10 jednoduchých vecí, ktoré môžete urobiť ešte dnes na ochranu pitnej vody

Voda je absolútnou nevyhnutnosťou ľudského života a každá forma života, o ktorej vieme, potrebuje vodu. Znečistenie vody je vážny problém a je veľmi dôležité naučiť sa ho identifikovať, predchádzať mu a starať sa o túto nenahraditeľnú tekutinu. Základom je jej šetrenie. Ako ešte môžeme prispieť k ochrane vody?

Pozor na toxické látky

Nevyhadzujte (nebezpečný) odpad len tak na zem. Môže kontaminovať pôdu, ktorá potom kontaminuje podzemné vody alebo blízke povrchové vody. Ak sa dá, vo svojej záhrade nepoužívajte nadmerne pesticídy alebo hnojivá. Mnohé z nich obsahujú nebezpečné chemikálie. Ak máte pocit, že tieto chemikálie musíte používať, nezabudnite, že všetko s mierou a vyhýbajte sa minimálne tým s fosforom.

Používajte zelené produkty

Množstvo produktov používaných v domácnostiach obsahuje nebezpečné alebo toxické látky, ktoré môžu kontaminovať podzemné alebo povrchové vody. Používajte predovšetkým zelené, prírodné produkty, či už na upratovanie domácnosti alebo osobnú starostlivosť.

zdroj: freepik.com

Kanalizácia nie je odpadkový kôš

Používajte a likvidujte nebezpečné materiály (ako napríklad: motorový olej, pesticídy, zvyšky farieb, čistiace prostriedky, lieky a pod.) správnym spôsobom. Nevylievajte nikdy (nebezpečný) odpad do kanalizácie. To by mohlo kontaminovať pitnú vodu. Vaša toaleta nie je kôš. Nikdy nesplachujte nerozložiteľné produkty, ako sú detské vlhčené obrúsky alebo plastové aplikátory tampónov. Nespotrebovaný motorový olej sa dá odovzdať na zbernom dvore, olej z kuchyne na niektorých čerpacích staniciach.

Znížte odpad

Dôležité je nielen správne zaobchádzať s odpadom, ale aj znížiť jeho produkciu. Ak si nie ste istí, kam nebezpečný odpad vyhodiť, poraďte sa so zberným dvorom. Nezabúdajte na správne umiestnenie odpadu z domácich zvierat a podstielky. Najpraktickejším spôsobom likvidácie, ktorý je šetrný k planéte, je zaviazať exkrementy do vrecúška na odpad z recyklovateľného materiálu a hodiť ich do koša. Prípadne si skontrolujte miestne nariadenia.

Kontrolujte septik

Nefunkčné septické systémy uvoľňujú baktérie, vírusy a chemikálie do miestnych vodonosných vrstiev a vodných tokov. Priemerný septik v domácnosti by mal byť kontrolovaný aspoň každé tri roky odborníkom. Domáce septiky sa zvyčajne prečerpávajú každé tri až päť rokov. Alternatívne systémy, s elektrickými plavákovými spínačmi, čerpadlami alebo mechanickými komponentmi, by sa mali kontrolovať častejšie, spravidla raz za rok.

Staňte sa dobrovoľníkom

Vo svojej komunite nájdite organizáciu na ochranu povodí a pitnej vody a prihláste sa, že im pomôžete. Ak neexistujú žiadne podobné aktívne skupiny, zvážte jej založenie. Zapojte sa do čistenia potokov, jazier a riek vo vašom okolí. Takto si môžete nájsť nových priateľov a zároveň pomáhať chrániť pitnú vodu.

zdroj: freepik.com

Vzdelávajte sa

Zistite viac o svojej pitnej vode. Váš dodávateľ by vám mal poskytnúť informácie o zdroji pitnej vody, aj o jej kvalite vo svojej výročnej správe. Naštudujte si informácie o hodnotení zdrojovej vody alebo sa opýtajte svojho poskytovateľa, či existujú nejaké projekty alebo skupiny na ochranu pitnej vody, ktoré môžete podporiť.

Pýtajte sa

Spolupracujte so svojím vodárenským podnikom. Vodárenské spoločnosti majú kľúčovú úlohu pri podpore ochrany zdrojovej vody. Verejnosti poskytujú informácie, monitorujú bezpečnosť vody a riešia núdzové situácie.

Monitorujte stav vody

Aj vy doma si môžete pravidelne monitorovať stav vašej pitnej vody, predovšetkým tej zo studne. Informácie o kvalite vody z vodovodu si vyžiadajte od prevádzkovateľa. Prípadne si počkajte na Svetový deň vody (22.3.) a urobte si test zadarmo, prostredníctvom Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

zdroj: freepik.com

Robte osvetu

Pripravte prezentáciu o svojom povodí pre školu alebo občianske združenie. Diskutujte o hrozbách pre kvalitu pitnej vody, vrátane straty biotopov. Vo svojej prezentácii zvýraznite kroky, ktoré môžu ľudia podniknúť na ochranu vody, ako je obmedzenie používania hnojív a eliminácia používania herbicídov a pesticídov. Môžete tiež vyrobiť a distribuovať letáky svojim susedom alebo to urobiť elektronicky na sociálnych sieťach, prípadne zdieľajte tento článok.

Vykonávaním týchto jednoduchých činností, môžete svojou troškou prispievať k zlepšeniu stavu našich vodných tokov a samotnej pitnej vody. Pamätajte si to, čo vám stále opakujeme: Každý dobrý EKO skutok sa počíta.