Najprínosnejšie zelené projekty za rok 2020 boli ocenené. Spoznajte príbehy laureátov ceny Atlas

Ochrana prírody na Slovensku už má svoju cenu. Prvý ročník nového ocenenia Atlas, ktorého iniciátorom je Nadácia VÚB, pozná autorov najprínosnejších zelených projektov, realizovaných v roku 2020. Verejnú poklonu a ocenenie, zhmotnené do podoby fragmentu dreveného kruhu, symbolicky znázorňujúceho časť zemegule, získava na základe vyhodnotenia odbornej poroty šesť víťazov spomedzi stanovených kategórií. Súčasťou ceny sú aj granty pre ďalší rozvoj týchto organizácií v celkovej výške 40-tisíc eur.

Symbolicky na Deň Zeme Nadácia VÚB zavŕšila úvodný ročník nového, komplexne zameraného enviro ocenenia, do ktorého sa nomináciami svojich zrealizovaných projektov zapojilo 177 subjektov od neziskových organizácií, občianskych iniciatív, cez obce, školy, eko-startupy, až po firmy založené na princípoch zelenej ekonomiky. Kľúčovú úlohu v rámci neho zohrala pätica expertov, angažujúcich sa v rôznych oblastiach ochrany životného prostredia, ktorí zasadli do odbornej poroty. Projekty nezávisle hodnotili a víťazov spomedzi nich určili: environmentalista a jeden zo zakladateľov občianskej iniciatívy My sme les Erik Baláž, odborníčka na bezodpadové hospodárstvo z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky Petra Csefalvayová, poslanec Európskeho parlamentu a environmentálny konzultant Martin Hojsík, riaditeľ Nadácie Ekopolis Peter Medveď a greenfluencer a klimatický aktivista Michal Sabo.

Prehľad víťazov cien Atlas 2021

Ceny Atlas boli rozdané v rámci šiestich kategórií, zameraných na ochranu a podporu biodiverzity, zmenu klímy a ochranu ovzdušia, environmentálne povedomie a vzdelávanie a eko-startupy. Ocenené boli aj  projekty miestnej samosprávy a firmy fungujúce na princípoch zelenej ekonomiky.

Najlepší projekt miestnej samosprávy predložila obec Kladzany v okrese Vranov nad Topľou. V roku 2020 sa podujala realizovať projekt Adaptácia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia, v rámci ktorého začala zadržiavaťzrážkovú vodu z obecných budov. Cieľom je uchovávať ju pre časy letných horúčav, kedy ochladzuje mikroklímu areálu a estetizuje verejné priestranstvo výsadbou vodomilnej zelene a inštaláciou drevených prvkov drobnej architektúry. „Obec Kladzany patrí medzi hrdinov doby a klímy. Nad rámec povinností zákona vytvorila projekt hodný nasledovania,“ vyjadruje za hodnotiacu porotu Petra Csefalvayová.

Veľkým firmám a ich riešeniam patrí kategória Zelená ekonomika. Cenu Atlas v rámci nej získala spoločnosť JRK Slovensko s.r.o za projekt ELWIS – elektronická evidencia odpadu. Systém je založený na monitorovaní produkcie odpadu od dverí (evidencii nádob komunálneho odpadu, resp. nádob a vriec s vytriedeným odpadom), ponúka jednoduchý systém zbierania dát a ich spracovanie v užívateľsky zrozumiteľnom prostredí originálneho softvéru. „Projekt si zaslúži naše ocenenie, pretože ponúka funkčný systém, ktorý môže okamžite po zavedení pomôcť samosprávam s aplikáciou strategických rozhodnutí a účinnýchkrokov v odpadovom hospodárstve,“ vysvetlil porotca Michal Sabo. 

Spomedzi nominovaných projektov v kategórii Klíma putuje cena Atlas tímu Iniciatívy Klíma ťa potrebuje, ktorej zásluhou vznikla Petícia Za klímu, za budúcnosť (Petícia Klíma ťa potrebuje)–najväčšia online petícia v histórii Slovenska.„Klimatická kríza predstavuje najzávažnejšie ohrozenie civilizácie, ako ju poznáme. Iniciatíva dokázala aj počas pandémie zorganizovať petíciu, ktorá ukázala, že viac ako 120-tisíc obyvateľov podporuje vyhlásenie klimatickej núdze a prioritné riešenie tohto problému,“ vyjadril sa v mene hodnotiteľov europoslanec Martin Hojsík.

Laureátom ocenenia v kategórii Osveta sa stalo Centrum environmentálnych aktivít z Trenčína. K víťaznému počinu tohto združenia Mladí reportéri pre životné prostredie sa vyjadril porotca Peter Medveď: „Projekt vynikal aktívnym a priamym zapojením žiakov do zisťovania príčin aj dôsledkov environmentálnych problémov. Pri tejto iniciatíve je cenný najmä prístup, vďaka ktorému získava mládež praktickú skúsenosť s tvorbou reportáží o životnom prostredí.“ V roku 2020 predstavil projekt fotosúťaž, v rámci ktorej boli mladí ľudia motivovaní prinášať tipy, ako môžu jednotlivci zmierňovať klimatické zmeny a začali sa venovať téme správneho triedenia a minimalizácie odpadu.

Ocenenie Nadácie VÚB zahŕňa aj kategóriu Eko-startupy, ktorej víťazom sa stal spomedzi nominovaných subjektov startup sobi, o.z. Organizácia v rámci projektu sobi.eco poskytuje v chránených dielňach prácu znevýhodneným ľuďom a vyrába využiteľné a moderné ekologické produkty na princípe cirkulárnej ekonomiky. „Je potrebné oceniť nielen samotnú myšlienku projektu, spájajúcu ekologické a etické riešenia, ale aj celkový prístup tejto organizácie. Tím zo sobi má jasnú víziu a koncepciu ako dosahovať pozitívne zmeny v oblasti textilného a plastového odpadu,“ uvádza za odborníkov Petra Csefalvayová.

V kategórii Biodiverzita si cenu odnáša Združenie Slatinka zo Zvolenskej Slatiny za ich projekt Zachránený „riekoles“ pri Slatinke. Rieka Slatina je biokoridorom, v ktorom sa nachádza 17 typov biotopov európskeho a národného významu. Cieľom projektu bolo zabrániť poškodeniu tohto prírodne cenného údolia rieky a zároveň otvoriť diskusiu o lepšej ochrane vôd a ich udržateľnom využívaní. „Združenie Slatinka preukázalo unikátnu, dlhodobú prácu, ktorej výsledkom je zabránenie výstavby priehrady a zachránené údolie plné života,“ uviedol za odbornú porotu ochranár prírody Erik Baláž.

Súčasťou ocenenia v kategóriách Klíma, Osveta, Eko-startupy a Biodiverzita je aj finančná odmena vo výške 10-tisíc eur pre každý z víťazných tímov. Posledný z menovaných laureátov, Združenie Slatinka, sa pritom rozhodol pre veľkorysé gesto. Podľa slov koordinátorky združenia Martiny Paulíkovej využijú v Slatinke z ponúknutého grantu 4-tisíc eur na opravu miestneho mosta a o zvyšok sumy, ktorá im právom náleží, sa podelia s ostatnými tromi finalistami v kategórii Biodiverzita.

Ocenenie sa stáva tradíciou pre budúcnosť

Laureáti ceny Atlas boli predstavení 22. apríla, symbolicky na Deň Zeme, a to prostredníctvom špeciálneho dokumentu, ktorého premiéra prebehla podvečer na sociálnych sieťach VÚB banky. Spolu s verejným uznaním získali všetci víťazi aj trofej, ktorej autorom je výtvarník Martin Piaček. Cena Atlas dostala podobu fragmentu dreveného kruhu. Pri zdvihnutí nad hlavu predstavuje spodnú časť Zeme, pričom laureáta či laureátku symbolicky povyšuje do pozície mýtického Atlasa. Pri položení na rovný povrch sa cena stáva akýmsi ekvilibriom a jej zaujímavým prírodným detailom sú aj letorasty na oboch ramenách, vytvárajúce kresbu dvoch protistojne rastúcich stromov či bleskov. 

Ceny Atlas pre tých, ktorí povýšili ochranu prírody na svoju top prioritu, sú rozdané. Nesmierne nás teší úspech prvého ročníka tejto iniciatívy, výrazný záujem a dôvera nominovaných iniciatív a subjektov, ktorú našej myšlienke preukázali. Sme radi, že sa nám v spolupráci s uznávanými odborníkmi podarilo vytvoriť novú platformu, ktorá dokázala opäť o niečo viac poukázať na problematiku udržateľnosti a dať priestor lídrom a líderkám v tejto oblasti na Slovensku, aby mohli ešte viac inšpirovať a pokračovať v tom, čo začali. Laureátom, ktorí si odnášajú po prvýkrát rozdané ceny Atlas, srdečne blahoželáme. Náš hold však chceme vzdať rovnako aj všetkým ostatným, ktorí sa zapojili svojimi nomináciami. Pretože na každej jednej iniciatíve záleží,“ uvádza Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB banky a dodáva, že Nadácia VÚB chce v rámci svojho strategického zamerania na podporu ekológie v spolupráci s VÚB bankou udeľovať toto enviro ocenenie odteraz každoročne. Projekty realizované v tomto roku bude možné prihlásiť do  súťaže začiatkom budúceho roka.

V pripravenom dokumente môžeme spoznať príbehy projektov, ktoré sa uchádzali o Envirocenu Nadácie VÚB – ATLAS a spoznať víťazov prvého ročníka súťaže.


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním darcovskej SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.