených na kúpanie. Ktoré naše jazerá dosiahli výbornú kvalitu vody?

Počasie už praje milovníkom kúpania sa v prírodných jazerách a preto viacerých z nás zaujíma, aká je kvalita vody určenej na kúpanie. S cieľom dať odpoveď na otázku, ktoré prírodné jazerá sú vhodné na kúpanie, uskutočnila Európska environmentálna agentúra v spolupráci s Európskou komisiou analýzu kvality vôd vo všetkých členských štátoch EÚ v sezóne 2020. Prieskum tak poskytuje údaje o oblastiach, v ktorých je možné očakávať, že kvalita vody na kúpanie bude aj tento rok dobrá.  

Podľa ustanovení smernice o vode určenej na kúpanie sa v Európe každú sezónu monitoruje viac ako 22 000 vôd určených na kúpanie. Analýzou sa zisťuje prítomnosť dvoch mikrobiálnych ukazovateľov a to prítomnosť Escherichia coli a črevných enterokokov.

Na Slovensku na rozdiel od roku 2019 dosiahlo dostatočnú kvalitu na kúpanie všetkých 28 monitorovaných prírodných kúpalísk. Výbornú kvalitu vody malo 18 lokalít (napr. Zemplínska Šírava, Liptovská Mara alebo jazero v Ivanke pri Dunaji), 7 lokalít malo dobrú kvalitu (napr. Zlaté piesky, Senecké jazerá a južná časť Veľkej Domaše) a dostačujúcu kvalitu vody na kúpanie mali 3 lokality (Zelená voda, Vindšachtské jazero a severovýchodné pobrežie Veľkej Domaše).

Zmeny v kvalite vody v porovnaní s predošlým rokom nastali pri Počúvadle, kde sa voda po 4 rokoch dostala znovu na výbornú kvalitu. Rovnako aj Slnečné jazerá v Senci si po 3 rokoch zlepšili kvalitu vody na dobrú. Naopak, bezpečnosť kúpania sa zhoršila v prípade Zlatých pieskov a Veľkej Domaše – časti Nová Kelča, či na Zelenej vode.

Napriek zlepšujúcim sa výsledkom nám chýbajú údaje o kvalite vody vo viacerých obľúbených lokalitách. V monitoringu tak chýbajú jazerá ako je napr. Oravská priehrada, Veľký Draždiak v Bratislave alebo Sĺňava v Piešťanoch.

Výsledky hodnotenia slovenských vôd určených na kúpanie

Výborná kvalita

Zemplínska šírava – Hôrka
Pláž ORMET – Teplý Vrch
Veľké Kolpašské jazero – Banský Studenec
Ružín – okres Gelnica
Zemplínska šírava – Biela hora
Zemplínska šírava – Medvedia hora
Ivanka pri Dunaji
Veľké Richnavské jazero – Štiavnické Bane
Zemplínska šírava – Kamenec 
Liptovská Mara
Veľká Domaša – Tíšava
Veľká Domaša – Valkov
Vinianske jazero – Vihorlatské vrchy
Počúvadlianske jazero – obec Počúvadlo
Drieňok – Teplý Vrch
Pod Bukovcom – obec Bukovec
Zemplínska šírava – Paľkov 
Šulianske jazero – obec Bodíy

Dobrá kvalita

Vajnorské jazero – Bratislava
Veľká Domaša – Dobrá pláž
Veľká Domaša – Nová Kelča – polostrov „Krym“
Veľká Domaša – Holčíkovce
Veľká Domaša – Poľany
Slnečné jazerá – Senec
Zlaté piesky – Bratislava

Dostačujúca kvalita

Veľká Domaša – Nová Kelča
Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom
Vindšachtské jazero – Štiavnické Bane

Kompletné výsledky analýzy vôd pre všetky členské krajiny Európskej únie nájdeme aj v interaktívnej mape.

Zdroj: eea.europa.eu, iep.sk, uvzsr.sk


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.