Ochrana prírody na Slovensku má novú cenu Atlas

Nadácia VÚB s hrdosťou predstavuje Atlas, ocenenie pre tých, ktorí sa zasadzujú za ochranu prírody a udržateľnosť života na našej planéte. Ide o dlhodobý formát oceňovania práce aktívnych organizácií, škôl, obcí aj firiem, ktorý je svojím komplexným záberom na Slovensku unikátny. Do 21. februára môže verejnosť nominovať zelené projekty realizované v roku 2020, a to v šiestich kategóriách. Štyria víťazi z neziskového a startup sektora získajú granty pre svoj ďalší rozvoj v celkovej výške 40-tisíc eur. Slávnostné udeľovanie cien sa bude konať 22. apríla, symbolicky na Deň Zeme.

Na Slovensku je množstvo ľudí, ktorí cítia nevyhnutnosť ochrany prírody a venujú jej všetko. Je to náročné a niekedy nepopulárne, ale má to nesmierny význam. Sme presvedčení, že je najvyšší čas ich verejne oceniť. Preto sme sa rozhodli priniesť cenu Atlas, nazvanú podľa mytologickej postavy obra, ktorý niesol na svojich pleciach svet a jeho osud. Touto formou budeme každý rok zviditeľňovať vytrvalú prácu tých, ktorí prikladajú ruky k tomu, aby pomáhali chrániť svet okolo nás, našu planétu a jej prírodné zdroje, na ktorých stojí spoločná budúcnosť nás všetkých. Veríme, že sa náš Atlas stane pre týchto ľudí dôveryhodným ocenením a odmenou, ktorá povzbudí a pomôže v ich ďalšom úsilí,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB banky. 

Prvý ročník ceny Atlas prináša možnosť prihlásiť sa s verejnoprospešnými ekologickými projektami a iniciatívami naprieč verejnou, mimovládnou, vzdelávacou aj súkromnou sférou na Slovensku. Predstavuje šesť kategórií, zameraných na:

  • ochranu biodiverzity,
  • záchranu klímy,
  • environmentálnu osvetu a vzdelávanie,
  • ekologické startupy,
  • zelenú ekonomiku,
  • projekty miestnych samospráv.

Víťazi všetkých kategórií sa stanú vzorom hodným nasledovania pre celú spoločnosť a získajú uznanie za svoju prácu z rúk popredných expertov, angažujúcich sa v oblasti ochrany životného prostredia. Súčasťou ocenenia v prvých štyroch kategóriách bude aj grantová podpora vo výške 10-tisíc eur pre každý víťazný tím.

Myšlienka uvedenia environmentálne zameraného ocenenia takto výrazného rozsahu má za sebou podporu piatich osobností, ktoré zasadnú do odbornej komisie a stanú sa na základe svojich skúseností garantmi objektívneho hodnotenia. Pozvanie stať sa členmi poroty ceny Atlas prijali: environmentalista a jeden z hlavných organizátorov občianskej iniciatívy My sme les Erik Baláž, spoluzakladateľka Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku a odborníčka na bezodpadové hospodárstvo Petra Csefalvayová, poslanec Európskeho parlamentu a environmentálny konzultant Martin Hojsík, riaditeľ Nadácie Ekopolis Peter Medveď a greenfluencer a jeden z lídrov občianskej iniciatívy #klímaťapotrebuje Michal Sabo.

„Tých, ktorí sa systematicky angažujú v boji za záchranu prírody a presadzovanie princípov udržateľnosti v spoločnosti, poháňa spravidla osobné presvedčenie a vnútorný hlas, ktorý častokrát nedá spať. A možnosť uvidieť aspoň čiastočný výsledok tohto úsilia, je samo o sebe zadosťučinením, ktoré ženie vpred. Podpora druhých a schopnosť nadchnúť pre naše myšlienky aj široké okolie, je však niečo, čo je nevyhnutné preto, aby sme dokázali vytrvať na tejto ceste dlhodobo. A práve to je zmyslom nového ocenenia Atlas, ktoré doteraz v našich podmienkach svojím koncepčným uchopením chýbalo. Je skvelé, že sa aj vďaka tejto príležitosti bude na Slovensku viac hovoriť a písať o aktivitách, ktoré urobili zodpovedné organizácie, obce a firmy s cieľom pomôcť nám všetkým, a ktoré budú apelovať na to, že je potrebné myslieť týmto smerom do budúcna ešte oveľa viac,“ uviedol v mene expertov Erik Baláž.

Význam tejto iniciatívy potvrdzuje aj ďalší z porotcov, Michal Sabo: „Príroda nám ponúka všetko zadarmo, nič si nepýta, my si berieme a málo vraciame. Preto nám čoraz viac dáva najavo, že sa k nej nesprávame s rešpektom. Našťastie, ochrane životného prostredia sa venuje čoraz viac pozornosti, ľudí, iniciatív, či médií. Hrdinovia a hrdinky, ktorí environmentálnu zodpovednosť svojou mravenčou prácou dostávajú do povedomia a do verejného priestoru, si zaslúžia byť nasvietení. Tak, aby boli poriadne viditeľní. Nielen uznaní, ale aby mohli ďalej a viac inšpirovať.“

Ako je možné nominovať projekt

Cena Atlas bude udeľovaná vždy spätne za projekty zrealizované v uplynulom roku. Šancu zabojovať o titul najlepších enviro projektov za rok 2020 v niektorej z pripravených kategórií majú mimovládne organizácie, obce a miestne samosprávy, školy aj súkromné spoločnosti. Projekty môžu prihlásiť organizácie samotné, ale aj ich priaznivci, jednotlivci alebo komunity. Podmienkou je, aby bol súčasťou nominácie aj súhlas organizácie. Odborná porota zostaví po posúdení všetkých nominácií v každej kategórii shortlist 3 finalistov a spomedzi nich následne vyberie jedného víťaza. Ocenenia budú vyhlásené na verejnej ceremónii 22. apríla, symbolicky na Deň Zeme.

Prihlášky do súťaže je možné podať elektronicky cez stránku www.nadaciavub.sk/atlas do 21. februára 2021.

Ďalšia posila v boji za zelenú budúcnosť

Podpora ochrany životného prostredia a presadzovania princípov udržateľnosti sa stala v roku 2020 kľúčovou prioritou Nadácie VÚB. Spolu s materskou VÚB bankou sa k nej zaviazala zverejnením prvého Zeleného manifestu spomedzi slovenských bánk a korporátnych nadácií. Ocenenie Atlas dopĺňa v minulom roku predstavený grantový program Envirogranty, prostredníctvom ktorého nadácia prerozdelila už viac ako 100- tisíc eur medzi 9 zelených projektov tretieho sektora, realizovaných v priebehu tohto roka.

Generálny riaditeľ VÚB Alexander Resch (v strede) odovzdal v decembri Zelený manifest VÚB symbolicky v podobe listiny zástupcom Novej Cvernovky v Bratislave (na foto zľava Boris Meluš, Braňo Čavoj a Paula Poštolková – spolu s riaditeľkou korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB Martinou Hrivnákovou). Zdroj foto: Nadácia VÚB

Autor titulnej fotografie: Čierne Pole


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko