V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Júl 2023

Belgicko zakáže dovoz poľovníckych trofejí z ohrozených druhov zvierat Belgicko urobilo dôležitý krok v ochrane voľne žijúcich živočíchov schválením návrhu na zákaz dovozu poľovníckych trofejí ohrozených druhov zvierat. Cieľom návrhu je chrániť …

V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Október 2022

Návrh nového zákona plánuje smerovať Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia, aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh …