Špeciálny stroj z Nemecka odstraňoval odpad z vodnej nádrže Ružín

Vodná nádrž Ružín je čo sa týka odpadu začarovaný kruh. Čo aktivisti vyčistia, to Hornád, ktorý sa do Ružína vlieva, prinesie z okolitých osád naspäť alebo odpad po sebe zanechajú nezodpovední rybári a turisti.

O čistení Ružína u nás nepíšeme prvýkrát. V rozhovore s partiou mladých ľudí, ktorí z vlastnej iniciatívy vodnú nádrž pravidelne čistia, sme sa dozvedeli, že Ružín v sebe skrýva naozaj široké spektrum odpadu. Od plastových fliaš, plechoviek, cez oblečenie, pneumatiky, až po chladničky. Za jedno leto tak vyzbierajú aj viac ako 800 vriec odpadu. Smutné je, že až 90% odpadu mohlo byť ešte pred jeho „vyhodením“ využitých, či zrecyklovaných.

Súvisiaci článok:
Za jedno leto vyzbierajú viac ako 800 vriec odpadu. Spoznajte partiu mladých ľudí, ktorí čistia vodnú nádrž Ružín

S odpadom pomohla umelá inteligencia

Minulý týždeň bol na čistenie vodnej nádrže Veľké Kozmálovce a Ružín po prvýkrát použitý stroj s umelou inteligenciou. Nemecký stroj harvestor dokáže rozpoznať vyzbieraný odpad a zároveň ho aj vytriediť. „Práve týmto je špecifický. Má kameru a hmotnostné senzory, takže dokáže presne rozlíšiť, čo všetko nakladá. Vďaka riadeniu umelou inteligenciou je schopný spracovať až 10 ton plastov každý deň,“ vysvetlil Matej Béreš, obchodný riaditeľ spoločnosti Progrupe sediment removal.

Stroj vznikol vďaka crowdfundingovej kampani neziskovej organizácie Pacific Garbage Screening, ktorá bojuje proti plastovému odpadu v oceánoch a vďaka spolupráci s poprednou nemeckou spoločnosťou Berky, ktorá sa venuje výrobe strojov a techniky.

Foto: OZ Ružínska priehrada

„Použite stroja na Ružínskej priehrade je treba vnímať ako testovanie stroja za účelom zvýšenia jeho výkonnosti a účinnosti pri zbere odpadu. Zástupcovia firmy, ktorá stoj vyrába, tak vychytávali jeho nedostatky, aby ho zdokonalili. Týmto strojom je možné vykázať obrovskú úsporu, nakoľko Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) nebude mať v tomto prípade výdavky spojené so zberom a likvidáciou odpadu“, uviedol Jozef Kojecký predseda OZ Ružínska priehrada.

Riaditeľ spoločnosti Progroup oslovil OZ Ružínska priehrada o zabezpečenie povolení a súhlasov a v priebehu krátkeho času bol stroj dovezený a spustený do prevádzky. Stroj mal tak svoju celosvetovú premiéru práve na Slovensku a o rok by sa mohol vylepšený vrátiť na naše vody. Celkovo sa podarilo vyzbierať 8 ton rôznorodého odpadu, ktorého likvidáciu zastrešil SVP povodie Bodrogu a Hornádu. Stoj bude o mesiac pomáhať čistiť vody v Mozambiku.

Existuje riešenie na nekončiaci kolobeh s naplaveným odpadom v Ružíne?

„Možným riešením je, aby sa priamo v osadách vykupovali plasty všetkého druhu, tak ako sa vykupuje železo a papier. Druhou možnosťou je, ak by každá jedna obec mala vlastnú nornú stenu, ktorou by bola možná jednoduchá identifikácia za odpad zodpovednej obce a starostu. Veríme, že veľké zmeny nastanú koncom augusta, kedy po prvýkrát na vodnej nádrži Ružín privítame predstaviteľov vlády a poslancov parlamentu“, doplnil Jozef Kojecký.

Ruku k práci Občianskeho združenia Ružínska priehrada môže priložiť každý. OZ spustilo registráciu nových členov, ktorú je možné vykonať jednoducho prostredníctvom QR kódu. Všetky potrebné informácie je možné nájsť na stránke www.ruzin.eu.


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko