Ako získať prostriedky na obnovu rodinného domu? Ministerstvo zverejnilo prvé kritériá

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia zverejnilo scenár a kritériá postupu pri realizácii obnovy 30-tisíc rodinných domov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Samotná výzva bude vyhlásená v 3. štvrťroku 2022. Do konca roka potom uzatvorí SAŽP zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov. Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov budú špecifikované a záväzne stanovené vo vyhlásenej výzve.

Kritériá poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov reflektujú aktuálne sociálne a ekonomické pomery v krajine. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja prudký rast cien energií a potravín sú dôvodom, prečo ministerstvo prijalo rozhodnutie upraviť nastavenie podmienok oprávnenosti vo výzve na obnovu rodinných domov. „Vytvorili sme mechanizmus, aby prostriedky z Plánu obnovy mohla čerpať aj skupina žiadateľov, ktorá by v súčasnosti nedokázala ani čiastočne financovať obnovu rodinného domu,“ zdôraznil minister Budaj. Zvýhodnenou skupinou budú rodiny so štyrmi a viac deťmi, rodič, ktorý sám vychováva dieťa a rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím dieťaťa.

Efekt, ktorý sa od obnovy očakáva, je pre všetkých žiadateľov rovnaký – zlepšiť tepelno-technické vlastnosti domu, vymeniť neefektívne zdroje tepla a teplej vody, ale tiež realizovať adaptačné opatrenia zmierňujúce klimatickú krízu. Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých, podľa jeho finančných možností. Náklady mu budú preplatené až po vydokladovaní zrealizovanej obnovy, alebo uvoľňované z účtu priebežne.

Dôležitým kritériom je vek rodinného domu. Vlastník môže získať financie na obnovu 10 a viac ročného domu na základe listu vlastníctva. Sociálne alebo zdravotne znevýhodnení žiadatelia budú môcť požiadať až o 95 % dotácie, pričom DPH z finančných prostriedkov na obnovu uhradí štát. Štandardná skupina žiadateľov môže dostať 60 %-nú dotáciu. Dôležitou podmienkou je dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu, ktorý nemôže byť skorší ako 1. február 2020.

Envirorezort pristúpil k zverejneniu podmienok oprávnenosti v predstihu aj preto, aby sa ľudia mohli pripraviť. Aktuálne podmienky pripravovanej výzvy a všetky ďalšie informácie môžu záujemcovia získať ihneď na bezplatnej Zelenej linke MŽP SR: 0800 144 440 a na webe www.obnovdom.sk.

Zrozumiteľný prístup k informáciám a dostupnosť programu obnovy rodinných domov aj pre menej digitálne zručných záujemcov je kľúčom k úspešnej realizácii projektu. SAŽP postupne zriadi 10 regionálnych kancelárií v krajských mestách, ale s ohľadom na spádové oblasti pribudnú aj kancelárie v Liptovskom Mikuláši a Lučenci.

Zdroj titulnej fotografie: freepik.com


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.